Home Intervjuer Invent Medic fortsatt aktiva inom femtech-konsolidering framöver – vd

Invent Medic fortsatt aktiva inom femtech-konsolidering framöver – vd

Invent Medic tänker fortsätta vara aktiva i konsolidering

Invent Medic fortsatt aktiva inom femtech-konsolidering framöver – vd

24 augusti, 2023

Efter ett starkt första kvartal, följer Invent Medic trenden och uppvisar en försäljning på över 2 Mkr för det andra kvartalet 2023. För BioStock berättar vd Anna Lindström om den positiva försäljningsutvecklingen och hur hon ser på möjligheterna till ytterligare färvärv inom sektorn för kvinnohälsa.

Lundabolaget Invent Medic har byggt en portfölj av produkter som främjar kvinnohälsa. Den första produkten, Efemia Bladder Support, är ett kontinensstöd riktat till kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Efter förvärvet av Malmöbolaget FlowCup har man nu även en serie produkter med fokus på intimhygien.

Bolaget släppte i förra veckan sin rapport för det andra kvartalet 2023. Med en försäljning på över 2,1 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 170 procent jämfört med samma period 2022, fortsätter man att överträffa sina egna förväntningar.

Brittisk medvind för Efemia Bladder Support

När det gäller Efemia Bladder Support är det framförallt framgångar i Storbritannien som ligger bakom den starka utvecklingen. Invent Medic ser många likheter mellan hur bolagets distributörer i Norge och Storbritannien jobbar.

Bolaget skriver i rapporten att det är lärdomar som man hoppas kunna nyttja även på den tyska marknaden, som inte riktigt utvecklats som man förväntat sig. Det framgår även att man har påbörjat ett arbete att utbilda förskrivare av produkten, med ambitionen att framöver accelerera arbetet ytterligare.

På hemmamarknaden Sverige finns nu Efemia representerat i 16 av de 21 regionerna och målet är att man ska ha närvaro i samtliga.

FlowCup-familjen växer

När det gäller FlowCup lyfter Invent Medics vd Anna Lindström särskilt fram framgångar för FlowCup Flex. Produkten har fått en positiv respons, vilket enligt henne understryker behovet av ett varierat produktutbud. Under sommaren adderade Invent Medic dessutom menstrosan Flow Undies till portföljen. I samband med detta gjorde BioStock en intervju med FlowCups grundare Diana Lidforsen, som du kan ta del av här.

Siktar på positivt kassaflöde under 2024

Under det andra kvartalet 2023 uppgick kassaflödet till cirka -1,4 Mkr, vilket kan jämföras med -4,2 för motsvarande period förra året. Invent Medic siktar på att uppnå ett positivt kassaflöde till senare delen av 2024.

En del i att nå dit är att fortsätta enligt den strategi som lagts för den existerande verksamheten. Den andra delen består i att fortsätta sökandet efter potentiella förvärv. Parallellt pågår arbetet med att lösa bolagets långsiktiga finansiella ställning och i rapporten framgår att likviditeten på kort sikt har lösts genom en lånefacilitet.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Invent Medics vd Anna Lindström för att få hennes tankar kring kvartalet som gått, samt för att mäta temperaturen på sektorn för kvinnohälsa.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Först och främst Anna, hur ser du på det senaste kvartalet och den starka försäljningstillväxt ni ser för tillfället?

– Vi har gjort ett bra kvartal och ökat med 170 procent i jämförelse med samma kvartal föregående år. Kvartalets resultat visar och bekräftar att vi fokuserar på rätt saker i bolaget. Vi tar viktiga steg på marknaden och bygger för fortsatt tillväxt. Samtidigt vill både jag och mina anställda ännu mer vilket vi jobbar för varje dag.

När det gäller Efemia så tillskriver ni mycket av framgångarna den starka utvecklingen i Storbritannien. Vad gör utvecklingen särskilt stark där?

– Efemia Bladder Support är en produkt som säljs och skrivs ut på rekommendation, vilket innebär ett stort arbete att utbilda förskrivare så att de känner sig trygga med produkten. För drygt ett år sedan bytte vi distributör i Storbritannien och förutom goda kunskaper och kontaktnätverk inom inkontinens och kvinnohälsa så har distributören ett flertal säljare ute och besöker professionen.

– Det arbetet ger nu bra effekt på försäljningen och här finns mycket mer potential i och med den stora folkmängden i landet.

I rapporten skriver ni att ni ser över hur ni kan accelerera arbetet med att utbilda förskrivare på kontinensstödet. Kan du utveckla detta?

– Framstegen med att öka antalet regioner i Sverige som har möjlighet att skriva ut Efemia Bladder Support skapar nya spännande utmaningar för oss då vi i Sverige sköter försäljningen i egen regi. Det är fler som vi ska besöka och utbilda, och under 2022 har vi genom utställningar och kongresser väsentligt ökat vårt kontaktnätverk. En rolig utmaning där vi adderar ytterligare verktyg för att kunna möta efterfrågan.

– I höst lanserar vi t.ex. Efemia Academy, en digital föreläsningsserie för professionen som ett komplement till de fysiska utbildningsträffar som vi deltar i.

Menstrosan är en relativt ny produktkategori inom intimhygien och det är flera aktörer som genomför kampanjer just nu. Hur skiljer sig er produkt mot andra på marknaden?

– I produktutvecklingsfasen så genomförde vi en enkät bland våra menskoppsanvändare om vilka egenskaper som de såg om viktiga när det kommer till menstrosor. Våra kunder tog framförallt upp att man ville känna sig bekväm och säker. Flow Undies är en mycket bekväm trosa som inte trycker eller skaver mot magen under mensen.

– Vi tog säkerhet till ytterligare nivå och fokuserade inte bara på att menstrosorna ska vara läckagefria utan även på att det ska vara bra både för intimhälsan och miljön genom att inte addera bakteriedödande kemikalier.

Ni söker ju aktivt efter förvärv. Vilken typ av bolag är det ni är ute efter i första hand?

– Det viktiga i processen är att bolagen passar med varandra och att det finns tydliga synergieffekter mellan bolagen. Vi tittar på bolag med varumärken och produkter med fokus på kvinnohälsa inom tre affärsområden: medicintekniska produkter, konsumentprodukter och it-teknikdrivna produkter.

Tidigare i somras nåddes vi av nyheten att era sektorkollegor Pharmiva och Peptonic går samman. Hur ser du på möjligheten till eventuella större affärer eller samgåenden?

– I början av 2022 när vi styrelsen och jag definierade Invent Medics uppköpsstrategi var det tydligt i omvärldsanalysen att Femtech-marknaden är fragmenterad och inom de närmaste åren kommer att konsolideras. Det kommer att fortsätta ske uppköp och samgående mellan bolag inom kvinnohälsa och vi kommer att vara en del av detta.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev