Home Intervjuer Iconovos grundare och CTO om bolagets resa

Iconovos grundare och CTO om bolagets resa

Iconovo

Iconovos grundare och CTO om bolagets resa

24 oktober, 2022

Inhalationsbolaget Iconovo grundades år 2013 av flera personer med lång erfarenhet av utveckling och kommersialisering av inhalationsläkemedel. Idag har bolaget fyra patentskyddande inhalationsplattformar, nio utvecklingsavtal med internationella läkemedelsbolag och över 30 anställda. BioStock har intervjuat Orest Lastow, medgrundare och nuvarande CTO, om Iconovos resa från start till nu.

Få läkemedelsbolag besitter den kompetens som krävs för att utveckla en komplett inhalationsprodukt. Det komplexa samspelet mellan läkemedelssubstans och inhalator innebär stora utmaningar. Detta hinder går att överkomma genom att dra nytta av Iconovos kompletta expertis inom inhalationsområdet och fyra inhalationsplattformar – ICOres, ICOcap, ICOone (och ICOone Nasal) och ICOpre.

Iconovos nisch

Genom att samarbeta med Iconovo behöver läkemedels- och generikabolag inte bygga upp intern expertis inom inhalationsläkemedel, vilket minimerar kostnader, risker och ledtider. I Iconovos specialutrustade laboratorium går det att utveckla kompletta inhalationsprodukter bestående av såväl torrpulverformulering som inhalator.

Bolagets utvecklingsprojekt avser både generiska inhalationsprodukter och nya originalläkemedel. Det längst framskridna projektet är en generisk version av det storsäljande astma- och KOL-läkemedlet Symbicort som utvecklas i samarbete med Amneal Pharmaceuticals och som förväntas kunna lanseras år 2024.

Så föddes idén till bolaget

Idén till Iconovo uppstod då Orest Lastow såg ett tydligt behov av att förändra och utveckla marknaden för inhalationsläkemedel. Tillverkare av originalläkemedel ansåg det alltför svårt och riskfyllt att utveckla inhalationsprodukter och många avstod av den anledningen. Generikabolagen behövde en kompetent samarbetspart för utveckling av generiska produkter för att utmana tillverkarna av originalprodukter.

Efter 15 år på AstraZeneca tog Orest steget och grundade Iconovo år 2013 tillsammans med ett flertal kunniga personer inom inhalationsområdet. Under de första sju åren kombinerade han rollen som vd och CTO innan Johan Wäborg tog över vd-rollen. Idag är Orest Lastow bolagets näst största aktieägare med cirka 826 400 aktier, vilket motsvarar en andel på 9,34 procent (Holdings, 2022-09-28).

Intervju med Orest Lastow

Orest Lastow har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds Tekniska Högskola och en doktorsexamen i aerosolfysik från Brunel University i Storbritannien. Han har uppfunnit ett tjugotal inhalatorer, däribland Iconovos inhalationsplattformar, och står dessutom bakom cirka 50 patentansökningar och ett flertal forskningsartiklar och böcker.

Orest Lastow
Orest Lastow, CTO och grundare, Iconovo

BioStock fick en pratstund med Orest Lastow om Iconovos roll på marknaden, varför inhalation är ett så bra sätt att få in läkemedel i kroppen och hur vi kan använda inhalationsbehandling vid nästa pandemi.

Du har spenderat en stor del av din karriär inom inhalationsområdet, tidigare på AstraZeneca och nu på Iconovo. Varför tycker du att inhalationsläkemedel är en spännande bransch?

– Inhalation är en multidisciplinär bransch som kräver ett bra samspel mellan många olika ämnesområden så som kemi, pharmaci, biologi, mekanik och aerodynamik. Detta gör inhalationsområdet till en utmanande men även väldigt intressant bransch. Om man besitter förmågan att kombinera dessa discipliner så har man ett unikt försprång.

»Inhalation är en multidisciplinär bransch som kräver ett bra samspel mellan många olika ämnesområden […] Om man besitter förmågan att kombinera dessa discipliner så har man ett unikt försprång«

– Lungorna är dessutom ett underutnyttjat och förbisett målorgan för läkemedel. Det har traditionellt använts för att behandla sjukdomar i lungan, som till exempel astma och KOL, men det finns även väldigt mycket annat som skulle kunna göras.

Vilka är de främsta fördelarna med inhalation av läkemedel jämfört med injektioner?

– Det finns många och uppenbara fördelar med att inhalera ett läkemedel istället för att injicera det. Man slipper stickas med en nål och det krävs ingen medicinskt utbildad personal. Dessutom elimineras risken för blodsmitta via använda sprutor.

– Läkemedel som injiceras måste vanligtvis kylförvaras, i vissa fall i väldigt låga temperaturer vilket är både dyrt och omständligt – det komplicerar hela distributionskedjan. Ett torrt inhalationspulver är stabilt i rumstemperatur och kräver ingen kylförvaring. Dessutom har det en lång hållbarhet, upp till två år.

»Ett torrt inhalationspulver är stabilt i rumstemperatur och kräver ingen kylförvaring«

– Ett torrpulver är förvisso fuktkänsligt och behöver vara skyddat av inhalatorn. Detta är dock inget som användaren eller vårdpersonalen behöver tänka på – produkten ska vara färdigförpackad och klar när utvecklaren lämnar ifrån sig den. Här måste man ha en förståelse för bland annat termodynamik och fukttransport genom plast. Återigen, det är ett multidisciplinärt område!

Skulle du kunna berätta lite om varför ni valde att grunda Iconovo?

– Jag arbetade nästan 15 år på Astra Draco i Lund där jag hade ett flertal olika roller, så som gruppchef, specialforskare och projektledare. På Lunda-siten fanns en enormt stor kunskap och erfarenhet inom inhalationsutveckling och vi var världsledande i många år. Det var här som bland annat Symbicort Turbuhaler utvecklades.

– När Astra sedan valde att lägga ner i Lund och flytta verksamheten till Mölndal valde många av mina kollegor att stanna kvar. Jag tog initiativ till att föra ihop dem och starta en ny verksamhet där vi skulle fortsätta jobba med det vi är riktigt duktiga på – utveckling av inhalationsprodukter.

– Iconovo grundades 2013 och då var vi 6–7 personer i bolaget. Jag ansvarade framförallt för den tekniska utvecklingen av produkterna och kundhantering, medan Mats Johansson var ordförande och skötte bolagsbyggandet och finansiering. Övriga medgrundare var bland annat med i styrelsen och gick in med kapital, men de hade inte en lika operativ roll.

Har er affärsmodell och strategi ändrats med åren?  

– Från början var affärsidén att utveckla devices och licensera ut till läkemedelsbolag, framförallt generikabolag, som saknar förmåga att göra det in-house. Efterhand märkte vi att kunderna ville att produkten skulle vara mer komplett. Därför tog vi in mer kapital och byggde upp en förmåga inom formuleringsutveckling och analysarbete. Idag har vi allt som krävs för att utveckla en komplett inhalationsprodukt och så har vi haft det i ungefär fem år.

– Nu när vi är ett stort bolag med finansiella muskler börjar vi även titta på att genomföra kliniska studier själva, och inte alltid överlåta det till kunden. Här handlar det om att klättra högre upp i värdekedjan. Om vi både har utvecklat produkten och gjort en första klinisk studie är projektet värt mycket mer i ett utlicenseringstillfälle.

»Nu när vi är ett stort bolag med finansiella muskler börjar vi även titta på att genomföra kliniska studier själva, och inte alltid överlåta det till kunden. Här handlar det om att klättra högre upp i värdekedjan.«

Skulle du även kunna berätta om dotterbolaget Iconovo Pharma som etablerades förra året?

– Vi har startat läkemedelsbolaget Iconovo Pharma som kommer att sälja och marknadsföra produkter på den nordiska marknaden. Norden är vår hemmamarknad och här kan vi reglerna väl. För de stora bolagen är Norden en liten marknad som är ganska komplicerad, men för oss är marknaden gigantisk men hanterbar.

– Vi kommer både sälja våra produkter under eget namn och licensera in andra produkter som vi tycker skulle kunna passa i vår portfölj. När vi licenserar ut våra produkter till kunder så behåller vi försäljningsrättigheterna i Norden.

– Planen är att Amneals generiska Symbicort i vår inhalator ICOres ska bli en av Iconovo Pharmas första produkter på den nordiska marknaden.

Vilket av Iconovos projekt är du mest engagerad i just nu?

– Just nu fokuserar jag främst på våra vaccinprojekt som innefattas av vårt tredje affärsområde – nya innovativa läkemedel. Inhalerade vaccin är ett väldigt intressant spår inom detta område och det är en idé som jag har burit med mig från tiden på Astra. Det fanns med i tankarna redan när vi startade Iconovo, men det är först nu de senaste åren som det verkligen har tagit fart, troligen drivet av covidpandemin. Lungan är ett väldigt bra målorgan för att bygga en immunrespons och man ser idag ett stort intresse för inhalerade vaccin. Våra endosinhalatorer ICOone och ICOone Nasal passar väl för detta ändamål och även för administrering av andra läkemedel som ges i enstaka dos.

– Det projekt jag jobbar mest med för tillfället är projektet med Bill & Melinda Gates Foundation där vi förbereder inför nästa pandemi. Vi vet inte när nästa pandemi kommer eller hur den kommer att se ut, men vi vet att en ny pandemi kommer och att den sannolikt kommer att orsakas av ett luftburet virus som ger symptom i näsa och luftvägar, likt Covid.

Skulle du kunna berätta lite mer om projektet med Bill & Melinda Gates Foundation och varför det är viktigt att snabbt kunna agera i händelse av en ny pandemi?

– Vårt projekt med Bill & Melinda Gates Foundation pågår i ungefär ett år. Målet är att se till att det finns både en teknologiplattform och tillverkningsutrustning på plats så att man snabbt kan utveckla ett vaccin eller profylaktiskt läkemedel i händelse av en ny pandemi.

– Nästa gång det är allvar så ska vi vara redo att vaccinera eller behandla så stora grupper som möjligt med en inhalationsprodukt för näsa eller lunga. Vi ser framför oss en enkel inhalationsprodukt som till och med kan skickas ut med brev. På så sätt kan ett stort antal personer vaccineras eller behandlas hemma utan vårdpersonal. Om vi agerar tillräckligt fort så skulle man till och med kunna undvika att pandemin bryter ut.

»Nästa gång det är allvar så ska vi vara redo att vaccinera eller behandla så stora grupper som möjligt […] Vi ser framför oss en enkel inhalationsprodukt som till och med kan skickas ut med brev«

– Målet med vår plattform är att snabbt kunna ta fram en pulverformulering och färdig inhalationsprodukt som kan testas i kliniska studier och nå marknaden. Det ska även finnas en plan för den kommersiella tillverkningen. Bill & Melinda Gates Foundation står för investeringarna i projektet vilket minskar risken, kostnaderna och utvecklingstiden för bolaget som utvecklar det nya läkemedlet eller vaccinet.

Den 25 oktober arrangeras ett nätverksmöte på Medicon Village i Lund med temat Preparing for the next pandemic – focusing on infectious disease. Vilken är din roll i eventet?

– Jag kommer bland annat att presentera pandemiprojektet med Bill & Melinda Gates Foundation och vad vi har åstadkommit fram till dess samt vad den långsiktiga visionen är. Temat med nästa pandemi är väldigt relevant för Iconovo eftersom inhalationsbehandling kommer att rädda liv och hälsa.

– Nyligen arrangerades även ett Inhalation Symposium på Medicon Village. Det var jättekul att eventet var tillbaka igen efter två års pandemiuppehåll. Branschen har absolut inte stått still under pandemin och det har gjorts många intressanta framsteg som man fick höra om under eventet. Sedan är det ju alltid trevligt att träffa branschkollegorna.

Sedan 2013 har Iconovo utvecklats till att bli en stor verksamhet med många medarbetare och projekt – trodde ni att ni skulle ha kommit såhär långt på 10 år?

– Ja, det skulle jag faktiskt kunna säga att vi trodde. Vi växer enligt plan och vi kommer att fortsätta växa! Vi har en strategidriven verksamhet med tydliga, långsiktiga mål som även har kommunicerats till marknaden. Vi räknar vi med att uppnå en försäljning om 250 miljoner kronor år 2027.

– Våra projekt fortskrider enligt plan men läkemedelsutveckling tar ju som bekant alltid väldigt lång tid.

Hur har ditt jobb förändrats sedan du övergick från vd till CTO?

– Jag har kunnat gå tillbaka till det jag gillar mest och tycker att jag gör bäst. I bolagets begynnelse kunde vi lägga stort fokus på forskning och utveckling, men med tiden ökade arbetsbelastningen inom administration och bolagsbyggande, inte minst efter att vi börsnoterades. Vi insåg att det behövdes en vd som är dedikerad till exempelvis bolagsbyggande, strategiskt arbete, IR och finansiering och det var då vi valde att rekrytera Johan Wäborg till vd-rollen.

»Jag har kunnat gå tillbaka till det jag tycker är roligast – produktutveckling och att uppfinna nya inhalationsprodukter«

­– Johan har gjort ett fantastiskt jobb de senaste två åren och han har tillfört ny energi och nya tankar. Efter att han tog över rollen som vd har jag kunnat fokusera på det jag tycker är roligast – produktutveckling och att uppfinna nya inhalationsprodukter!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev