Home Nyheter BioInvent summerar händelserikt Q2

BioInvent summerar händelserikt Q2

BioInvent summerar händelserikt Q2

29 augusti, 2022

BioInvents rapport för det andra kvartalet 2022 andas tillförsikt. Det Lundabaserade läkemedelsbolaget ingick ett options- och licensavtal med amerikanska Exelixis, med en förskottsbetalning till BioInvent om 25 miljoner USD. Under perioden kunde bolaget även rapportera framsteg i sina kliniska projekt som nu spänner över fem kliniska program och totalt fyra läkemedelskandidater. Dessutom stärkte man kassan med nära 300 Mkr genom en riktad nyemission till utländska och svenska investerare, trots den tubulenta globala finansiella situationen.

BioInvent identifierar och utvecklar immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Målet är att väsentligt förbättra effekten av nuvarande checkpointhämmare och/eller aktivera immunitet mot cancer hos patienter som inte längre svarar på behandling. Genom att kombinera sin egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T. med antikroppsbilioteket n-CoDeR, har bolaget utvecklat de kliniska kandidaterna BI-1206, BI-1808BT-001 och BI-1607.

Stärkta finanser

Den 12 juli genomförde BioInvent en riktad nyemission om cirka 300 Mkr där ett antal internationella och inhemska investerare deltog, inklusive nya investerare som AXA Investment Managers och en ej namngiven amerikansk institutionell investerare, samt befintliga aktieägare som Forbion, HBM Healthcare Investments, Redmile Group, Invus, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur Fonder, med en efterfrågan på nya aktier som var större än den genomförda riktade nyemissionen.

Nytt samarbete gav 25 MUSD upfront

I juni tecknade BioInvent avtal med Kalifornienbaserade Exelixis, ett bioteknikbolag med fokus på onkologi. Exelixis, som ingår i Standard & Poor’s (S&P) MidCap 400 index och som har tagit fyra läkemedelsprodukter till marknaden, ville genom avtalet med BioInvent diversifiera och bredda sin pipeline. Exelixis betalade BioInvent 25 miljoner USD upfront för rätten att välja tre målstrukturer som identifierats i samarbetet. När en läkemedelskandidat mot en målstruktur har identifierats, kan Exelixis utnyttja en option för in-licensiering och vidareutveckling av läkemedelskandidaten.

Därutöver är BioInvent berättigat till framgångsbaserade milstolpsbetalningar knutna till utveckling och kommersialisering, samt stegvis ökande royalty-betalningar på årlig nettoomsättning för varje produkt som kommersialiseras inom ramen för samarbetet. Läs mer om avtalet här.

Kliniska framsteg

BioInvent har ett joint venture med Transgene i vilket man utvärderar det onkolytiska viruset BT-001 hos patienter med solida tumörer. I juni kunde BioInvent rapportera positiva framsteg och säkerhetsdata från den pågående fas I/IIa- studien med BT-001. Dessa data indikerar att BT-001 tolereras väl, med signaler på antitumöraktivitet i en svårbehandlad patientpopulation. Parterna har också ingått ett samarbets- och leveransavtal med MSD för att utvärdera BT-001 i kombination med anti-PD-1-terapin Keytruda (pembrolizumab) i en klinisk fas I/II-studie, vilken man planerar att kunna inleda under andra halvan av 2022.

Under kvartalet kunde bolaget även meddela att den första patienten hade rekryterats till en fas I/Iia-studie med anti-FcyRIIB-antikroppen BI-1607 i kombination med anti-HER2-behandling, vilket sålunda nu utgör BioInvents femte pågående kliniska studie.

Kommande milstolpar

Under tredje kvartalet väntas de första data från den pågående fas 1-studien med anti-TNF-antikroppen BI-1808 att presenteras. Viktiga prekliniska data presenterades i våras på AACR:s (American Association for Cancer Research) årsmöte som visar på ett tydligt samband mellan dos, bindning till receptorn (receptor occupancy, RO) och effekt. I likhet med i de prekliniska studierna kunde korrelationer mellan dos, RO och löslig TNFR2 tydligt observeras hos patienterna i den pågående kliniska fas 1/2a-studien.

För den ledande läkemedelskandidaten BI-1206 väntas samarbetspartnern CASI att rekrytera den första patienten till fas 1-studien i Kina. Under hösten planerar bolaget att starta en klinisk fas 1-studie för att utvärdera den nya, subkutana formuleringen av BI-1206 som bolaget tagit fram på rekordfart, tack var sin fullt integrerade organisation med egen tillverkningsanläggning i huset.

Den 23 juni diskuterade BioInvents vd Martin Welschof och Wei-Wu He, styrelseledamot och vd för CASI, bolagens samarbete i BioStocks studio. Se samtalet här.

Rekryterar till toppositioner

BioInvent har utöver dessa framgångar stärkt organisation med viktiga chefspositioner. Sylvie Ryckebusch, som har över 20 års erfarenhet av bl.a affärsutveckling och företagsstrategi och som har stöttat BioInvent på deltid sedan 2019, utsågs till Chief Business Officer (CBO).

Natalie Berner och Nanna Lüneborg valdes till nya styrelseledamöter vid den extra bolagsstämman i juli. Såväl Berner som Lüneborg kommer från två stora ägare i BioInvent, Redmile respektive Forbion.

Ett intensivt kvartal

Sammanfattningsvis har BioInvent lämnat ett intensivt kvartal bakom sig där man har utmärkt sig såväl kliniskt som finansiellt. Att ta in nära 300 Mkr, som bolaget gjorde i juli, med en efterfrågan som överskrider det eftersökta beloppet, är ett bra kvitto på att bolaget står starkt i den internationella konkurrensen om finansiering. Dessutom valde man att bredda sin investerarbas i ett turbulent omvärldsläge som tydligt påverkade bioteknikmarknaden.

BioInvents marknadsvärde har hittills ökat med 12,1% under 2022, vilket kan jämföras med utvecklingen på Nasdaq Biotechnology Index (NBI), som består av biotechbolagen noterade på amerikanska Nasdaq, där utvecklingen är -15,1% i värde. Intresset för bolaget beror sannolikt till stora delar på BioInvents förmåga att stärka och förädla sin kliniska pipeline, samt ett växande antal forsknings- och samarbetsavtal. Eller som nyblivna styrelseledamoten Nanna Lüneborgs uttryckte det:

»Vi är imponerade av den innovation och vetenskapliga stringens som ligger till grund för BioInvents plattform och pipeline, och teamet har gjort ett utmärkt jobb med att leverera flera nya program till klinisk utvecklingsfas«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev