Home Intervjuer BrainCool kommenterar den övertecknade emissionen

BrainCool kommenterar den övertecknade emissionen

BrainCool kommenterar den övertecknade emissionen

17 november, 2022

BrainCools företrädesemission om ca 82 Mkr som avslutades den 9 november blev tecknad till 135 procent, en bedrift väldigt få bolag har lyckats med på börsen under 2022. Dessutom gav det medicinteknikbolaget möjlighet att utnyttja en överteckningsoption som tillför ytterligare ca 8,2 Mkr. För BioStock berättar vd Martin Waleij hur emissionslikviden om ca 90 Mkr brutto, kommer att användas.

2022 har hittills varit ett positivt år för Lundabaserade BrainCool, såväl regulatoriskt som kommersiellt. Bland de goda nyheterna under året kan nämnas det positiva utfallet av den EU-finansierade trombektomistudien Cottis-1. Enligt vd Martin Waleij har behandlingen potential att få en stor hälsoekonomisk betydelse för morgondagens trombektomivård. Den 28 oktober erhöll bolaget dessutom 200 000 EUR för att snabbt kunna inleda Cottis-2, med målet att skapa klinisk evidens för behandlingskonceptet.

Flera framsteg under hösten

Den 29 oktober signerade bolaget ett nytt treårigt avtal Healthtrust – en av de största inköpsorganisationerna i USA – för inköp av IQool System. Kort därefter erhölls en order om tre IQool System värt ca 1 Mkr från ett sjukhus inom Jefferson Health i New Jersey.

Bolaget fick vidare marknadsgodkännande för Cooral System för behandling av kemoterapiinducerad oral mukosit (OM), oavsett cancerindikation. Cooral har tidigare erhållit Breakthrough Device-klassificering av FDA i USA.

Utöver detta har BrainCool säkrat ett patentgodkännande i USA för IQool System. Man har även erhållit två godkända patent i Sydkorea avseende shivering och flerzonskylning för BrainCool System, sålt fyra Cooral System till Hong Kong, två BrainCool System till Tyskland och två till Vietnam. För att bara nämna några av nyheterna under de senaste månaderna.

Vd kommenterar

BrainCool Martin Waleij vd
Martin Waleij, vd BrainCool

BioStock kontaktade BrainCools vd Martin Waleij för en kommentar efter den lyckade kapitalanskaffningen.

Ni har nu tagit in det maximala beloppet, 90 Mkr före emissionskostnader, i och med att överteckningsoptionen aktiverades. Hur kommer likviden användas?

– Vårt fokus är på uppskalning av produktion och ökad försäljning av IQool System, där en viktig komponent även är service och support med en tydlig målsättning att öka användandet av produkten, vilket genererar ökad andel försäljning av förbrukningsartiklar.

Hur länge kommer pengarna att räcka?

– Vi har tagit in pengar för tolv månader, men genom att även ta in kapitalstarka ägare som kommer stötta bolaget, har vi skapat en större trygghet i bolaget då det finns stor potential i flera produkter och affärsutvecklingsprojekt inom bolaget.

Med en teckningsgrad på 135 procent står ni ut på börsen i år. Detta innebar också att överteckningsoptionen aktiverades.

– Ja, vi har som synes en stor överteckning, och en väldigt hög andel teckning från våra egna ägare. Det gör att flertalet som tecknat utan företräde inte har fått aktier i den utsträckning man sökte för. Situationen är självfallet bra för oss. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Zonda Partners, vilket kommer fortsätta.

Vad händer härnäst?

Vi har haft det tufft finansiellt de sista månaderna, men nu är fokus i slutspurten av året att slutföra upplägg för nästa års produktion av IQool, för både system och förbrukningsartiklar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev