Home Nyheter RhoVacs kandidat attackerar cancern när den är som svagast

RhoVacs kandidat attackerar cancern när den är som svagast

RhoVacs kandidat attackerar cancern när den är som svagast

4 maj, 2021

Med sin läkemedelskandidat RV001 tar Lundabaserade läkemedelsutvecklaren RhoVac ett nytt grepp i kampen mot metastaserande cancertumörer. I ett första skede riktar bolaget in sig på prostatacancer, en av världens vanligaste cancerformer, och uppnår man ett lyckat proof-of-concept här öppnas dörren för utveckling även i andra cancerformer. BioStock har tittat närmre på RhoVacs behandlingskoncept och hur detta skiljer sig från andra cancerbehandlingar, något som också uppmärksammades under World Immunisation Week i förra veckan.

Immunonkologisk behandling syftar till att artificiellt stimulera immunsystemet till att attackera cancer. Immunsystemet är ett fantastiskt komplext system som dagligen skyddar oss från mikroorganismer, toxiner och cellmutationer, små misstag som uppstår när DNA-molekyler replikerar i våra celler.

Hjälper immunförsvaret att döda

För cancer kan det dock vara lite mer komplext då det inte alltid finns någon specifik cancerframkallande molekyl som invaderar kroppen. Dessutom har cancertumörer skyddsmekanismer för att undgå angrepp från immunförsvaret. Läkemedelsbolag har de senaste decennierna fokuserat enorma resurser på att identifiera sätt att hjälpa immunförsvaret att hitta och döda tumörer. Förhoppningen är att komplettera och kanske till och med helt ersätta äldre teknologier som strålbehandling och cellgifter, som dras med otrevliga biverkningar.

Aktiva och passiva behandlingar

Övergripande kan man dela in immunonkologibehandlingar i aktiva och passiva behandlingar. Kort förklarat riktar de aktiva behandlingarna in immunsystemet mot att hitta den specifika cancercellen för avdödning, medan de passiva behandlingarna i stället understödjer immunsystemets funktion för att underlätta en attack på cancern, t.ex. genom att hämma tumörers försvarsmekanismer.

Bland de passiva behandlingarna hittar man bland annat s.k. kontrollpunktshämmare, (CPI) – antikroppar som har förmågan att hindra cancerceller från att stimulera immunsvarsreglerande funktioner för att på så sätt gömma sig från immunsystemets T-celler, en slags vita blodkroppar.

Genmodifierade T-celler

I en aktiv behandling hittar man specifika måltavlor som uttrycks på cancern, som sedan används för att programmera immunförsvaret. En sådan teknik är CAR-T-celler där T-celler tas från patienten, genmodifieras och återplaceras i patienten så att de kan förstöra cancercellerna. Exempel på godkända CAR-T-cellbehandlingar är Novartis Kymriah och Gilead Sciences Yescarta och Tecartus – samtliga tre riktas mot olika former av non-Hodgkins lymfom.

Cancervaccin

En annan form av aktiv immunonkologibehandling är cancervaccin. Ett exempel är Sipuleucel-T som utvecklats av amerikanska Dendreon Pharmaceuticals och som är godkänt i både USA och Europa för behandling av asymptomatisk eller minimalt symptomatisk metastatisk hormonrefraktär prostatacancer.

RhoVacs läkemedelskandidat attackerar cancern när den är som svagast

Gemensamt för samtliga ovanstående exempel är att de på olika sätt försöker övervinna tumörens skyddsmekanismer för att immunförsvaret ska kunna göra sitt jobb och förstöra cancercellerna. Lundabolaget RhoVac har med sin kandidat RV001 istället valt att kringgå tumörstrukturens skyddsmekanismer helt genom att attackera sjukdomen i dess svagaste tillstånd, efter att primärtumören opererats bort och innan dottertumörer har hunnit bildats.

Attackerar metastatiska cancerceller

Då primärtumören opererats bort eller strålats finns ofta fortfarande metastatiska cancerceller kvar i kroppen, och dessa saknar först tumörstrukturens försvarsmekanismer. Görs inget åt dem på detta stadium är dock risken stor att de förökar sig för att sedan bilda nya tumörstrukturer (metastaser), genom vilka de kan försvara sig igen. Det finns starka incitament till att försöka förebygga metastaser för det är när dottertumörer har utvecklats som cancern är som allra farligast. Nio utav tio cancerpatienter dör på grund av att cancern lyckas sprida sig och bilda nya svårbehandlade dottertumörer.

Använder RhoC som måltavla

Det är här RhoVacs läkemedelskandidat, RV001, kan ha en viktig roll att spela. RhoVac utnyttjar att dessa metastatiska cancerceller överuttrycker ett protein som kallas RhoC. Det är detta protein som ger cellerna förmågan att spridas i kroppen och infiltrera andra vävnader. RV001 är en peptid som utgör ett fragment av RhoC, som är det protein som används som måltavla i behandlingen. RV001 injiceras i huden och introduceras till immunsystemet, vilket i sin tur stimulerar kroppens T-celler att identifiera och förstöra celler som överuttrycker på RhoC.

Då det i dag saknas en effektiv preventiv behandling för att förebygga metastaser, och eftersom behandlingen av redan utvecklade dottertumörer ofta har svårt att övervinna de försvarsmekanismer som tumörstrukturen möjliggör, innebär utvecklingen av RV001 möjligheten att täcka ett enormt och kritiskt medicinskt behov inom cancervården.

Lovande fas I/II-resultat & snabbspår

Bolaget har hittills kunnat presentera lovande resultat i en fas I/II-studie som bland annat uppmärksammats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal for ImmunoTherapy of Cancer. Läkemedelskandidaten har visat god säkerhet och tolerabilitet och även visat ett långvarigt signifikant immunologiskt svar, lämpligt för anticancer-effekt, hos en stor majoritet av de patienter som genomfört studien. Hos de patienter som hade ett mätbart PSA såg man dessutom en markant förlängd PSA-dubbleringstid, vilket antyder en negativt inverkande effekt på cancerns förmåga att utvecklas.

Behandlingskonceptet uppmärksammades även av det Europeiska Innovationsrådet (European Innovation Council, EIC) under den årliga konferensen World Immunisation Week som gick av stapeln i förra veckan.

Ytterligare en tydlig signal på läkemedelskandidatens potentiella betydelse som framtida terapi kom i november förra året när FDA beviljade Fast Track-status, vilket innebär kortare ledtider i den regulatoriska hanteringen och tätare avstämningar med den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

Accelererad studie med flera välrenommerade amerikanska kliniker

Just nu pågår en fas IIb-studie i sju länder i syfte att bekräfta de goda resultat som hittills presenterats. Pandemin har medfört förseningar, men studien har hela tiden avancerat trots förutsättningarna, och RhoVac har under vintern och våren startat flera nya cancercentra i USA i syfte att accelerera rekryteringen och öka värdet av själva projektet.

Senast i raden att påbörja rekrytering är New York-baserade Mount Sinai, som med sina över 3 800 sängplatser är ett av USA:s största och mest välrenommerade sjukhus. Sjukhuset grundades 1852, vilket även gör det till ett av USA:s äldsta akademiska sjukhus, och har genom åren stått för flera medicinska genombrott. U.S. News & World Report har placerat Mount Sinai på plats 14 i sin ranking av över 5 000 amerikanska sjukhus, där man bland annat ses som en av de ledande klinikerna inom onkologi.

Kliniskt råd och Fast Track-status avgörande

dr Tewari Mount Sinai
Dr. Ashutosh Tewari, Chairman, Milton and Carroll Petrie Department of Urology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai

Sjukhusets deltagande kom som en direkt effekt av den Fast Track-status som RhoVac beviljades i höstas. När nyheten kom sökte sjukhuset omedelbart kontakt med professor Per-Anders Abrahamsson, som sitter i RhoVacs vetenskapliga råd, för att få delta i den pågående studien.

Doktor Ashutosh Tewari, som leder den kliniska prövningen av RV001 på Mount Sinai, är en av USA:s mest framstående urologer och prostatacancerspecialister. Han är flerfaldigt belönad för sitt arbete för att förbättra behandling av prostatacancer.

»Peptide-based RhoC vaccine (RV001V) was well tolerated, and no treatment-related adverse events of grade ≥3 were observed in prostate cancer patients according to a recently completed phase I/II clinical trial. Studies indicated that 86 per cent of the evaluable patients developed CD4 T cell response, which lasted at least ten months following the last vaccination. We are excited to partner with RhoVac on a phase II double-blinded clinical trial at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai to evaluate the therapeutic efficacy of RV001V in our prostate cancer patients with biochemical failure. We hope that the RhoC peptide vaccine could become a practical approach for treating prostate cancer patients with biochemical recurrence in the near future.« – Dr. Ashutosh Tewari, Chairman, Milton and Carroll Petrie Department of Urology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai

Resultat från den pågående studien väntas nästa år. Under förutsättning att resultatet utfaller som bolaget hoppas är ambitionen att under 2022 ingå ett partneravtal med ett multinationellt onkologi-fokuserat läkemedelsbolag.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev