Home Nyheter Sprint Bioscience ökar innovationskraften

Sprint Bioscience ökar innovationskraften

Sprint Bioscience fördjupar samarbete

Sprint Bioscience ökar innovationskraften

17 maj, 2022

Huddingebaserade Sprint Bioscience har länge haft ett samarbete med docent Julian Walfridsson för att hitta nya målproteiner som kan vara relevanta vid behandling av akut myeloisk leukemi. Projektet belönades i höstas med ett forskningsanslag på 2,5 Mkr och nu fördjupas samarbetet ytterligare.

Det fördjupade samarbetet är ytterligare ett steg i Sprint Biosciences satsning på att expandera projektportföljen, som i skrivande stund består av sex program. Bolagets strategi går ut på att identifiera proteiner som visat sig ha en viktig roll att spela i olika cancerindikationer och sedan snabbt bygga molekyler som på ett effektivt sätt hämmar dessa proteiner och därmed skapar nya innovativa cancerläkemedelsprogram. Tanken är att tidigt sluta licensavtal med partners, som resurssätter projektens vidare väg genom de senare utvecklingsstegen och vidare ut på marknaden. Genom att bygga en bred portfölj skapar bolaget många parallella intäktsmöjligheter.

Sprint Biosciences släppte nyligen sin rapport för det första kvartalet 2022, där det tydligt framgick att fokus för bolaget just nu ligger på att expandera portföljen med fler program. Du kan läsa mer om det i BioStocks intervju med bolagets vd Erik Kinnman här.

Fördjupar samarbetet

I samarbetet med docent Julian Walfridsson och hans bolag NeoTargets har Sprint Bioscience utvecklat en ny metod för att underlätta att hitta nya målproteiner. I höstas tilldelades projektet ett forskningsanslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning om 2,5 Mkr, något du kan läsa mer om här. Fokus har hittills legat på metodutveckling och samarbetet skalas nu upp för att i större skala identifiera proteiner som är relevanta för behandling av akut myeloisk leukemi (AML). Metoden är inte specifik för AML utan kan appliceras generellt på indikationer inom cancer.

Avtalet ger Sprint Bioscience rätt att välja

Avtalet avser vidareutveckling av målproteiner och framtagning av hämmare för proteinerna och ger Sprint Bioscience en så kallad first-right-of-refusal för de målproteiner som identifieras. Sprint Bioscience har alltså rätt att välja vilka målproteiner man väljer att lyfta in i sin portfölj för vidare utveckling. De målproteiner som man inte väljer att gå vidare med kommer att tillfalla NeoTargets att gå vidare med i egen regi. Inom ramarna för avtalet kommer de båda bolagen att ta del av intäkter som genereras via respektive bolags licensaffärer.

I en kommentar till det fördjupade samarbetet skriver Sprint Biosciences vd Erik Kinnman:

»Vi är mycket glada över att ta nästa steg i samarbetet med Walfridsson. Genom samarbetet får vi tillgång till fler högintressanta målproteiner som kan hjälpa oss accelerera uppbyggandet av vår portfölj av cancerläkemedelsprogram. I takt med att vår portfölj växer bygger vi värde, skapar ytterligare möjligheter till intäkter, och får ännu bättre utväxling på vår fragmentbaserade utvecklingsplattform.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev