Home Nyheter Stärkta finanser och klinisk utveckling under Scandion Oncologys Q2

Stärkta finanser och klinisk utveckling under Scandion Oncologys Q2

Scandion Q2 2022

Stärkta finanser och klinisk utveckling under Scandion Oncologys Q2

29 augusti, 2022

I årets Q2-rapport belyser Köpenhamnsbaserade Scandion Oncology en framgångsrik kapitalanskaffning och ett intensivt operativt arbete. Fortsatt störst fokus har varit på huvudkandidaten SCO-101 genom studierna CORIST och PANTAX, men investeringar har även gjorts för att stärka den tidiga pipelinen. Med ett dedikerat team i ryggen ser vd Bo Rode Hansen positivt på den fortsatta utvecklingen och det långsiktiga värdeskapandet.

Scandion Oncologys mål är att utveckla en behandling av läkemedelsresistent cancer – ett problem som drabbar ungefär 90 procent av patienterna med metastaserad cancer. I arbetet mot detta mål har bolaget valt att initialt fokusera sin huvudkandidat SCO-101 på metastaserad tjocktarms- respektive pankreascancer – två cancertyper inom vilka dödligheten är hög.

Fortsatt fokus på huvudkandidaten

I Q2-rapporten för 2022 belyser vd Bo Rode Hansen att kvartalet präglats av fortsatt stort fokus på SCO-101. Kandidaten, som är tänkt att utgöra en tilläggsbehandling till nuvarande standardbehandling, utvecklas i syfte att motverka de resistensmekanismer som minskar effekten av dagens kemoterapi.

SCO-101 har utvecklats som längst i projektet CORIST en Proof-of-Concept fas II-studie med indikationen metastaserad tjocktarmscancer – följt av PANTAX, – en fas Ib-studie i metastaserad pankreascancer – som ska fastställa optimal dosering. Nyligen meddelade bolaget att man valt att expandera PANTAX med vidare doseskalering, sedan man observerat bättre tolerabilitet än förväntat hos patienterna. Läs mer här.

Stärkt kassa utvidgar CORIST

Bo Rode Hansen gör i vd-ordet dock tydligt att CORIST utgör Scandions första prioritet. Bolaget genomförde under sommaren en nyemission som stärkte kassan med ungefär 75 Mkr, som finansierar det planerade arbetet in på 2024. Tillskottet ska till stor del möjliggöra fortsatt utveckling av huvudkandidaten SCO-101 i metastaserad tjocktarmscancer genom att inkludera patienter även med RAS-mutation. Eftersom detta fortfarande sker inom ramen för CORIST-studien, kan Scandion troligtvis inleda denna del i början av 2023. Att utöka CORIST på detta sätt spår bolaget ska fördubbla den terapeutiska och kommersiella potentialen för SCO-101. Läs mer.

Långsiktigt värdeskapande

Vidare lyfts förstärkningen av organisationen och inte minst kapaciteten till utveckling av Scandions tidiga pipeline genom rekryteringen av Iolanda Micco som chef för läkemedelskemi. Miccos främsta uppgift är att screena och optimera bolagets befintliga bibliotek av analoga molekyler och på så sätt identifiera nästa kandidat för vidare utveckling.

Bolaget kan därmed väntas rikta större fokus mot prekliniska aktiviteter framöver, även om SCO-101 – vilket noga understryks i rapporten – är Scandions första prioritet. Genom att balansera sin pipeline ska bolaget skapa ett långsiktigt värdeskapande, som Bo Rode Hansen menar är bolagets övergripande strategi.

Finansiell situation

Scandion redovisar ett negativt rörelseresultat om -24,8 MDKK för det andra kvartalet 2022. Den största utgiftsgruppen är kostnader för R&D (19,9 MDKK) och hänförs framför allt till CORIST och PANTAX som en följd av ökad progression i bägge studier, där patientrekryteringen står för en stor del. De totala finansiella tillgångarna uppgick vid periodens slut till 87,7 MDKK och räknar alltså inte in kapitaltillskottet om ca 75 Mkr i juli. Bolaget menar därmed att dess verksamhet är väl finansierad in på 2024.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev