Home Analyser BioStock Analys: RhoVac

BioStock Analys: RhoVac

BioStock tittar på investeringscaset RhoVac

BioStock Analys: RhoVac

30 mars, 2022

RhoVac utvecklar cancervaccinkandidaten Onilcamotide som man just nu prövar i sin första proof-of-concept-studie. Resultaten väntas i slutet av våren och kommer att avgöra om man går vidare till nästa kliniska fas och hur förhandlingspositionen kommer att se ut inför en kommande affär. BioStock har analyserat investeringscaset RhoVac – vad de gör, hur långt de har kommit och hur man kan värdera bolaget.

Se BioStocks genomgång av investeringscaset av RhoVac i länken nedan.

I programmet refererar vi till boken Biotech Valuation – A playbook for dealmakers av Tobias Thornblad och Björn Carlsson. För mer information om boken och författarna, läs mer på MSC:s hemsida.

Rättelse: I genomgången pratar vi om en tvåårig långtidsuppföljning, rätt tidsperiod ska vara tre år.

Läs även BioStocks senaste artikel om RhoVac här.

YouTube video

Disclaimer

Innehållet i denna analys baseras på offentlig information inhämtad genom egen research och källor som t.ex. finansiella rapporter, Bolagets hemsida, publika presentationer samt via kontakt med Bolagets representanter. Informationen om Bolaget har faktagranskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Eventuella värderingar av Bolag, produkter och marknad har utförts av BioStocks analytiker. Analytikerna äger ej aktier i Bolaget. Denna analys skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i Bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn  och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev