Home Intervjuer Annexins medicinska chef om patentstrategin

Annexins medicinska chef om patentstrategin

Annexin Pharmaceuticals patentstrategi

Annexins medicinska chef om patentstrategin

19 maj, 2022

Stockholmsbaserade Annexin Pharmaceuticals har den senaste tiden bockat av ett FDA-godkännande för bolagets fas II-studie inom RVO, ett produktionspatent i USA och ett patentavtal med Stanford University avseende cancerområdet. Det senare innebär starkare produktskydd i USA och att man nu har möjlighet att bredda sin projektportfölj och utveckla ANXV som behandling mot cancer. BioStock kontaktade bolagets medicinska chef och medgrundare, Anna Frostegård, för att få veta mer.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar läkemedelskandidaten ANXV, vars huvudindikation är retinal venocklusion, eller RVO – en kärlsjukdom som drabbar ögat och är en av de vanligaste orsakerna till blindhet. Kandidaten, som är funktionellt identiskt med det kroppsegna proteinet Annexin A5, har dock potential inom många sjukdomar.

Mycket riktigt har Annexins blick vandrat även utanför RVO, och i början av april slöt man ett avtal med välrenommerade Stanford University som ger bolaget exklusiva rättigheter för användning av Annexin A5 vid behandling av cancer. Bakgrunden är att oberoende forskning bl.a. publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications har visat att Annexin A5 ger en effekt jämförbar med den hos, inom immunoterapin väletablerade, checkpointhämmare såsom PD-1. Avtalet innebär alltså att bolaget nu har ett starkt skydd för kommersialisering av ANXV och Annexin A5-proteinet inom såväl RVO som cancer.

Stärker skyddet och värdet av ANXV inför framtida avtal

Data i djurmodeller tyder på att ANXV har god effekt i ett flertal sjukdomar, och bolaget säkerställer ett robust IP-skydd för att på sikt kunna ta vara på kandidatens breda potential. Detta ska enligt Annexin uppnås dels genom produktionspatent, och dels genom användarpatent som det man nu köpt av det framstående amerikanska universitetet.
I april meddelade bolaget även att USAs patentmyndighet, USPTO, hade givit ett preliminärt godkännande för bolagets patent som beskriver en effektiv metod för produktionen av Annexin A5, vilket ger ett bra skydd mot konkurrenters möjlighet att producera Annexin A5.

Arbetet med att stärka skyddet för ANXV går hand i hand med bolagets strategi att optimera värdet av ANXV-programmet inför en framtida affär. Planen är att genomföra en effektstudie i fas II inom huvudindikationen RVO i egen regi och öka värdet av ANXV innan partnerskap. Utlicensiering eller försäljning blir i första hand aktuellt i samband med att fas II-data finns tillgängliga. Parallellt med utvecklingen av ANXV i RVO planerar bolaget också att söka en eller flera partners för samarbete och kommersialisering av ANXV inom andra indikationer.

FDA-godkännande öppnar nya dörrar

I april meddelade Annexin också att FDA har godkänt starten av bolagets fas II-studie med ANXV inom RVO i USA. Beskedet innebär en betydande kvalitetsstämpel och utgör en värdedrivande milstolpe för ANXV-projektet. I en videointervju med BioStock framhöll vd Anders Haegerstrand också att beskedet kan bli avgörande i framtida licensdiskussioner då potentiella tagare lägger stor vikt vid FDA:s utvärderingar av projekt, inte minst då USA är den enskilt största läkemedelsmarknaden i världen och utgör en betydande andel av totalmarknaden för de flesta kandidater. Se hela intervjun här.

CMO berättar mer

Men åter till betydelsen av, och strategin för, patentskyddet för ANXV. BioStock kontaktade bolagets medgrundare, CSO och CMO Anna Frostegård som berättar mer.

Anna Frostegård
Anna Frostegård, CSO och CMO Annexin Pharmaceuticals

­­Anna, ni har ingått ett avtal med Stanford University som ger er en exklusiv licens till patenträttigheter i samband med användning av Annexin A5 för behandling av cancer. Kan du berätta hur detta kom till stånd?

– Sedan mina tidiga dagar som forskare har jag följt annexin-området och det i nästan två decennier. I början försökte de flesta akademiska forskare bara beskriva strukturen av detta verkligen vackra sköldliknande protein, medan andra letade efter dess funktion i människokroppen. Annexin A5s faktiska medicinska användning var också på Stanford University, där Professor Francis Blankenberg, en klinisk radiolog, uppfann Annexin A5 som ett diagnostiskt verktyg för att visualisera skadade och döende celler i många sjukdomar, inklusive cancer. Blankenberg har senare beskrivit hur Annexin A5 fungerar som ett potent immunmodulerande anti-cancermedel och verkar via blockering av fosfatidylserin (PS) och patenterat den användningen.

– Som företag följer vi sådan utveckling, vi bygger relationer med forskare, och utvärderar varje möjlighet för Annexin A5 noggrant när det gäller dess potential för läkemedelsutveckling och kliniska/kommersiella värde. Licensavtalet är ett resultat av ett sådant långsiktigt arbete.

Ni har nu patent för ANXV inom två områden, RVO och cancerindikationer. Vad har detta för konkreta implikationer för er på sikt?

– Detta innebär att Annexin Pharmaceuticals har exklusiva rättigheter till redan beviljade patent i nyckelmarknader som USA och som skyddar användning av Annexin A5 i vår huvudindikation RVO och i det nya indikationsområdet – cancer.
Licensrättigheterna i kombination med våra produktionspatent och kliniska fas 1-data ger Annexin Pharmaceuticals en unik position. Vi kan börja utforska det immunonkologiska området med vår läkemedelskandidat ANXV, vid sidan av vår inriktning på retinal venocklusion (RVO).

Ni menar att det nya amerikanska patentet kommer att vara en viktig del av ert produktskydd för ANXV på en stor marknad och en viktig tillgång inför affärsdiskussioner. Kan du utveckla kring betydelsen av detta specifika patent?

– ANXV är ett humant Annexin A5 som produceras med rekombinant teknik i ett levande bakteriesystem. Produktionsprocesser för biologiska läkemedelskandidater som ANXV är mycket komplexa. Det krävs avsevärd tid, kunskap, ansträngningar och investeringar för att producera sådana proteiner till en kvalitet och kvantitet som är acceptabel för mänskligt bruk. Därför är ett patent som omfattar de viktigaste stegen i tillverkningsprocessen för ANXV är en viktig milstolpe för oss.

– Detta nya amerikanska patent kommer att vara en viktig del av vårt produktskydd för ANXV på en stor marknad och är därför en viktig tillgång inför affärsdiskussioner.

Eftersom ni nu tagit en licens inom cancerområdet väcks ju frågan om det finns det fler patent för Annexin A5 som innehas av andra aktörer, som ni tittar på att förvärva framöver?

– Vi är fortfarande ett litet bolag och har begränsade resurser, men inom Annexin A5-området kan vi inte bara “titta på” om det rör sig om viktiga sjukdomar eller om andras patentansökningar begränsar oss. Vi kommer informera marknaden om vi tar nya viktiga steg i patentvärlden.

Ni framhåller att ni arbetar aktivt och kontinuerligt med att stärka er IP. Hur skulle du sammanfatta er patentstrategi, hur planerar ni att utöka er IP-portfölj och varför?

– Vår IP arbete syftat till att maximalt och kostnadseffektivt stärka den immateriella äganderätten och skyddet för Annexins läkemedelskandidat ANXV.

– Vi bygger ett produktskydd genom 1) användarpatent, dvs användningen av Annexin A5 inom framförallt sjukdomsbehandling och 2) produktionspatent, där det senare begränsar andras möjligheter att effektivt och billigt producera Annexin A5. Vi arbetar också med att opponera mot andras patentansökningar för att minska eventuella överlapp med våra. Vi hoppas successivt hitta andra sätt att stärka vår portfölj, men det får vi återkomma till med konkreta nyheter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev