Home Nyheter Intensivt Q4 leder Annexin in i intressant 2023

Intensivt Q4 leder Annexin in i intressant 2023

Annexin Q4 2022

Intensivt Q4 leder Annexin in i intressant 2023

16 februari, 2023

Intensivt och betydelsefullt – så beskriver Annexin Pharmaceuticals vd Anders Haegerstrand år 2022. Bland annat utmärker sig bolagets stora etappsprång framåt inom den allvarliga kärlsjukdomen retinal venocklusion med kandidaten ANXV. Året avslutades med att bolaget dessutom tog sitt första steg in på cancerområdet, vilket öppnar upp för ytterligare ett spännande år.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar kandidaten ANXV som en First-in-Class-behandling för kärlsjukdomen RVO (retinal venocklusion), för närvarande i en klinisk proof-of-concept fas II-studie. Därutöver utvärderas kandidaten i en imagingstudie inom indikationen. ANXV, som är en rekombinant (syntetiskt) variant av det kroppsegna proteinet Annexin A5, har dock visat en plattformsliknande potential inom en rad indikationer. Bolagets andra fokus är därför cancer – vilket beslutades om och utgjorde den största nyheten under det fjärde kvartalet.

Uppdateringar från två studier framöver

I vd-ordet för 2022 års Q4-rapport beskriver vd Anders Haegerstrand det gångna året som intensivt och betydelsefullt. När Haegerstrand radar upp de viktigaste händelserna påpekar han att Annexins största fokus alltjämt är fas II-studien i RVO i USA, till vilken den första patienten rekryterades i november. I syfte att öka takten i patientrekryteringen har bolaget sedan dess involverat fler ögonkliniker. Från fas II-studien, som ska inkludera totalt cirka 20 patienter, hoppas bolaget kunna presentera initiala säkerhetsdata under Q1 2023 samt effektdata under H1.

Parallellt pågår bolagets imagingstudie i RVO i samarbete med ett nederländskt team. Annexin valde tidigare att utöver patienter med RVO utöka inkluderingen till patienter med diabetesorsakade näthinneskador. Bolagets förhoppning är att kunna presentera resultat från studien i närtid. Vid positivt utfall kan studien, förutom att visa på ANXVs förmåga att binda till näthinnan vid RVO, ge indikationer för potentialen hos ANXV vid diabetesrelaterade näthinneskador. Läs mer om RVO samt dess marknadspotential här.

Att bolaget har valt att genomföra RVO-studien i USA är strategiskt viktigt. Dels utgör USA den största marknaden, dels är det även hemvist för många tongivande läkare, sk Key Opinion Leaders. Detta ökar chanserna att finna licenstagare och partners för ANXV, vilket bolaget ser som en möjlighet när fas II-resultat är på plats. När Annexin medverkade på kongressen Opthalmology Innovation Summit i San Diego i december erhöll bolaget dessutom utmärkelsen Innovation Award, vilket potentiellt kan stärka Annexins position vid framtida partnerskapsdiskussioner.

Påbörjar verksamhet inom onkologi

Annexin avslutade året genom att meddela att man avser att undersöka möjligheterna med ANXV inom behandling av cancer – ett besked med ett positivt signalvärde och som på sikt potentiellt kan sänka den generella risknivån i portföljen. Vd Anders Haegerstrand menar att steget in på onkologiområdet mer än dubblerar ANXVs marknadspotential. I en kommentar till BioStock sade Haegerstrand nyligen att man hoppas kunna påbörja kliniska studier inom området på basen av de redan genomförda prekliniska studierna samt fas I-data. Läs om ANXVs verkningsmekanism inom cancer samt intervjun med Haegerstrand rörande potentialen inom indikationen här.

Som en del av sin strategi inom området har bolaget knutit till sig experten Dr Alain Thibault, som bland annat ska sätta ihop en Clinical Advisory Board av sakkunniga inom onkologi. Annexin menar att även detta har möjlighet att stärka bolaget på vägen till ett framtida partnerskap, vilket också utgör ett av bolagets huvudfokus under 2023.

Fortsatt finansiering

För det fjärde kvartalet redovisar Annexin ett resultat på -10,1 MKr, att jämföra med -15,9 MKr under motsvarande period i fjol. Kassaflödet uppgick till -11,7 Mkr (-10,1) och nettokassan bestod vid kvartalets slut av 31,1 MKr (49,4). Den riktade emissionen om cirka 7 MKr i slutet av kvartalet finansierar påbörjande av verksamhet inom cancerområdet, och i stort bedömer bolaget att den totala finansieringen beräknas räcka till utgången av det andra kvartalet 2023. Bolaget indikerar att man innan dess avser offentliggöra hur man avser att finansiera resterande aktiviteter under i första hand innevarande år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev