Home Intervjuer Sensidose backar i Q3 men förväntar försäljningstillväxt

Sensidose backar i Q3 men förväntar försäljningstillväxt

Sensidose

Sensidose backar i Q3 men förväntar försäljningstillväxt

15 november, 2022

Spotlight-noterade Sensidose rapporterar framsteg på flera fronter under tredje kvartalet, trots komponentbrist och vissa andra utmaningar. Under kvartalet tog man viktiga steg i expansionförberedelserna, men även i utvecklingen av den nya dosautomaten OraFID och i omprogrammeringen av MyFID. Dessutom rekryterades Philip Slätis till operativ chef och vice vd. Bolaget ser nu fram emot kommande period med en förväntan om försäljningstillväxt och marknadsexpansion. BioStock kontaktade vd Jack Spira för att veta mer om utvecklingen.

Stockholmsbolaget Sensidose har utvecklat en behandlingsprincip för individualiserad och preciserad dosering av levodopa för behandling av Parkinsons sjukdom. Genom att dosera ett specifikt antal av bolagets mikrotabletter, Flexilev, kan behandlingen optimeras och anpassas för varje patient.

Tabletterna doseras med dosautomaten MyFID som hjälper patienten till en exakt dos vid rätt tidpunkt. För närvarande är Flexilev subventionerat för patienter med Parkinsons sjukdom i sviktfas som ett alternativ till kirurgiska ingrepp och andra avancerade invasiva terapier.

Patienttester av OraFID under Q4

Dessutom utvecklar bolaget OraFID­ – en ny och mekanisk dosapparat som ytterligare förenklar behandlingen. Enligt Q3-rapporten fortgår utvecklingen av OraFIDi stort sett enligt tidsplan. Bolaget har en fungerande prototyp och planerar att genomföra patienttester under fjärde kvartalet. Samtidigt genomförs utvärderingar gällande produktionen och den regulatoriska planen.

Sensidose rapporterar Q3

Sensidoses nyligen släppta Q3-rapport visar lägre försäljning under tredje kvartalet jämfört med samma period 2021. Sett över januari-september 2022 har dock omsättningen ökat med 9,7 procent jämfört med samma period 2021. Bolagets kassa vid utgången av Q3 var 17,7 Mkr. Försäljningstappet under tredje kvartalet beror enligt bolagets vd Jack Spira på två faktorer:

”Dels var tredje kvartalet 2021 ett ovanligt starkt kvartal men främst ser vi nu effekten av att vi på grund av produktionssituationen gällande MyFID inte kunnat leverera dosautomater till nya patienter som väntar på att starta sin behandling i Sverige och Danmark. Dessa två faktorer gjorde att omsättningen i dessa länder minskade under det tredje kvartalet 2022 jämfört med 2021”.

Högre försäljning förväntas

Produktionssvårigheterna har berott på bristen på kritiska komponenter till MyFID-apparaten. Sensidose har hanterat bristen genom att ersätta med likvärdiga komponenter och genomföra mjukvaruändringar.

Ändringarna är nu genomförda vilket betyder att produktionen kan komma igång. Bolaget räknar med att kunna leverera apparater utan förseningar under Q4, med en förväntan om att försäljningen vänder uppåt igen under Q1 2023.

Nytillträdd vice vd deltog i stor kongress

Under kvartalet rekryterades Philip Slätis till operativ chef och vice vd. Jack Spira kommenterade förstärkningen av organisationen i Q3-rapporten:

”Vi är naturligtvis glada över att vi kunde förstärka organisationen med vår nya medarbetare Philip Slätis. Med sin gedigna bakgrund och långa erfarenhet i branschen är detta ett betydande tillskott till vår förmåga inom flera områden, bl.a. marknadsföring, expansion på befintliga marknader och affärsutveckling för nya marknader och produkter med vår teknologi.”

Philip Slätis tillträdde den 1 november och kickstartade sin nya roll genom att delta på CHPI i Frankfurt – en viktig partneringkonferens för in- och utlicensiering av produkter inom läkemedelsindustrin i Europa. Enligt bolaget genomfördes ett flertal mycket produktiva möten som skapade en bra grund inför marknadsexpansionen med Flexilev och MyFID.

Marknadsexpansion till Polen och Finland

Flexilev säljs idag i Skandinavien och planeras att lanseras på fler marknader, med initialt fokus på Finland och Polen. Sensidoses prisansökan i Finland behandlas av finska prismyndigheten och bolaget förväntar sig ett besked i början av 2023. Arbetet med att ta fram en prisansökan i Polen pågår, men tar längre tid än väntat eftersom det polska systemet för prisansökan är mer omfattande.

Inför den planerade marknadslanseringen i Polen arbetar bolaget med att öka närvaron i landet, bland annat genom deltagandet i det polska Neurologisällskapets vetenskaps-och utbildningskonferens i Lublin den 14-17 september.

Bolaget har även inlett diskussioner med nya samarbetspartners i Norge då Sensidose agent i landet hastigt avlidit.

Vd kommenterar tredje kvartalet och blickar framåt

BioStock kontaktade Sensidose vd Jack Spira för en kommentar om tredje kvartalets aktiviteter och expansionsplanerna till nya marknader.

Jack Spira
Jack Spira, vd Sensidose

Jack, vad har varit ert huvudfokus under tredje kvartalet 2022?

­– Fokuset är oförändrat jämfört med tidigare kvartal, dvs att flytta fram våra positioner inom alla prioriterade områden, Det gäller expansion på befintliga marknader, expansion på nya marknader och fortsatt produktutveckling vad gäller OraFID.

Försäljningen under tredje kvartalet vände ned på grund av komponentbrist, men ni verkar nu ha löst problemet med hjälp av nya komponenter och en omprogrammering av MyFID. Hur förväntas detta påverka försäljningen?

– Det är mycket glädjande att vi nu kan komma igång med produktion och därmed på ett helt annat sätt kan marknadsföra MyFID och Flexilev. Det känns oerhört skönt att kunna ge patienterna tillgång till vårt behandlingsalternativ. Start av nya patienter tar dock lite tid och skall planeras noggrant av vården. Det är viktigt att patienterna känner sig trygga och omhändertagna vid medicinbyte. Vi har en kö av patienter som väntar på att starta sin behandling och vi förväntar oss en positiv påverkan på försäljningen gradvis över de kommande månaderna. Vi förväntar oss också att det faktum att patientkön minskar gör att förskrivningen ökar bland behandlande neurologer.

»Det är mycket glädjande att vi nu kan komma igång med produktion och därmed på ett helt annat sätt kan marknadsföra MyFID och Flexilev […] Vi har en kö av patienter som väntar på att starta sin behandling och vi förväntar oss en positiv påverkan på försäljningen gradvis över de kommande månaderna.«

Vilka aktiviteter jobbar ni med annars för att öka försäljningen?

– För tillfället är det klassisk marknadsföring inom branschen, bland annat via vår patientupplysningssida Sviktfas.se. Vår nya medarbetare Philip Slätis kommer att leda arbetet att ta fram en ny marknadsplan och jag är övertygad om att vi med hans hjälp kommer få nya ideér och andra sätt att få fram vårt budskap.

Vid kvartalets utgång hade ni en kassa om ca 17,7 Mkr, hur ser den finansiella planeringen ut framöver?

– Vår målsättning är att bli kassaflödespositiva inom ramen för den kassan vi har. I och med att vi nu inte behöver investera mer i uppgraderingen av MyFID, utan enbart i OraFID utvecklingen, så ser det ljusare ut för 2023. Förutsatt att vi snabbt får ut de nya MyFID på marknaden så ser jag positivt på vår likviditetssituation.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev