Home Nyheter Nära förestående fas II-resultat för Scandion Oncology

Nära förestående fas II-resultat för Scandion Oncology

CORIST Scandion Oncology

Nära förestående fas II-resultat för Scandion Oncology

10 augusti, 2022

Scandion Oncology utvecklar SCO-101, som har kommit som längst i bolagets pipeline inom metastaserad tjocktarmscancer. Genom fas II-studien CORIST hoppas bolaget kunna visa på kandidatens förmåga att motverka cancerns läkemedelsresistens. Innan kvartalets slut släpps resultaten som därmed kan ge bolaget klinisk proof-of-concept.

Bioteknikbolaget Scandion Oncology vill förbättra utsikten och livskvalitén för de många patienter drabbade av metastaserad tjocktarmscancer. Ungefär 90 procent av alla med denna cancerform har eller utvecklar läkemedelsresistens, vilket leder till otillräcklig effekt av dagens behandlingar och dessvärre därmed små chanser till överlevnad. Läs mer om sjukdomen här. I dagsläget finns inga behandlingar för läkemedelsresistent cancer, varför vården är i ett skriande behov av en sådan.

I sin ambition att lösa problemet med läkemedelsresistensen, utvärderar bolaget kandidaten SCO-101 inom metastaserad tjocktarmscancer som för närvarande befinner sig i del två av fas II-studien CORIST, med resultat som väntas i Q3. Dessutom planerar Scandion Oncology att längre fram inkludera patienter med RAS-mutation, som är den vanligast muterade genen hos människor med cancer.

CORIST – potential till proof-of-concept

Den första delen av fas II-studien syftade till att etablera den högsta tolererade dosen av SCO-101 tillsammans med dagens standardbehandling FOLIFRI, som kandidaten är tänkt att ges tillsammans med. Namnet FOLFIRI är en akronym av de läkemedelssubstanser som ingår; folinsyra (leucovorin), fluorouracil och irinotecan.

I den pågående, andra delen av studien ges kandidaten med den etablerade dosen tillsammans med FOLFIRI och syftar till att utvärdera kandidatens säkerhet, tolerabilitet och effektparametrar. Bolaget hoppas kunna visa på kandidatens förmåga att få standardbehandlingen att verka både längre och mer effektivt i cancercellerna. Positiva resultat skulle därmed ge bolaget klinisk proof-of-concept inom indikationen, vilket skulle innebära ett kritiskt steg närmare marknaden.

Studien beräknas inkludera 25 patienter som alla har förvärvad resistens mot FOLFIRI, vilket innebär att de utvecklat resistens mot läkemedlet under behandlingens gång. Eftersom olika genmutationer har betydelse för behandlingens resultat, ingår enbart patienter med en viss gentyp i studien – närmare bestämt RAS vildtyp. RAS är den vanligaste genen som ses muterad hos patienter med cancer, och vildtyp innebär att genen inte är muterad. I den första delen av fas II-studien observerades att patienterna med RAS vildtyp tolererade behandlingen bättre och under en längre tid än de RAS muterade patienterna, vilket är orsaken till att man valde att inkludera patienter med vildtypen i del två av studien.

Två verkningsmekanismer

SCO-101 har visat sig verka genom två sätt. Dels genom att öka plasmakoncentrationen av SN-38, som är den aktiva formen av substansen irinotecan i FOLIFRI och som förstör cancercellen. Dels genom en direkt effekt på en nyckelmekanism inom läkemedelsresistensen – effluxpumpen ABCG2 – som möjliggör att cancercellen kan pumpa ur sig läkemedelssubstanserna och som förhindrar utövandet av dess effekt. Genom att inhibera denna pump ökar koncentrationen av SN-38 även inuti tumören, vilket gör att kandidaten har potential att få kemoterapin kan stanna kvar längre och utöva sin verkan i cellen.

Stor marknadspotential

Att som Scandion satsa på en av de vanligaste cancerformerna med ett enormt medicinskt behov, innebär att man öppnar dörrar till en stor marknad. Den globala incidensen av tjocktarmscancer ökar och beräknas till 3,2 miljoner drabbade år 2040. Detta kan förklaras av en växande och åldrande befolkning, samt att allt fler utvecklingsländer anammar västvärldens livsstil som innehåller flertalet miljömässiga riskfaktorer för utvecklingen av sjukdomen. Den globala marknaden för tjocktarmscancer förväntas nå 11 miljarder USD år 2025, varför Scandion Oncology ser goda marknadsutsikter inom indikationen.

Nyligen meddelade Scandion Oncology att man dessutom planlägger att inkludera patienter med RAS-mutation. Detta hoppas bolaget ska kunna fördubbla potentialen för SCO-101 inom metastaserad tjocktarmscancer. Läs mer om detta här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev