Home Intervjuer BrainCool om fördelarna med ett listbyte till Nasdaq First North

BrainCool om fördelarna med ett listbyte till Nasdaq First North

BrainCool

BrainCool om fördelarna med ett listbyte till Nasdaq First North

22 februari, 2023

Medicinteknikbolaget BrainCool har sedan länge haft målet att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North, inte minst för att kunna attrahera institutionellt kapital. För BioStock berättar vd Martin Waleij om fördelarna med ett listbyte, som han hoppas kan ske under detta kvartal.

BrainCool är verksamt inom området Targeted Temperature Management (TTM), vilket innebär en tidig och snabb kylning med kontrollerad temperaturreglering för behandling av indikationer som stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit och migrän.

Produkterna RhinoChill System och BrainCool System, som säljs under varumärket IQool System i USA, används för tidig, snabb och kontinuerlig medicinsk kylning av hjärnan vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Produkten Cooral System, som används för behandling av oral mukosit, en allvarlig smärta i munhålan som ofta uppstår vid cytostatikabehandling, har erhållit såväl Breakthrough Device-klassificering som FDA-godkännande i USA

Övertecknad företrädesemission och riktad nyemission

Under en period när konkurrensen om finansiering har varit stenhård, inte minst inom life science-branschen, lyckades BrainCool under hösten 2022 säkra över 90 Mkr i en till över 135 procent tecknad företrädesemission. Läs mer här. Dessutom tog bolaget in 31 Mkr före emissionskostnader i en riktad nyemission den 22 december. Avsikten var att stärka bolagets finansiella ställning inför det planerade listbytet till Nasdaq First North Growth Market och fortsätta genomföra sin tidigare kommunicerade kommersialiseringsstrategi fram t.o.m Q2 2024.

Flera framsteg under hösten

Utöver säkrad finansiering gjorde BrainCool fler framsteg under hösten. I oktober erhöll bolaget marknadsgodkännande av FDA genom en De Novo-ansökan, vilket är ett av de tillgängliga regulatoriska tillvägagångssätten när det inte finns något jämförbart etablerat produktalternativ på marknaden. Cooral, som betecknas som en breakthrough device av FDA, blev därmed godkänd för behandling av alla typer av kemoterapi.

Även bolagets satsning på trombektomi går framåt. Den första studien inom kombinerad TTM-behandling och trombektomi presenterades i oktober 2022 och bolaget ser nu nya förutsättningar för att behandla strokepatienter. En uppföljande EU-finansierad studie (Cottis-2) där BrainCools produkter RhinoChill och BrainCool System kombineras i ett koncept, BrainCell, avser att söka bekräfta de lovande resultaten från den första studien, Cottis-1. Läs mer här.

Vd om planerna på ett listbyte till First North

Martin Waleij, vd BrainCool
Martin Waleij, vd BrainCool

Ett listbyte har legat i korten en längre tid för BrainCool. BioStock kontaktade bolagets vd Martin Waleij för att få veta mer om vilka fördelar han ser med en eventuell notering på OMX Nasdaq First North.

Martin, till att börja med, uppfyller ni finansieringskravet inför det planerade listbytet?

– Enligt vår bedömning och avstämning med Nasdaq, ja.

Ni har en längre tid haft sikte OMX Nasdaq First North. Vilka långsiktiga fördelar ser du med ett listbyte från Spotlight?

– Vi ser redan stora fördelar med starka ägare i ryggen som även aktivt börjat verka i bolaget genom styrelserepresentation. I takt med att bolaget kommer fortsätta leverera kommer det att gynna oss att byta till OMX First North. Dels för att möjliggöra en breddad ägarbas framgent, men kanske framförallt för att skapa ett större intresse för aktien från alla stakeholders, våra private ägare, institutioner men även analytiker.

– Ansökan till Nasdaq är inskickad och i samband med det har vi även antagit en ny informationspolicy och etablerat en CFO-funktion som är på plats sedan den 1 feb. Samtidigt kommer IR-funktionen att fördelas på flera roller. Vad gäller de långsiktiga fördelarna med ett listbyte så avser vi att återkomma med en sådan prognos.

– Kan även nämna att vi framgent inte avser meddela marknaden för varje inkommen order då det i vissa fall kan skada våra försäljningsprocesser. Detta eftersom det potentiellt ger våra konkurrenter information om hur vår utrullning av BrainCool System ser ut. BrainCool är en ny spelare på banan och vi vill inte ge konkurrenterna några fördelar.

– Bolaget avser återkomma med en försäljningsprognos för 2023, när är lämpligt med hänsyn till processen med Nasdaq.

Försäljningstillväxten och uppskalningen av IQool System är högprioriterat för bolaget. Hur ser strategin ut för att nå dessa mål?

– Fokus är så klart på fortsatt tillväxt för IQool men självfallet verkar vi mycket aktivt nu för ta Cooral till marknaden.

– Avseende IQool så har vi en utmejslad plan, vi går nu äntligen in i en fas med uppskalad produktion med en stabil produkt där vi har fått ett bra bett i marknaden och detta med endast två säljresurser i USA. Nu har vi möjligheten att bygga ut säljresurser för att ännu bättre kunna penetrera marknaden.

På tal om det så har ni ju redan påbörjat processen att skala upp produktionsprocessen för IQool. Vad kan du säga om detta?

– En batch om 50 system kommer vara färdiglevererad under Q1. Vi kan utifrån tester på produkten konstatera att den nya generationen av produkten är än mer stabil. Som en konsekvens kommer vi från februari att kunna övergå till leveranser från vår site i Åtvidaberg direkt till USA samt direkt till kund, till skillnad från dagens SOP där systemen tagits ned till Lund för testverifiering och frisläppning till kund. Det kommer leda till en minskad arbetsbörda och fraktkostnader samt underlätta vidare upprampning.

– Vi är redan igång med förberedelser för att starta produktion av ytterligare 100 system under 2023 och med ökade volymer och mer effektiv produktion bör vi kunna minska Cost of goods.

Avslutningsvis. Vad ser du främst framemot under 2023?

– Fortsätta driva på tillväxten i bolaget men även att Cottis 2-studien kommer igång. Vi arbetar även intensivt med olika processer för Cooral System för USA-marknaden och när planen väl är satt kommer den att kommuniceras.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev