Home Intervjuer BrainCool erhåller ny USA-order samt säkrar lån

BrainCool erhåller ny USA-order samt säkrar lån

BrainCool

BrainCool erhåller ny USA-order samt säkrar lån

22 augusti, 2022

BrainCool fortsätter ta marknadsandelar på USA-marknaden för sin produkt för medicinsk kylning, IQool System, nu senast från av de största sjukvårdssystemen i USA inom både intensivvård och onkologi. Man har även säkrat en miljonorder på engångsartiklar. Samtidigt meddelar bolaget att man har säkrat 10 Mkr i kredit från en konvertibellånegivare.

Syftet med medicinsk kylning där BrainCool är aktiva, är att erhålla en tidig, snabb, och kontinuerlig kylning (hypotermi) och temperaturreglering vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Med produkten RhinoChill ges en tidig och snabb kylning. I nästa steg kan man följa upp denna första behandling av en kontinuerlig kylning med BrainCool System (IQool System i USA).

Bolaget har även utvecklat Cooral System som används för behandling av oral mukosit, allvarlig smärta i munhålan som ofta uppstår vid cytostatikabehandling.

Ny order från USA

BrainCool har erhållit tre ordrar från USA enbart under sommaren. De två första gällde beställningar från McKay Dee Hospital, ett sjukhus inom sjukhusgruppen Intermountain Healthcare. McKay är en återkommande kund som i dagsläget har behandlat fler än 60 patienter under 10 månader med IQool System. Intermountain Healtcare har sammanlagt beställt femton IQool System från BrainCool.

Den andra beställningen gällde ett IQool System från sjukhuset JFK North i Florida. JFK ingår i sjukhusgruppen HCA Healthcare – ett av de största sjukvårdssystemen i USA inom både intensivvård och onkologi – tillika en annan av BrainCools samarbetspartners i USA. Läs mer.

Nu har man säkrat ytterligare en order om två IQool System värt ca 600 Kkr från HCA Healthcare, närmare bestämt sjukhuset LewisGale Hospital i Virginia

I ett pressmeddelande rörande denna senaste order uttryckte BrainCools vd Martin Waleij sin tillförsikt:

“Vi är väldigt nöjda med samarbetet med HCA och det förtroende de visar vår organisation och bolagets produkter. Vi bedömer att det finns en stor potential att fortsätta utveckla samarbetet med HCA-gruppen på flera fronter i USA.”

“Vår första order i Virginia är på ett väsentligt mindre sjukhus än denna order, trots det har mer än 20 patienter behandlats sedan de två systemen sjösattes i februari.  Dvs 10 patienter per system på mindre än 6 månader. Det stärker oss i vår tro att affärsmodellen har en stor hävstång.”

Stororder på förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar är, utöver försäljningen av IQool System, ytterligare en viktig affär för BrainCool. Den 18 augusti stod det klart at BrainCool har erhållit en order om ca 1 Mkr på engångspads, förbrukningsartikeln för behandling av patienter med IQool System, från Thomas Jefferson University Hospital. BrainCool säkrade sin första order till detta sjukhus den 19 oktober 2021. Läs mer här.

Enligt vd Martin Waleij skall man se ordern som en tydlig indikation på den ökade användningen av bolagets produkter. Vd menar även att Jefferson anses vara en av största opinionsledarna inom TTM-marknaden (kontinuerlig temperaturreglering (Targeted Temperature Management)) i USA.

Givet den ökade efterfrågan på bolagets produkter, har även efterfrågan på engångsprodukter ökat kraftigt. Därför kommer en ny automatiserad produktionslina för engångsartiklar starta i september hos bolagets leverantör TM Rubber i Polen.

Finansiering har säkrats

Förra veckan stod det även klart att BrainCool har avtalat om att uppta lån om 10 Mkr från Formue Nord Fokus A/S, som även har konvertibellån om 35 Mkr i bolaget. I ett första steg har BrainCool nyttjat halva detta belopp. Lånet löper till och med årsskiftet med en ränta om 1,5 % per månad.

I en kommentar till BioStock rörande behovet av detta lån säger Martin Waleij:

– Dels ger denna finansiering oss möjligheten att bibehålla tempot i verksamheten, dels ger det oss även möjligheten att driva vidare andra finansieringsprocesser, framför allt för så kallat icke utspädande kapital. Att ta in kapital har betydelse då vi, som vi tidigare har kommunicerat, har ett långsiktigt mål att byta lista från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North.

– Nu måste emellertid alla bolag som vill till First North ha en tillräckligt stark kassa för att kunna finansiera verksamheten i 12 månader efter tillträde. Även om det går bra för BrainCool nu och vi har som mål att dubbla omsättningen under nästa år, så behöver vi stärka finanserna för att snabba denna process.

– En viktig orsak till listbytet är att en stor institutionell fond vill investera i bolaget, men begränsas att göra det då BrainCool är listat på Spotlight där de, enligt deras placeringsreglemente, inte får investera. Byter vi lista kan vi således potentiellt få in nya storägare, vilket skulle betyda mycket på flera plan. Inte minst som en värdemätare för potentiella tunga amerikanska institutionella ägare som är väl insatta i den amerikanska vårdmarknaden där vi nu fortsätter att säkra intäkter och bygga vårt varumärke.

Regulatoriska framsteg i Sydkorea

Utöver dessa nyheter erhöll BrainCool även nytt uppdaterat certifikat GMP i Sydkorea för BrainCool System efter genomförd audit av den regulatoriska myndigheten i Sydkorea, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). BrainCool System som erhöll försäkringsersättning under 2020 och som har lanserats i samarbete med bolagets distributör på marknaden, KCPMED, har varit marknadsgodkänd i Sydkorea sedan maj 2019.

BrainCool kommer nu att driva en lansering av den nya uppdaterade versionen av BrainCool System i samarbete med partnern i Sydkorea, KCP Medical, och levereras ut i serieproduktion med bolagets produktionspartner Scanfil. I samband med det nya certifikatet har KCPMED lagt en order på förbrukningsartiklar om 300 Tkr. En tidigare order om 20 BrainCool System kommer dessutom att levereras under hösten.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev