Home Intervjuer Cyxone kommenterar vetenskaplig T20K-artikel

Cyxone kommenterar vetenskaplig T20K-artikel

Cyxone kommenterar vetenskaplig T20K-artikel

Cyxone kommenterar vetenskaplig T20K-artikel

19 augusti, 2022

I veckan publicerade den vetenskapliga tidskriften Biomedicine & Pharmacotherapy en artikel rörande T20K, Cyxones läkemedelskandidat inom multipel skleros. Bakom artikeln står Christian Gruber och forskare vid Medical University of Vienna. Författarna redovisar fynd som indikerar att T20K kan ha effekt i anaplastiskt storcelligt lymfom. BioStock kontaktade Cyxones tf vd Carl-Magnus Högerkorp för att få veta mer.

Malmöbaserade Cyxone är fullt fokuserade på förberedelser inför fas II-studien med sin ledande kandidat Rabeximod i reumatoid artrit (RA) som ska inledas under andra halvåret 2022. Under veckan kom dock nyheter rörande T20K, bolagets kliniska läkemedelskandidat inom multipel skleros (MS).

Vetenskaplig artikel publicerad

En vetenskaplig artikel publicerades i Biomedicine & Pharmacotherapy, författad av docent Christian Gruber och forskare vid Medical University of Vienna (MUV). Gruber bedriver forskning vid MUV kring nya peptidbaserade läkemedel och är en av uppfinnarna bakom T20K, tillika ordförande i Cyxones vetenskapliga råd.

I artikeln presenterar forskarna fynd som indikerar att T20K minskar tumörvikt och ökar celldöd i anaplastiskt storcelligt lymfom. Författarna menar att T20K har potential att utvecklas som en behandling inom denna indikation, något som väckte aktiemarknadens nyfikenhet kring Cyxones projekt.

Forskning pågår kring T20K

T20K baserar sig på ett växtbaserat protein, en cyklotid, som med sin orala tillgänglighet och biologiska stabilitet, har möjlighet att utvecklas till en tidig behandling av MS. Cyxone och MUV ingick under 2021 ett samarbete där forskarna i Österrike skulle fördjupa sin kunskap om T20Ks verkningsmekanism och undersöka om det fanns ytterligare terapeutisk effekt inom MS. Läs mer.

Forskningsarbetet vid MUV har även omfattat andra områden för T20K, ett arbete som resulterade i den vetenskapliga artikeln.

Tf vd kommenterar

Under arbetets gång har MUV lämnat in patentansökningar avseende T20K och MS och ett utbyggt immaterialrättsligt skydd är något som även gynnar Cyxone. MUV äger patenten kring T20K tillsammans med Freiburgs universitet medan Cyxone har en exklusiv licens som ger rätt att tillämpa vad som omfattas av patenten. Läs mer.

BioStock kontaktade Cyxones tf vd Carl-Magnus Högerkorp för att klargöra situationen och få en kommentar om vad de nya fynden innebär för bolaget.

Carl-Magnus, vad är din första kommentar kring forskningsfynden?

– Studien från Gruber och hans medarbetare är intressant och visar på bredden för T20K. Molekylen har en fascinerande bioaktivitet och detta arbete från gruppen ger oss ännu ett fönster in i T20Ks mekanism.

– Vi ser också att det genererat ett merintresse för molekylen från många olika håll nu, vilket vi välkomnar.

Hur ser den immaterialrättsliga situationen ut för Cyxone när det gäller dessa fynd, som inte rör MS utan cancer?

Carl-Magnus Högerkorp, tf vd Cyxone
Carl-Magnus Högerkorp, tf vd Cyxone

– Cyxones licensavtal med MUV omfattar alla tillämpningar av T20K och är inte begränsat till MS. Naturligtvis är därför fynd som dessa av intresse och skapar förutsättningar att bredda tillämpningen av T20K.

Hur påverkar dessa fynd Cyxones prioriteringar?

–  Både RA- och MS-projekten är föremål för prioriterad affärsutveckling som kan leda till licensiering/partnerskap eller investeringar utifrån nuvarande status, då det finns ett stort intresse för båda dessa indikationer.

– En breddning av tillämpningen för T20K är inget vi utesluter på sikt, då det bygger värde för projektet och bolaget. Samarbetet med MUV är viktigt för oss eftersom Gruber och hans grupp är världsledande experter inom cyklotidteknologi, vilket detta arbete visar.

– Cyxones högsta prioritet just nu gällande kliniska studier är att starta vår fas IIb-studie med Rabeximod i reumatoid artrit – en stor milstolpe för oss. Ur konkurrenssynpunkt har vi ett gynnsamt läge då nya säkra orala sjukdomsmodifierande läkemedel inom RA är efterfrågade. Cyxone är därför optimalt positionerade just nu.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev