Home Nyheter Iconovo genomför riktad emission för fortsatt värdeskapande  

Iconovo genomför riktad emission för fortsatt värdeskapande  

Iconovo

Iconovo genomför riktad emission för fortsatt värdeskapande  

14 februari, 2023

Nyligen genomförde Iconovo en riktad nyemission som stärkte kassan med 55 Mkr, vilket möjliggör fortsatt värdeskapande under 2023. Kapitaltillskottet ska bland annat användas till förhandlingar kring bolagets senast utvecklade inhalator ICOpre, samt fortsatt arbete med ICOcap och etablering av dotterbolaget Iconovo Pharma. Bolaget planerar även att ta tillvara möjligheterna inom nasal inhalation efter positiva resultat med ICOone Nasal i pandemiprojektet med Bill & Melinda Gates Foundation.

Iconovo utvecklar inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsbolag. I bolagets portfölj finns fyra inhalationsplattformar – ICOres, ICOpre, ICOcap och ICOone – som kan anpassas till olika läkemedelsprodukter.

Bolaget har idag sju samarbetsprojekt samt ett projekt med Bill & Melinda Gates Foundation för accelererad utveckling av inhalationsbehandling baserad på ICOone Nasal inför nästa pandemi.

Riktad emission om 55 Mkr

Under 2023 kommer Iconovo att fortsätta arbeta med projekten, men även satsa på att etablera fler licensavtal och samarbeten. För att möjliggöra detta genomförde Iconovo nyligen en riktad nyemission av 1 375 000 aktier till en teckningskurs om 40 kr per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktad till institutionella investerare, däribland Eiffel Investment Group som ökade sitt innehav från 7,5 procent till 9,9 procent. Mats Johansson, styrelseledamot och enskilt största ägare i Iconovo, förvärvade aktier för totalt cirka 3 Mkr i emissionen. Bolagets vd Johan Wäborg förvärvade aktier för 0,5 Mkr.

I samband med den riktade emissionen publicerade Iconovo bokslutskommunikén för 2022 där de redovisar en försäljning för helåret på 17,1 Mkr och en rörelseförlust om 48,4 Mkr. Kassabehållningen vid årsskiftet uppgick till 13,4 Mkr. Genom emissionen stärktes kassan med 55 Mkr före emissionskostnader.

Förhandlingar för ICOpre

Cirka 30 procent av emissionslikviden ska användas till att förhandla fram avtal för ICOpre, samt fullborda utvecklingen och det regulatoriska arbetet. ICOpre är en generisk ekvivalent till GSK:s inhalator Ellipta som används till fem välsäljande inhalationsläkemedel för behandling av KOL och astma. Iconovo utvecklar generiska versioner av alla fem läkemedelsprodukter som administreras med Ellipta och målsättningen är att ingå licensavtal för en eller flera av dessa produkter under 2023. Redan i januari inledde Iconovo förhandlingar med ett globalt och snabbväxande generikabolag avseende ICOpre.

Halvvägs i Gates-finansierat projekt

Iconovo planerar även att använda kapitaltillskottet från emissionen till att utnyttja möjligheterna inom nasal inhalation. Halvtidsresultat från projektet med Bill & Melinda Gates Foundation visar att ICOone Nasal möjliggör samtidig leverans av läkemedel till både näsa och lunga vilket förenklar behandlingen av virusinfektioner. En stor del av dosen, cirka 50 procent, når ner till lungan vilket är ett konkurrenskraftigt resultat enligt bolaget. Även Affärsvärlden har rapporterat om de positiva resultaten – läs artikeln här.

Iconovo kommer nu att fortsätta optimera ICOone Nasal för olika pulverberedningar för att nå så hög andel som möjligt till lungan. Ytterligare en projektrapport ska levereras till Bill & Melinda Gates Foundation i juni 2023. Därefter är ambitionen att gå vidare till nästa fas, vilket bolaget ser goda chanser för.

Förberedelser inför nästa pandemi

Vid en pandemi är det viktigt att läkemedel och vaccin snabbt når ut till en stor population. Många av dagens vaccin är svåra att distribuera och kostsamma att tillverka, vilket skapar ojämlikheter mellan olika delar av världen. Detta vill Iconovo ändra på med ICOone Nasal som både är enkel att använda och tillverka. Ett torrpulver kräver dessutom ingen kylförvaring, vilket förenklar distributionskedjan och minskar kostnaderna ­– något som är särskilt gynnsamt för låg- och medelinkomstländer.

Målet med det Gates-finansierade projektet är att vara redo att snabbt tillverka miljontals exemplar enligt GMP-standard i händelse av ett nytt virusutbrott. Iconovo ser framför sig en lågkostnadsprodukt som till och med kan skickas ut med brev och användas hemma utan hjälp av vårdpersonal.

Ska ta ytterligare projekt i hamn

Genom den riktade emissionen kan Iconovo även fortsätta arbeta vidare med bolagets kapselinhalator ICOcap och den generiska motsvarigheten till Novartis Ultibro Breezehaler för behandling av KOL. Planen är att initiera en första farmakokinetisk pilotstudie med produkten och söka partnerskap i Europa med möjlighet för utrullning under 2025.

Bolaget avser även att lansera Iconovo Pharma, ett dotterbolag för försäljning och marknadsföring av läkemedel i Norden. 20 procent av emissionlikviden ska användas till uppskalning och beredskap för de första produktlanseringarna under 2024.

Sammanfattningsvis möjliggör den riktade emissionen en rad olika värdeskapande aktiviteter för Iconovo.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev