Home Nyheter Cyxone utforskar nya behandlingsalternativ för T20K

Cyxone utforskar nya behandlingsalternativ för T20K

Cyxone utforskar nya behandlingsalternativ för T20K

15 juli, 2021

Efter att ha identifierat nya potentiella behandlingsmöjligheter för T20K, har Cyxone ingått samarbete med Medicinska universitetet i Wien för att bekräfta detta och fördjupa förståelsen för T20Ks verkningsmekanism. Projektet är en del av förberedelserna inför att påbörja kliniska fas I-studier med en ny administreringsform. BioStock kontaktade COO Carl-Magnus Högerkorp och Non-Clinical Project Manager Sally Abdelmoaty för en kommentar.

Nyligen meddelade Malmöbaserade Cyxone nästa steg i utvecklingsprojektet för läkemedelskandidaten T20K för behandling av multipel skleros (MS). Samtidigt som arbetet med att utveckla den orala beredningsformen kommer dessa planer att innefatta utredning av en alternativ subkutan (subQ) administrationsform, ett biomarkörsprogram för båda administrationsformerna samt en storskalig produktion av T20K tillsammans med en kontraktstillverkare (CMO). Läs mer.

Vd Tara Heitner förklarade i en pressrelease från i maj:

»Genomförandet av studier för alternativa administreringsformer och utvecklingsarbetet med biomarkörer för T20K innebär också att risken minskar i läkemedelsutvecklingen och kommer att stödja övergången till kliniska studier.«

Samarbete för att utforska en bredare potential för T20K

Cyxone meddelade nyligen att man inlett ett forskningssamarbete med Medicinska universitetet i Wien (MUV), institutionen från vilken T20K är licensierad och med vilken bolaget fortfarande har nära kontakt, speciellt med professor Christian Gruber, uppfinnaren av T20K. Samarbetet inkluderar inte bara professor Gruber utan även professor Gernot Schabbauer, som är specialist på förståelsen kring immunmodulering i det medfödda immunsystemet och dess roll i MS.

T20K är en peptid-läkemedelskandidat med first-in-class potential som har visat effektivitet i prekliniska modeller av MS. Det positionerar T20K som en möjlig tidig behandling av MS, vilket ger möjlighet att utmana det medicinska behov som inom MS och potentiellt kan förbättra livskvaliteten för MS-patienter genom att fördröja eller t.o.m. stoppa sjukdomsförloppet.

Det nya samarbetet med MUV ska undersöka om det finns möjlighet till ytterligare terapeutisk effekt som kan vara av fördel för patienter med exempelvis mer framskriden sjukdom. Projektet är en del av det pågående prekliniska utvecklingsarbetet med T20K och studierna är viktiga för att förbereda inför kliniska fas I-studier med en ny administrationsform, och studierna är planerade att starta senare denna månad.

Ytterligare ett mål med samarbetet är att bekräfta resultat från tidigare genomförda in vivo studier med T20K. En ny studiedesign kommer att användas i syfte att erhålla fördjupad kunskap om T20Ks verkningsmekanism och därigenom ge ökad förståelse för hur T20K fungerar i kroppen.

Professor Gernot Schabbauer kommenterade samarbetet i en pressrelease:

»Jag är mycket glad över att Cyxone har valt vårt labb för sina studier. Jag kommer att arbeta i nära samarbete med Christian Gruber, uppfinnaren av T20K, och Cyxone. Jag har ett stort intresse av att studera den immunomodulerande och terapeutiska effekten av denna potentiellt kraftfulla nya läkemedelskandidat i vår nya experimentella design.«

Cyxone kommenterar

BioStock kontaktade COO Carl-Magnus Högerkorp och Sally Abdelmoaty, Non-Clinical Project Manager på Cyxone för att få veta mer om betydelsen av samarbetet för T20K-projektet.

Carl-Magnus, kan du förklara varför studierna i samarbetet är viktiga för att driva T20K-projektet framåt?

Carl-Magnus Högerkorp, COO Cyxone
Carl-Magnus Högerkorp, COO Cyxone

– Studierna med MUV är avsedda för att utöka vår förståelse kring verkningsmekanismen för molekylen i MS-sammanhang. Vi vill erhålla större detaljkunskap om effekten av behandlingen i dessa modeller för att kunna designa de fortsatta kliniska och icke-kliniska utvecklingsvägarna för T20K. I förarbeten som bedrivits på MUV upptäcktes att T20K kan ha ytterligare nytta för patienter och vårt samarbete syftar till att utforska om dessa hypoteser kan bekräftas i prekliniska MS-modeller. Dessa studier öppnar också upp för möjligheten att utforska biomarkörer som är nära länkade till verkningsmekanismen och som kommer att vara av stor betydelse när projektet går in i klinisk fas.

Ni har redan genomfört en klinisk fas I-studie för några år sedan. Varför har ni beslutat att genomföra dessa studier nu?

– Den genomförda fas I-studien gav oss information om säkerhet och farmakologi vilket innebar att vi kunde stärka vår kunskap om hur kroppen hanterar läkemedelssubstansen. Dessa observationer är mycket viktiga för hur man ska dosera läkemedlet. Men eftersom vi nu undersöker ännu en administreringsform och relevant dosnivå för substansen, är det nödvändigt att genomföra prekliniska uppföljningsstudier. Detta arbete kommer att bilda grunden för hur vi ska designa de icke-kliniska IND-förberedande studier som behövs innan vi startar mer avancerade kliniska studier.

När kommer ni att ha valt administreringsform för den kliniska studien?

– Under hösten kommer vi att få data från våra program som kommer att ge underlag för vilken riktning vi ska gå i med de administreringsalternativ vi har. Båda möjligheterna har potential, men vi kommer att välja det alternativ som ger bäst effekt och säkerhet i första hand, följt av lätthanterlighet för patienterna.

Sally Abdelmoaty, Non-Clinical Project Manager Cyxone

Om vi vänder oss till Sally, ni ska också identifiera potentiell ytterligare nytta för MS-patienter och även eventuellt hitta nya undergrupper. Skulle du kunna

utveckla detta?

– Genom att vi fördjupar vår förståelse om de specifika cell- och molekylära processerna som T20K inriktar sig på, kan vi vinna nya insikter om andra patologier där T20K kan göra nytta. Informationen kan ge stöd för en utökad behandling inom MS och även öppna upp för nya behandlingsmöjligheter, även utanför MS. Vårt mål som bolag är att så långt som möjlig bygga värde för patienterna genom grundlig forskning.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev