Home Nyheter BrainCool vinner ytterligare mark i USA

BrainCool vinner ytterligare mark i USA

BrainCool

BrainCool vinner ytterligare mark i USA

21 oktober, 2021

BrainCool fortsätter att ta marknadsandelar på den viktiga USA-marknaden. I veckan erhöll bolaget en order om ytterligare två IQool System från Thomas Jefferson University Hospital i Philadelphia, efter att produkten utvärderats vid sidan av BrainCools två huvudkonkurrenter. Sjukhuset ämnar använda IQool System för behandling av neurologisk feber för stroke- och traumapatienter, men även för covid 19-patienter som får hög feber.

Thomas Jefferson University Hospital är det största sjukhuset inom Jefferson Health, ett icke-vinstdrivande hälsosystem med nära 10 000 anställda och med sjukhusverksamhet i flera stater. Sjukhuset, som rankas som ett av de bästa i USA, fungerar som ett undervisningssjukhus vid Thomas Jefferson University.

Sjukhuset driver stora program inom stroke- och traumavård, och anses vara en av de största TTM-användarna (Targeted Temperature Management) i landet, vilket gör dem till en utmärkt referenskund för det svenska medicinteknikbolaget BrainCool. Med bolagets TTM-produkter kan patienter som drabbats av stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit och migrän erhålla tidig, snabb och kontinuerlig medicinsk kylning.

»Feber kan vara skadligt för hjärnan vid behandling på neurologiska intensivvårdsavdelningar, och IQool System ger precision i alla fyra faserna av TTM-terapin; induktion, underhållskylning, kontrollerad återuppvärmning och normoterapi« – Matthew Vibbert, Associate Professor and Division Chief, Neurocritical Care, Thomas Jefferson University Hospital

Ny order för BrainCool

Nyligen erhöll BrainCool en order på sex IQool System från USAs största sjukhusgrupp, HCA Healthcare samt en order på produkten från en annan stor amerikansk sjukhuskedja, Intermountain Healthcare. Läs mer här.

Den 19 oktober säkrade BrainCool alltså ytterligare en order av IQool System värd 60 000 USD från Thomas Jefferson University Hospital. Enligt bolaget kommer produkterna att användas för behandling av neurologisk feber hos stroke- och traumapatienter, men även för covid 19-patienter som får hög feber.

IQool System valdes framför konkurrenterna

I ett pressmeddelande säger BrainCools vd Martin Waleij att man har vunnit denna order efter en utvärdering i direkt konkurrens med BrainCools två huvudkonkurrenter, där bolagets produkt har visat mätbara och tydliga effekter som möter kundernas behov. Waleij framhåller att utvärderingen avslutades redan i våras, men att covid 19-pandemin pausade inköpsprocessen.

»Nu ser vi tydliga signaler på att marknaden åter öppnas upp för nyinvesteringar. Vår målsättning är nu att fortsätta växa inom denna sjukhusgrupp och etablera produkten som standardprodukt inom TTM inom ett flertal behandlingsområden« – Martin Waleij, vd BrainCool

Sjukhuset ser möjligheter att kunna skräddarsy patientvården

Thomas Jefferson University Hospital motiverar valet av IQool System med att produkten ger viktig information om patienten i realtid, vid sjuksängen, och inte enbart för aktuell kroppstemperatur. Men menar dessutom att IQool System underlättar kända problem som att kontrollera frossbrytningar och lämplig nivå för sedering i syfte att minska metabolismens skadeverkningar utan att övermedicinera patienten.

Därtill väntar sig sjukhuset att IQool System kommer att medföra ett minskat antal användarfel samtidigt som det möjliggör för läkaren att fokusera på patienten i stället för en manuellt styrd utrustning. Sammantaget innebär det att man kan erhålla nödvändig information för att kunna finjustera processen och skräddarsy patientvården.

»Vår produkt IQool System, har erhållit flera internationella patent och är anpassad att fungera för behandling enligt flera olika behandlingsstrategier, måltemperaturer och indikationer. Systemet har kapacitet att kyla ned kraftigt för snabb effekt och anpassar automatiskt kylningseffekten beroende på hur patienten motverkar nedkylningen, eller t.ex. vid förekomsten av kraftiga febertoppar vilket är vanligt för patienter med neurologisk refraktär feber« – Martin Waleij

Nordisk studie med Cooral System accepterad för publicering

Det är inte enbart inom affärsområdet för IQool System som det rör på sig för BrainCool. Även inom bolagets onkologiprojekt med Cooral System, som fokuserar på oral mukosit (OM), sker framsteg.

OM drabbar cirka 80 procent av alla patienter som behandlas med cellgifter eller strålning. Sjukdomsbilden består av smärtsamma sår och besvärliga inflammationer i munnen som gör att patienten får svårt att äta. Det leder i sin tur till undernäring, viktminskning och sondmatning samt ett ökat behov av smärtstillande preparat.

För drygt ett år sedan presenterade BrainCool resultaten från den största kliniska studie som gjorts för att utvärdera behandling med medicinsk kylning för att motverka OM. Resultaten visade att kylbehandling med Cooral System på ett effektivare sätt kan förebygga OM, samtidigt som behandlingen tolereras bättre, jämfört med kylning med is.

Idag stod det klart att studien har blivit accepterad för publikation i Bone Marrow Transplantation – Nature (BMT). BMT är den officiella publikationen för European Society of Bone and Marrow Transplantation (EBMT), som enligt tidskriftens egen utsago rankas i den högsta kvartilen inom hematologi och transplantationstidskrifter globalt.

Bolaget avser kommentera studieresultaten när studieresultaten publiceras

Något datum för publicering av studien har ännu inte fastställts, men BrainCool avser att kommentera resultaten samma dag som studien publiceras. I ett pressmeddelande säger Martin Waleij:

»Ännu en viktig milstolpe är nu passerad för vår onkologiprodukt Cooral System. Den vetenskapliga publikationen i BMT kommer att utgöra ett viktigt underlag dels för den kommersiella lanseringen av produkten, dels för reimbursement-processer samt sist men inte minst i regulatoriska processer för att erhålla marknadsgodkännanden i USA, Japan, Sydkorea och Kina.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev