Home Nyheter BioStock Studio: Immunicum och DCprime går samman inom immunonkologi

BioStock Studio: Immunicum och DCprime går samman inom immunonkologi

BioStock Studio: Immunicum och DCprime går samman inom immunonkologi

23 november, 2020

Förra veckan tillkännagav svenska Immunicum att man ingått ett avtal med Van Herk Investments om att förvärva alla aktier i DCprime, ett holländskt bolag i klinisk fas. Motparten utvecklar vacciner som syftar till att reducera risken för tumöråterfall. Målet med sammanslagningen är att etablera sig som en globalt ledande aktör inom utveckling av cellbaserade immunterapier mot cancer. BioStock har gjort en virtuell videointervju med både Immunicums vd, Sven Rohmann, och DCprimes vd, Erik Manting, för att få veta mer om den tunga nyheten.
Stockholmsbaserade Immunicum, ett litet bioteknikbolag känt för att utveckla off-the-shelf cancerimmunterapier, har nyligen tagit betydande steg i övergången från att enbart fokusera på FoU till ambitionen att ta sin produkt, ilixadencel, till marknad. Kandidaten befinner sig just nu i fas II klinisk utveckling.

Ny vd och ny utvecklingsstrategi

Sven Rohmann, vd Immunicum

I slutet av augusti meddelade Immunicum att man rekryterat Sven Rohmann till vd-positionen. Rohmann tar med sig över 30 års branscherfarenhet från bioteknik- och läkemedelsbolag samt life science investeringar och företagstransaktioner (M&A). Läs mer.
Kort därefter, i oktober, offentliggjorde Immunicum en ny strategi för klinisk utveckling och affärsutveckling. Den nya strategin syftar till att ta ilixadencel till marknad samt att etablera Immunicum som branschledande inom cellbaserad cancerimmunterapi. Den nya strategin vilar på fyra pelare som i detalj visar hur ilixadencels värde skall maximeras. Detta inkluderar utvärdering av ilixadencel i kombination med andra immuno-onkologiklasser inom särläkemedelsindikationer såsom gastrointestinal stromacellstumör (GIST), ett behov av partnerskap för att avancera Immunicums projekt samt planer på att expandera bortom ilixadencel till nästa generations cellterapier. Läs mer om Immunicums uppdaterade utvecklingsstrategi här.

Sammanslagning med DCprime

Sven Rohmanns erfarenhet av att sluta avtal har redan gett resultat. Så sent som förra veckan tillkännagav Immunicum en sammanslagning med ett annat etablerat bioteknikbolag som arbetar inom allogena dendritcellbaserade cancerterapier – DCprime. DCprime är baserat i Leiden, Nederländerna, och utvecklar sin egen off-the-shelf cancerimmunterapi, cancervaccinet DCP-001.
DCprimes kandidat ingår, precis som Immunicums ilixadencel, i en bred klinisk pipeline inom olika cancerindikationer. DCP-001 har levererat uppmuntrande kliniska resultat för blodburna tumörer inklusive interimsdata från en pågående fas II-studie i akut myeloisk leukemi (AML).
Sammanslagningen innebär att bolagen tillsammans kommer att utveckla en synergistisk pipeline som spänner över både stora indikationer och särläkemedelsindikationer, inom såväl solida som blodburna tumörer. Man har två program i klinisk fas II, en portfölj bestående av prekliniska program och forskningskapacitet för att utveckla ytterligare projekt i en redan bred pipeline. Dessutom innebär sammanslagningen att man kommer att bygga ett helt integrerat bolag med specialiserade interna FoU-anläggningar samt utveckling i sen fas och kommersiell expertis.

Detaljer gällande transaktionen

Erik Manting, vd DCprime

När transaktionen är slutförd kommer FoU, processutveckling och framtida produktionsarbete att ske i Leiden. Huvudkontoret förväntas dock ligga kvar i Stockholm. Efter att transaktionen är genomförd kommer DCprimes nuvarande vd Erik Manting att ansluta till Immunicums ledningsgrupp som Chief Business Officer (CBO) och vice vd. Han har flera års erfarenhet av forskning inom immunologi samt 15 års erfarenhet från kommersiella och ledande roller inom bankindustrin. Immunicums aktier kommer att fortsätta att handlas på Nasdaq Stockholm.
Baserat på villkoren för transaktionen kommer Immunicum att förvärva alla utestående aktier i DCprime. Betalningen kommer att ske genom en emission av 73 909 635 nya aktier till DCprimes nuvarande majoritetsägare, Van Herk Investments, en ledande europeisk life science-investerare grundad i Rotterdam 1951. Emissionen av aktierna måste godkännas av en extra bolagsstämma som hålls den 18 december 2020. När transaktionen är klar kommer Van Herk att äga cirka 43 procent av Immunicum och man planerar redan att investera upp till 82,5 miljoner kronor i bolaget.

De två vd:arna kommenterar

BioStock har via videolänk talat med både Immunicums vd Sven Rohmann och den nuvarande vd:n för DCprime, Erik Manting, om sammanslagningen och vad detta innebär för Immunicums utvecklingsplaner. Se intervjun nedan.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev