Home Nyheter Ett spännande år framöver för Scandion Oncology

Ett spännande år framöver för Scandion Oncology

Scandion Q4 2022

Ett spännande år framöver för Scandion Oncology

22 februari, 2023

Under 2022 fortsatte Scandion att göra framsteg i studierna CORIST och PANTAX med den ledande kandidaten SCO-101. Top-line data beräknas släppas från bägge studier under 2023. Dessutom stärktes bolaget av att bägge medgrundarna tog viktiga positioner i Scandions styrelse och ledning. Vd Francois Martelet ser med ett starkt team i ryggen fram emot 2023 som ett viktigt kliniskt år för bolaget.

Scandion Oncology är ett danskt biotechbolag som har som mål att utveckla en kombinationsbehandling för läkemedelsresistenta och allvarliga cancerformer. Detta görs genom att utvärdera den ledande kandidaten SCO-101 i fas II- respektive Ib-studierna CORIST och PANTAX. Dessa studier är fokuserade på metastaserad tjocktarms- respektive pankreascancer, två sjukdomar där läkemedelsresistens återfinns hos cirka 90 procent av patienterna.

SCO-101 har visat sig ha potential att hämma läkemedelsresistens hos cancerpatienter. Scandions förhoppning är att SCO-101 ska öka effektiviteten av dagens standardbehandling och därmed ge en större klinisk effekt. Målet med kombinationsbehandlingen är att ge patienterna en längre överlevnad och en bättre livskvalitet.

Studieaktiviteter fortskrider väl

På vägen mot detta mål blev 2022 ett år där Scandion visade prov på att utföra internationella kliniska studier. I bokslutskommunikén för 2022, med betoning på Q4, lyfter vd Francois Martelet fram att CORIST och PANTAX-studierna fortlöper enligt plan med en kontinuerlig patientrekrytering. Topline-data från PANTAX väntas således, som tidigare beräknat, innan utgången av H1 2023. Studien syftar till att fastslå en optimal dosering av SCO-101 i kombination med gemcitabine och nab-paclitaxel.

I CORIST pågår nu del tre av totalt fyra planerade delar, och i denna del skall upp till 36 patienter inkluderas. Genom ett doseskaleringsschema där SCO-101 kombineras med FOLFIRI hoppas Scandion i del tre kunna utforska kandidatens fulla potential och påvisa maximal effekt. Bolaget beräknar att topline-resultat ska meddelas från denna del av studien i Q3 2023.

Kostnadseffektivisering och finansiering

Under Q4 satsade Scandion även på att effektivisera sina kostnader, vilket är viktigt för ett bolag som Scandion – inte minst i rådande marknadsklimat. Däribland minskade bolaget på personalstyrkan, som man menar nu är liten men högt kapabel tack vare dess djupa expertis. Strax efter kvartalets slut, i januari 2023, meddelade Scandion dessutom att man utsett medgrundaren Jan Stenvang till Chief Scientific Officer, SCO, och medlem i ledningsgruppen. Stenvangs fokus blir att fortsatt leda bolagets forsknings- samt tidiga utvecklingsaktiviteter, planering och genomförande av utvecklingen av SCO-101 samt att utforska potentiella nya indikationer. Läs mer här.

Nyheten om Stenvangs nya position följde efter att bolagets andra medgrundare, Nils Brünner, i oktober tagit en plats i styrelsen. Läs mer här. Således har bägge medgrundarna viktiga positioner i bolaget när det avancerar mot flera viktiga väntade kliniska milstolpar under 2023. Bolaget lyfter slutligen fram i rapporten att kassan, som vid periodens slut uppgick till 77,6 miljoner danska kronor, beräknas finansiera verksamheten in på 2024.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev