Home Nyheter Stärkt DexTech fortsätter avancera mot klinik i multipelt myelom

Stärkt DexTech fortsätter avancera mot klinik i multipelt myelom

BioInvent BI-1808 results

Stärkt DexTech fortsätter avancera mot klinik i multipelt myelom

11 oktober, 2022

Trots den allmänna kursmässiga holmgången fortsätter utvecklingsarbetet oförtrutet i börsens många biotechbolag. Ett sådant exempel är DexTech, som nyligen fick grönt ljus för sin fas I-studie med läkemedelskandidaten OsteoDex i multipelt myelom. Samtidigt har bolaget stärkt upp i styrelserummet och tagit in veteranen Peter Benson som ny ledamot.

Uppsalabaserade DexTechs utveckling kretsar kring den egenutvecklade CDC-plattformen GuaDex, där kolhydratmolekylen dextran kombineras med andra aktiva substanser i syfte att ta fram behandlingar för olika former av cancer. Med huvudkandidaten OsteoDex har man i första hand riktat in sig på skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). I OsteoDex har GuaDex kopplats ihop med bisfosfonaten alendronat, vilket gör att kandidaten binder till de delar av skelettet som har angripits av dottertumörer. Man har även inkluderat Guanidin, som bidrar med en celldödante effekt.

Börsbesvikelse trots tydliga effektdata

DexTech har hittills kunnat presentera positiva fas II-data med OsteoDex, som dessutom bekräftats vid en tvåårsuppföljning med de deltagande patienterna. Med så övertygande resultat i ryggen har förväntningarna varit höga på bolaget att få till en partnerskapsaffär. När fas II-resultaten först presenterades 2018 rusade aktien flera hundra procent och bolaget värderades då som högst till cirka 1,9 miljarder kronor. Från bolagets håll har man hela tiden framhållit att det viktiga är att man får till rätt avtal, snarare än att få till ett avtal snabbt.

Börsen har dock som bekant dåligt med tålamod och ett hittills uteblivit avtal har lett till att den en gång så heta aktien alltmer glidit in i skuggan. I skrivande stund handlas aktien till strax över 3 kronor – en bråkdel av forna dagars toppnivåer – vilket ger ett börsvärde på strax över 50 Mkr.

Ytterligare indikation ska höja värdet på projektet ytterligare

Börsvärdet ensamt är dock en dålig mätare på det underliggande värdet i ett utvecklingsprojekt inom biotech och på DexTech pågår fortfarande arbetet med att säkra ett så fördelaktigt partneravtal som möjligt. Du kan läsa mer om värdering inom biotech-sektorn här.

Bolaget siktar nu även på att undersöka OsteoDex potential i multipelt myelom. Hittills ser kandidaten enligt bolaget ut att vara mycket verksamt mot myelomceller – till och med mer verksamt än mot prostatacancerceller.

Just nu förbereder DexTech för en klinisk fas I-studie med OsteoDex där den primära målsättningen är att bekräfta kandidatens säkerhet och tolererbarhet. Man kommer även att titta på behandlingsrespons, hur nivåerna av sjukdomsrelaterade biomarkörer förändras och dokumentera patienternas livskvalitet via så kallade Quality of Life scores.

Nyligen beviljade Läkemedelsverket tillstånd för studien, som kommer att genomföras på 4 till 5 sjukhus runt om i Sverige och övriga nordiska länder och omfatta 20 patienter. Varje patient kommer att studeras under totalt 14 veckor och få maximalt 7 doser av OsteoDex. Bolaget räknar med att kunna starta studien under det första kvartalet 2023 och siktar på att ha den färdig under det fjärde kvartalet 2024.

Ny ordförande vill skruva upp volymen

Utöver avancemangen i utvecklingen har DexTech även arbetat med att förstärka teamet runt projektet. I våras tillkännagavs en ny styrelseordförande i Andreas Segerros, som i en intervju med BioStock tydligt deklarerade ambitionen om att bygga ett team som kan få full utväxling för bolagets plattformsteknologi.

“DexTech är ett biothech-bolag som gått lite under radarn på börsen, men av fel anledning. Man har kommit långt i den kliniska utvecklingen och har en plattform i grunden”, säger Andreas Segerros, ordförande i DexTech, i intervjun med BioStock och fortsätter:

“Grundarna är framstående inom sina respektive områden och jobbar aktivt i bolaget. Samtidigt har man en stark ägare i ryggen och är finansierade tre år framåt. Det vi behöver göra nu är att skruva upp volymen lite och bygga ett DexTech som är riktigt aptitligt för en investerare.”

Förstärker styrelsen

En pusselbit i det bygget blir Peter Benson, ny ledamot i styrelsen, som kommer in med lång erfarenhet inom den globala life science-branschen. Benson var bland annat med och bildade danska venture capital-bolaget Sunstone Life Science Ventures och var mellan 2007 och 2019 dess managing partner.

Han har flera ledande befattningar i ryggsäcken, och har bland annat suttit som Executive Vice President Marketing & Sales på Kabi Pharmacia Parenterals och som President Hospital Care och Senior Vice President på Pharmacia. Benson höll tidigare ordförandeklubban i Alligator Bioscience och är i dag styrelseordförande i Ascelia Pharma. Han sitter även som styrelseledamot i Ascelia Incentive, Sunstone Life Science Ventures och i PainDrainer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev