Home Nyheter Covid-19-produkter möter tuffare framtid

Covid-19-produkter möter tuffare framtid

Covid-19-produkter spås sjunkande försäljning

Covid-19-produkter möter tuffare framtid

8 februari, 2023

Vi befinner oss mitt i årets första rapportperiod och många av världens största läkemedelsbolag har presenterat sina siffror för helåret 2022. Ett tydligt tema är att produkter relaterade till covid-19-pandemin verkar ha nått sin högstaförsäljning och kommer att möta en betydligt tuffare marknad framöver. BioStock tittade närmare på några av rapporterna. 

Nyligen släppte flera av världens största läkemedelsbolag sina bokslut för helåret 2022. Bland de rapporterande bolagen hittar vi bland annat Pfizer, Amgen, Glaxo-Smith Kline (GSK), Novartis, Roche, Bristol-Myers Squibb (BMS), Merck och Novo Nordisk. Kursmässigt kan vi konstatera att läkemedelsjättarnas aktier, som brukar ses som defensiva i turbulenta tider, klarat sig relativt bra i jämförelse med aktiemarknaderna i stort. Hur har bolagen gått om vi granskar detaljerna? Det ska vi undersöka i den här artikeln. 

Minskad efterfrågan på covid-19-produkter

För amerikanska Pfizer ligger just nu mycket fokus på covid-19-produkterna Comirnaty och Paxlovid. Produkterna stod under 2022 för över hälften av bolagets totala försäljning, som uppgick till drygt 100 miljarder USD. Efter framgångarna under pandemin verkar bolaget av allt att döma ha nått peak-försäljning för de båda läkemedlen. Bolaget guidar för ett omsättningstapp på de båda produkterna med över 50 procent under 2023.

Samma bild målar GSK upp, som inte förväntar sig någon nämnbar covid-19-relaterad försäljning under 2023. Som ett resultat av det väntar bolaget att försäljningen under året sjunker med cirka 9 procent jämfört med 2022.  

Ytterligare ett bolag som påverkas av en allt lägre efterfrågan på covid-19-produkter är schweiziska Roche, som redovisade ett försäljningstapp på över 20 procent för Actemra, som utöver covid-19 även används vid behandling av ledgångsreumatism. Bolaget lyckades under 2022 att parera den lägre covid-19-relaterade försäljningen med försäljningsframgångar för bland annat det storsäljande MS-läkemedlet Ocrevus, som under året omsatte drygt 6 miljarder CHF. 

Merck fortsätter rida på framgångarna med Keytruda

Amerikanska Merck hade ett starkt 2022 och presterade en imponerande tillväxt på 22 procent. En viktig komponent i tillväxtsiffran var Lagevrio, en behandling för mild till medelsvår covid-19. Läkemedlet sålde för totalt cirka 5,7 miljarder USD under 2022, vilket motsvarade knappt 10 procent av bolagets helårsförsäljning.  

En annan viktig komponent är antikroppsbehandlingen Keytruda, som spås bli det mest sålda läkemedlet i världen under 2023. Under fjolåret sålde läkemedlet för cirka 21 miljarder USD, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av hela bolagets försäljning. Läs mer om historien bakom Keytruda här. 

Den goda utvecklingen har även belönats av aktiemarknaden och Mercks aktie har på ett år stigit med cirka 34 procent. 

Storaffärer fortsätter prägla jättarna

Förvärv, sammanslagningar och avknoppningar fortsätter att vara en viktig del i läkemedelsbolagens tillväxtstrategier. Under 2022 såg vi en viss avmattning på området, om än från höga nivåer under de föregående åren. Det innebar dock inte att det var stiltje. Amerikanska Amgen förvärvade sektorkollegan Horizon Therapeurics för 28 miljarder USD, vilket ger dem tillgång till en portfölj riktad mot flera allvarliga inflammationssjukdomar. Amgen är även i blickfånget i och med lanseringen av Amjevita, den första biosimilaren av Abbvies antikroppsbehandling Humira, som bortsett från covid-19-vaccinen var det mest sålda läkemedlet i världen förra året.  

Ett bolag som beslutat sig för att skifta fokus från generika är schweiziska Novartis. Bolaget meddelade i somras en ny strategi, där fokus framöver helhjärtat kommer att ligga på att ta fram nya läkemedel. Detta innebär bland annat att man knoppar av generikaverksamheten i Sandoz, som i dag står för cirka 20 procent av den totala omsättningen. På tal om Sandoz pågår just nu lanseringen av deras Revlimid-kopia just nu för fullt i Europa. Revlimid, för behandling av multipelt myelom, är en av BMS stora försäljningsframgångar. Läkemedlet sålde under 2022 för drygt 9 miljarder USD, en nedgång med över 20 procent från toppåret 2021.  

Novo Nordisk kämpar med att möta efterfrågan

Ett av de bolag som presterar operationellt bäst just för tillfället är danska Novo Nordisk. Bolaget visade upp en tillväxt på hela 25,7 procent för helåret 2022. Det är framför allt bolagets GLP-1-hämmare som bidragit till den starka utvecklingen, där semaglutid, under varumärkena Ozempic, Wegovy och Rybelsus, numera står för över hälften av bolagets försäljning.  

Novo Nordisk uppger att en av deras största utmaningar är att möta den höga efterfrågan som finns på bolagets produkter. Därför satsade man bland annat 12 miljarder DKK under 2022 för att utöka sin produktionskapacitet.  

Den goda utvecklingen har inte gått aktiemarknaden förbi. På ett års sikt har Novo Nordisks aktie stigit med 45 procent.  

AstraZeneca rapporterar

Ett annat nordiskt läkemedelsbolag vars aktie gått bra det senaste året är AstraZeneca. Aktien har den senaste tolvmånadersperioden klättrat cirka 30 procent. Den svensk-brittiska jätten släpper sin helårsrapport i den 9 februari och vi får då veta om det finns fog för marknadens positiva inställning till aktien. Enligt Zacks Investment Research förväntas AstraZeneca prestera en vinst på 0,71 USD per aktie för det fjärde kvartalet 2022.  

Bolag  Vinst per aktie Q4 2022 – utfall  Vinst per aktie Q4 2022 – förväntad  Kursutveckling 1 år 
Amgen  4,09 USD  4,10 USD  +9 % 
Bristol-Myers Squibb  1,82 USD  1,72 USD  +13 % 
Glaxo-Smith Kline  0,61 USD  0,50 USD  -23 % 
Merck  1,62 USD  1,54 USD  +34 % 
Novartis  1,52 USD  1,44 USD  -1 % 
Novo Nordisk  6,02 USD  5,83 USD  +45 % 
Pfizer  1,14 USD  1,05 USD  -4 % 
Roche  20,3 CHF (helår 2022)  20,61 CHF (helår 2022)  -18 % 

Källa för estimat: cnbc.com 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev