Home Nyheter Fortsatt försäljningstillväxt i USA för BrainCool

Fortsatt försäljningstillväxt i USA för BrainCool

Fortsatt försäljningstillväxt i USA för BrainCool

10 augusti, 2022

Medicinteknikbolaget BrainCool har erhållit ytterligare ordrar från USA på produkten IQool System. Med två ordrar under sommarmånaderna visar bolaget att det momentum som byggts upp med ökad försäljning i USA under våren, ger en hävstångseffekt som signalerar om fortsätt tillväxt även under hösten.

BrainCool har utvecklat produkter inom medicinsk kylning för en tidig, snabb, och kontinuerlig kylning (hypotermi) och temperaturreglering vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Med RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System, som marknadsförs som IQool System i USA. Produktkombinationen utgör BrainCools behandlingskoncept BrainCell.

Inom onkologi erbjuder bolaget Cooral System som används för behandling av oral mukosit, allvarlig smärta i munhålan som ofta uppstår vid cytostatikabehandling.

Ökad försäljning under våren

I våras meddelade Martin Waleij, vd för BrainCool, att bolaget har fört diskussioner med tre intressenter rörande ett uppköpsbud för produkten BrainCool System/IQool System. BrainCool avbröt dock samtalen efter att försäljningen av produkten har tagit fart i USA i år. Detta beslut grundades i att man bedömde att det finns mycket goda förutsättningar att skapa större, långsiktiga och betydande värden för bolagets aktieägare genom att i egen regi fortsatt utveckla denna del av verksamheten.

Bolaget har som mål att omsätta över 20 Mkr under helåret enbart för produkten BrainCool/System/IQool System i USA, Tyskland, Sverige och Sydkorea. I synnerhet efter en kraftigt ökad försäljning på den amerikanska sjukvårdsmarknaden skruvade man också nyligen upp försäljningsambitionerna till över 100 Mkr år 2025. Läs mer här.

Nya ordrar under sommaren

Under sommaren har bolaget säkrat ytterligare två ordrar som visar att de inarbetade försäljningskanalerna i USA nu alltmer börjar stå på egna ben och att allt mindre jobb behöver läggas ned att säkra fler beställningar. Effekten från tidigare marknadsföringsaktiviteter är att kunderna, baserat på tidigare beställningar, inte längre kräver en utvärdering av produkterna.

Den ena av de nya beställningarna har kommit från McKay Dee Hospital, vilket är ett sjukhus inom sjukhusgruppen Intermountain Healthcare. McKay har sedan tidigare köpt två system av produkten, vilka varit i drift sedan september 2021, och efter att behandlat mer än 60 patienter under 10 månader beställde de nyligen ett tredje system. Intermountain Healtcare gruppen har i dagsläget en installerad bas på femton IQool System, inklusive denna nya order.

Den andra beställningen gällde ett IQool System från sjukhuset JFK North i Florida. JFK ingår i sjukhusgruppen HCA Healthcare som är en annan av BrainCools samarbetspartners i USA. Ordervärdet på dessa båda beställningar uppgår till 300 Kkr vardera.

Fortsatt goda utsikter om ökad försäljning

BrainCool ser goda förutsättningar att ta ytterligare marknadsandelar i USA, baserat på att det finns cirka 7 000 akut- och intensivvårdsjukhus i landet, varav 2000 sjukhus har fler än 100 IVA-bäddar. I och med att fler patienter behandlas med varje ICool System, ökar även försäljning av engångsprodukter (bolagets kylpads som används vid varje patientbehandling), samtidigt som det även ger en större potentiell marknad när systemen skall bytas ut – upp till 20 000 system i USA enligt BrainCool.

BrainCool ser sammantaget ut att befinna sig i en gynnsam position och kommer nu sannolikt försöka vinna fördelar av den försäljningsmässiga hävstång som metodiskt byggts upp under 2021 och i synnerhet under våren 2022. Nu återstår att se om bolaget kan nå upp till sina aggressiva försäljningsmål, trots ett turbulent politiskt klimat och en orolig marknad där risken finns att köparna måste ”spara i ladorna”.

Läs även: BrainCool om den amerikanska rekordbeställningen

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev