Home Nyheter Flera bioteknik-raketer under starkt januari

Flera bioteknik-raketer under starkt januari

Flera bioech-aktier har gått starkt under januari

Flera bioteknik-raketer under starkt januari

1 februari, 2023

Januari har varit en stark börsmånad som präglats särskilt av uppgångar bland många högriskaktier. Bioteknik är en sektor med flera kursrusningar under månaden. BioStock har hittat några av vinnarna på de svenska listorna och även några av vinnarna utanför Sveriges gränser.

2022 var för många börsnoterade bioteknikbolag ett inte särskilt muntert år. Investeringsklimatet i sektorn var i stunder iskallt och många bolag fick se sina värderingar dala rejält. Detta påverkade inte bara börskurserna. Även temperaturen för förvärv och sammanslagningar sjönk betydligt, både vad gäller antal och volym låg sammanslagningar och förvärv på en lägre nivå jämfört med tidigare år. Läsa mer här.

Efter förra årets kräftgång på aktiemarknaden har 2023 inletts med mer positiva tongångar och det finns en uppsjö av aktier som gått starkt under januari. Något lägre inflationstakt och allt fler bedömare som tror på en mild recession i stället för en krasch verkar ha ökat riskviljan på marknaderna.

Starka rörelser bland de svenska bioteknik-bolagen

Det förbättrade sentimentet har inte undgått biotekniksektorn där Nasdaq Junior Biotechnology Index under januari klättrade 10,7 procent. Bland de svenska bolagen i sektorn noterar vi kraftiga uppgångar i bland annat Abliva, som under månaden stigit med 75 procent. En möjlig förklaring till rörelsen kan vara att den nederländska investmentbanken Kempens bevakning av bolaget uppmärksammats i svensk media på senare tid. Kempen har en köprekommendation på aktien, med en riktkurs på 1 kr. Det kan jämföras med 0,3135 kr som aktien stängde på vid utgången av januari.

En annan aktie som gått starkt är Hemcheck, med en uppgång på 75 procent under januari. Hemcheck säljer en lösning för upptäckt av hemolys i blodprov. BioStock rapporterade om sommarens företrädesemission, som genomfördes för att stärka den pågående marknadsexpansionen. Bolaget har inlett året med att förlänga avtalet med Region Skåne, samtidigt som distributörerna på Irland och i Spanien lagt uppföljningsordrar.

Lundabolaget Cantargia rusade under januari med hela 102 procent. Bolaget slutförde nyligen det toxikologiska programmet med läkemedelskandidaten CAN10, en antikropp som utvecklas för behandling av i första hand hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Resultaten från toxikologi-studien var enligt bolaget goda. Nästa steg blir att starta en kliniska fas I-studie, vilket väntas ske under andra halvan av 2023.

I en analys från den 13 januari kommenterar investmentbanken Carnegie att resultaten minskar risken i projektet och upprepar sin köprekommendation. Investmentbankens riktkurs ligger dock kvar på 20 kr, de nya resultaten till trots, vilket kan jämföras med 6,235 som Cantargia-aktien handlades till vid tisdagens stängning.

Flera rusningar i USA-bolag

Det är inte bara bland de svenska bioteknikbolagen som vi fått se starka kursutvecklingar. Amerikanska Vivos Therapeutics, har under januari avancerat hela 172 procent efter att ha fått FDA-godkännande för sin behandling av mild till medelsvår obstruktiv sömnapné.

DermTech steg under månaden med 207 procent efter att bolagets lösning för detektion av hudcancer rekommenderats för inkludering i den amerikanska militärens sjukvårdsprogram TRICARE.

Den starkaste amerikanska bioteknikaktien under januari månad blev Intelligent Bio Solutions. Aktien klättrade 325 procent efter att bolaget presenterat lovande testresultat gällande sin diagnostiska biosensorplattform.

Viss optimism på kapitalanskaffningsmarknaden

Ytterligare ett tecken på ett bättre humör är att kapitalrundorna börjat dra till sig alltmer intresse. Från att det under hösten varit i det närmsta stiltje på emissionsfronten har vi fått se allt fler bolag som vågar ta in kapital igen. Investerarna har dessutom visat på ökad vilja att delta, nu senast i Lundabolaget Spermosens företrädesemission, som övertecknades med 21 procent.

Huruvida den optimistiska stämningen inom bioteknik är här för att stanna kommer framtiden avgöra. Det är fortfarande generellt sett långt upp till de aktiekurser som rådde för ett år sedan. Vi kan dock konstatera att det sura klimat som präglade stora delar av 2022 för tillfället verkar ha bytts till viss optimism.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev