Home Nyheter Metastaserad tjocktarmscancer – ett angeläget problem för Scandion Oncology

Metastaserad tjocktarmscancer – ett angeläget problem för Scandion Oncology

Scandion Oncology

Metastaserad tjocktarmscancer – ett angeläget problem för Scandion Oncology

3 augusti, 2022

Tjocktarmscancer är en av de cancerformer som är förknippat med sämst prognos, bland annat på grund av tendensen till metastasering. Ett problem som går hand i hand med detta är cancerns förmåga till läkemedelsresistens. Med SCO-101 riktar Scandion Oncology in sig på just denna problematik, och bolaget väntas släppa resultat från fas II-studien CORIST inom indikationen under innevarande kvartal.

Ungefär 90 procent av patienterna med metastaserad tjocktarmscancer har eller utvecklar resistens mot läkemedelsbehandlingen. Detta reducerar kraftigt behandlingens förmåga att utöva sin effekt i cancercellerna, något som är förödande för de drabbade patienterna och som starkt bidrar till den höga dödligheten i sjukdomen. Köpenhamnsbaserade Scandion Oncology har tagit fasta på denna problematik, och vill med SCO-101 erbjuda en behandling som motverkar cancerns resistensmekanismer.

Tjocktarmscancer – tredje dödligaste cancerformen

I sin målsättning att tillhandahålla en sådan behandling, har bolaget kommit längst inom indikationen metastaserad tjocktarmscancer – som är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterad dödlighet. Den globala incidensen för tjocktarmscancer är på uppåtgående och beräknas till ca 1,9 miljoner, och väntas nå ca 3,2 miljoner år 2040.

Förklaringar till sjukdomens ökande incidens är dels den åldrande och växande befolkningen, samt dels det faktum att allt fler länder anammar västvärldens levnadsstil  som förknippas med stillasittande och övervikt, samt konsumtion av rött kött, alkohol och tobak – alla riskfaktorer för utvecklingen av tjocktarmscancer.

Dagens behandling lämnar mycket att önska

Hur behandlas då denna allvarliga cancerform i dagsläget? Som i de flesta fall beror det på vilken fas cancern nått. Vid tidig diagnos är kirurgi den primära behandlingsinsatsen, men i avancerade fall där cancern har metastaserat, krävs tilläggsbehandling främst i form av kemoterapi. Standardbehandlingen för långt gången tjocktarmscancer är FOLFIRI, som består av folinsyra (leucovorin), fluorouracil och irinotecan. Denna kombination syftar till att stoppa DNA-replikationen, som orsakats av muterade onkogener. Det senare innebär gener som vid mutation har potential att just orsaka cancer, genom att driva normala celler till att dela sig okontrollerat, vilket möjliggör formation och tillväxt av cancertumörer.

Dagens behandlingar är dock långt ifrån tillfredsställande, eftersom de undertrycks av cancerns förmåga att utveckla resistens. En nyckelmekanism inom resistensen är att läkemedlet pumpas ut ur cancercellerna av s.k. effluxpumpar. Resistensen kan vara förvärvad eller innehavd av patienten redan innan behandlingen – men den kan observeras hos hela 90 procent av alla patienter med cancerformen. Det finns ingen tillgänglig behandling som har förmåga att motverka läkemedelsresistensen och därmed öka överlevnaden för det stora antalet drabbade patienter. En sådan vore således mycket önskvärd.

SCO-101 och CORIST – resultat i Q3

Det är just detta Scandion Oncology vill uppnå. Bolagets ledande kandidat SCO-101 har kommit längst i utvecklingen för behandling av metastaserad tjocktarmscancer och är tänkt att ges i kombination med FOLIFRI med målet att få standardbehandlingen att verka längre och bättre.

SCO-101 verkar genom två sätt. Dels genom att öka plasmakoncentrationen av det aktiva läkemedlet, dels genom att motverka att en effluxpump pumpar ur sig läkemedelssubstanserna. Kandidaten befinner sig just nu i den andra delen av fas II-studien CORIST, som ska pröva kandidatens förmåga att uppnå en längre och mer effektiv verkan i cancercellerna, och således visa på klinisk proof-of-concept. Detta ska vid ett positivt utfall också möjliggöra för initiering av en marknadsförberedande utveckling av kandidaten. Resultat från studien väntas innan tredje kvartalets utgång.
Det återstår att se om bolaget blir det första att lösa den troligen största utmaningen inom avancerad cancervård. Läs mer om Scandion Oncology här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev