Home Nyheter Miris slår försäljningsrekord

Miris slår försäljningsrekord

Miris slår försäljningsrekord

Miris slår försäljningsrekord

30 augusti, 2022

Medicinteknikbolaget Miris slår försäljningsrekord med sin kompletta produktportfölj för bröstmjölksanalys. I dagarna redovisade bolaget den hittills högsta nettoomsättningen för ett första halvår, detta på en global marknad där de i dagsläget står utan konkurrens. Med ökande försäljningstillväxt och en stark kassa är Miris väl rustat för vidare expansion.

Spotlight-noterade Miris utvecklar och säljer en marknadsgodkänd och komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys som ger för tidigt födda barn en ökad chans till ett friskare liv. Bolagets analysinstrument Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA) säljs globalt, med neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitut som sina kunder.  

Med Miris HMA skräddarsys berikning av bröstmjölk efter det individuella näringsbehovet hos prematura barn. Läs mer.

Bolaget har inga direkta konkurrenter då det i dagsläget inte finns några andra regulatoriska godkända analysinstrument för bröstmjölksanalys.

Försäljningsrekord

Häromdagen kom bolagets rapport för årets andra kvartal. Bolaget redovisar en rörelseförlust på -3,0 Mkr – en förbättring på mer än 40 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen steg med 44 procent till 4,4 Mkr från 3,1 Mkr 2021. Beräknat på första halvåret har omsättningen stigit med cirka 11 procent. Med en bruttomarginal på 71 procent visar Miris dessutom goda marginaler på sin försäljning.

Miris vd Camilla Myhre Sandberg kommenterade resultatet i rapporten:

– Vi fortsätter med andra ord vår starka försäljningstillväxt och levererar den högsta nettoomsättningen under ett första halvår i Miris historia. Ett tydligt tecken på att en bredare marknad tar till sig det budskap som vi har kommunicerat under de senaste fem åren.

Återkommande intäkterna ökar

I nuläget finns cirka 450 HMA-instrument installerade i 53 länder. Därutöver säljer Miris även produkter för provberedning samt förbrukningsartiklar relaterade till HMA för att kunna erbjuda en komplett produktportfölj. Läs mer.

Delårsrapporten visar att Intäkterna från förbrukningsartiklar ökade med 66,8 procent under första halvåret jämfört med samma period 2021. Därmed stod förbrukningsartiklar för mer än en fjärdedel av den totala nettoomsättningen under H1, vilket bekräftar den ständigt ökande användningen av Miris HMA.

Att de återkommande intäkterna ökar är en viktig parameter för bolaget då denna del av omsättningen kan förutses med högre grad av säkerhet och därigenom ge en ökad stabilitet i prognoser och snabbare försäljningstillväxt.

Växer i USA

Även om nya HMA-instrument har levererats till olika platser i Europa så har instrumentförsäljningen under andra kvartalet främst skett i USA. På den amerikanska marknaden har Miris vid periodens slut totalt 74 instrument installerade, fördelat på 29 delstater. Detta omfattar 28 procent av USA:s mjölkbanker och 6,4 procent av landets neonatala intensivvårdsavdelningar (NICUs). Trots en god marknadspenetration har man som enda produkt inom segmentet alltså goda förutsättningar för ökad tillväxt även framåt.

Finansiellt starka för expansion

En annan viktig händelse under kvartalet var att nyttjandeperioden för Miris teckningsoptioner av serie TO2 – som emitterades i samband med företrädesemissionen 2021 – löpte ut. Optionerna tecknades till hela 89 procent och tillförde bolaget 6,9 Mkr före emissionskostnader. Med kapitalinjektionen och förväntningarna om fortsatt positiv försäljningstillväxt anser sig Miris vara finansiellt välrustat inför vidare expansion framåt.

Med utvecklingen av nästa generations HMA, som även möjliggör introduktion av en bättre affärsmodell, bedömer bolaget att den globala marknadspotentialen kommer växa från nuvarande 3 – 4 miljarder kronor per 5-årsperiod till 10 – 11 miljarder kronor per 5-årsperiod. Givet att Miris HMA är den enda godkända produkten för bröstmjölksanalys har bolaget dessutom en särställning vid prissättning och en expansion på denna betydande marknad kan få stort utslag på sista raden i kommande rapporter.

För mer information om Miris utveckling se BioStocks intervju med vd Camilla Sandberg nedan.

YouTube video

Läs mer om Miris här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev