Home Intervjuer Kongress i Polen banar väg för Sensidose

Kongress i Polen banar väg för Sensidose

Sensidose

Kongress i Polen banar väg för Sensidose

28 september, 2022

Nyligen deltog Sensidose i det polska Neurologisällskapets årliga vetenskaps-och utbildningskonferens i Lublin. En ökad närvaro är ett strategiskt steg inför den planerade marknadslanseringen av bolagets läkemedel Flexilev för behandling av Parkinsons sjukdom i Polen. Bolagets vd Jack Spira berättar mer om lanseringsplanerna i Polen och lärdomarna från kongressen.

Sensidose har utvecklat en individanpassad behandling för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom. Behandlingen utförs med Flexilev, ett läkemedel i form av mikrotabletter av levodopa/karbidopa, som dispenseras med bolagets doseringsapparat MyFID.

Flexilev är godkänt i många europeiska länder, men säljs än så länge endast i Skandinavien där man nu satsar på att öka försäljningen. Parallellt förbereder Sensidose för geografisk expansion till fler marknader. Enligt en intervju med bolagets grundare Sten-Magnus Aquilonius påverkas marknadsintroduktionen av prissättningen i landet, vilket är något som kommer förhandlas om i både Polen och Finland.

Polska Neurologisällskapets årliga vetenskaps-och utbildningskonferens

Som ett förberedande steg för lansering på den polska marknaden deltog Sensidose i polska Neurologisällskapets kongress den 14-17 september. Detta var sällskapets första kongress efter två år av inställda möten på grund av pandemin.

Eventet är Polens största möte inom neurologifältet där i princip alla framstående neurologispecialister, relevanta myndigheter och beslutsfattare deltar. Det gjorde eventet till ett ypperligt tillfälle för Sensidose att marknadsföra sitt behandlingskoncept:

»Mötet var ett utmärkt tillfälle för oss att inför kommande prisansökan få träffa specialister inom Parkinson området, patientföreningen, myndighetspersoner och presentera vårt behandlingskoncept« – Jack Spira, vd Sensidose

Positiv feedback från läkare

Under kongressen hade Sensidose med sig dosdispensern MyFID med polska texter, vilket gjorde att de kunde diskutera och demonstrera behandlingsprincipen på ett effektivt sätt. Läkare från hela landet fick testa dosapparaten och lära sig mer om hur behandlingen går till, både ur patienternas och vårdpersonalens synvinkel. Enligt Sensidose emottogs behandlingen väl:

»Vi fick många komplimanger för att systemet var så okomplicerat, logiskt och funktionellt för både läkare och patienter.«

Jack Spira
Jack Spira, vd Sensidose

Vd kommenterar förberedelserna inför lansering i Polen

Genom kongressen etablerade Sensidose en första närvaro i Polen och la grunden för den planerade lanseringen. De lärde sig även mer om ansökningsproceduren för subvention och stärkte relationen med bolagets agent i Polen.

BioStock kontaktade Sensidoses vd Jack Spira för att få veta mer om lärdomarna från kongressen och lanseringsplanerna i Polen.

Vilka lärdomar tar du med dig från det polska Neurologisällskapets vetenskaps-och utbildningskonferens?

– Framför allt hur det polska systemet för läkemedelssubvention är uppbyggt och hur annorlunda det är gentemot det vi har i Sverige. Huvuddelen av föreläsningarna var på polska så där var det svårt att hänga med. En viktig lärdom var att patienterna så länge som möjligt vill undvika invasiva behandlingar. Det gör vårt koncept extra intressant i denna kontext.

»En viktig lärdom var att patienterna så länge som möjligt vill undvika invasiva behandlingar. Det gör vårt koncept extra intressant i denna kontext.«

När planerar ni att lansera Flexilev i Polen?

– Ansökningsproceduren för subvention är komplex och även om det anges att man skall få besked på 180 dagar så skall man räkna med att det tar längre tid. Hur länge är svårt att ange.

Hur ser er försäljningsstrategi ut i Polen?

– Vi vill att ledande Neurologspecialistkliniker under ansökningsprocedurens väntetid skall få erfarenhet av behandlingen och känns sig trygga med den. Därför kommer vi utföra en relativt enkel så kallad fas IV studie där ett lämpligt antal patienter kan inleda behandling. Så fort vi har fått subvention kan vi, med kunskapen och informationen från dessa centra i ryggen, gå vidare till fler neurologer. Det är svårt att skissa på en detaljerad plan innan vi vet att vi får subvention och hur själva subventionstexten ser ut. Vi får återkomma till det när vi har mer kunskap.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev