Home Intervjuer Iconovo ser ökat intresse inom inhalationsområdet

Iconovo ser ökat intresse inom inhalationsområdet

Iconovo

Iconovo ser ökat intresse inom inhalationsområdet

1 april, 2022

Iconovo är en av få aktörer med kompetensen som krävs för att ta fram kompletta inhalationsprodukter som inkluderar både inhalator och tillhörande torrpulverformulering. Bolaget ser nu ett ökat intresse inom inhalationsområdet, inte minst med tanke på nyligen genomförda förvärv inom området. BioStock kontaktade vd Johan Wäborg för en kommentar.

Iconovo har utvecklat fyra inhalationsplattformar – ICOres, ICOcap, ICOpre och ICOone. Baserat på dessa utvecklar bolaget generiska produkter för behandling av astma och KOL – två av de vanligaste respiratoriska sjukdomarna i världen. Dessutom utvecklar Iconovo så kallade innovativa inhalationsprodukter inom nya tillämpningsområden. Exempel på dessa är användningen av ICOone för utvecklingen av inhalerat covid-19-vaccin (läs mer) samt inhalerat oxytocin för att förebygga postpartumblödningar (läs mer).

Iconovo erbjuder sin kompetens till andra bolag

Genom att samarbeta med Iconovo får kunden tillgång till gedigen kompetens och erfarenhet inom utveckling av inhalatorer och inhalationsläkemedel, vilket kan leda till lägre utvecklingskostnader och kortare tid till marknadslansering. Iconovo tar hand om utvecklingen av själva inhalationsprodukten, medan kunden ansvarar för genomförandet av kliniska studier, registrering, etc. Idag samarbetar bolaget med flera internationella läkemedelsbolag såsom Amneal, Intas och Stevanato.

Iconovos expertis är värdefull och eftertraktad, inte minst med tanke på den växande marknaden för inhalationsprodukter för behandling av respiratoriska sjukdomar.

Stor marknad för respiratoriska sjukdomar

Marknadens intresse för inhalationsläkemedel växer stadigt i takt med att antalet drabbade av respiratoriska sjukdomar ökar. Respiratoriska sjukdomar har blivit allt vanligare under de senaste decennierna och är en ledande orsak till dödsfall och funktionsnedsättning i världen.

Enligt WHO drabbades hela 262 miljoner människor av astma år 2019. Under samma år orsakade KOL 3,23 miljoner dödsfall. Iconovo har flera pågående utvecklingsprojekt för behandling av astma och KOL – läs mer om bolagets pipeline här.

Intresse bekräftat av flera avtal i branschen

Att intresset för inhalationsprodukter växer kan flertalet stora affärer den senaste tiden vittna om. Den 14 mars offentliggjorde Sandoz, ett dotterbolag till schweiziska läkemedelsbolaget Novartis, att de förvärvar Coalesce för att expandera portföljen med respiratoriska läkemedel och utöka sin portfölj med komplexa generiska produkter. Sandoz vd Richard Saynor kommenterade det stora medicinska behovet i ett pressmeddelande:

»Respiratory and complex generics are areas of relatively high unmet medical need, due largely to their comparatively high technical complexity« 

Det finns även andra affärer som bevisar intresset och betalningsviljan inom området. En affär som är värd att nämna i sammanhanget är tobaksbolaget Philip Morris omtalade och kontroversiella uppköp av brittiska inhalatorbolaget Vectura Group som fullbordades i september 2021. Förvärvssumman uppgick till strax över 1 miljard GBP.

Iconovo har egen nisch inom inhalationsområdet

Iconovo är en av få aktörer som kan hjälpa kunder att utveckla kompletta inhalationsprodukter för både generiska och innovativa läkemedel. BioStock kontaktade vd Johan Wäborg för att få veta mer om bolagets positionering i marknadslandskapet för inhalationsprodukter.

Johan Wäborg
Johan Wäborg, vd Iconovo

Först och främst, vad är det som gör att Iconovo sticker ut bland andra bolag som utvecklar inhalationsprodukter?

– Iconovo är världsledande inom både inhalationsteknik och formulering av torrpulver för inhalation. Det finns få bolag som har kunnandet och tekniken för att utveckla inhalationsprodukter. Det är, helt enkelt, väldigt svårt att få det komplexa samspelet mellan läkemedelssubstans och inhalator att fungera. En stor utmaning är att inhalatorn ska fungera med partiklar som är mindre än 0,005 mm och har en tendens att klumpa ihop sig. Designen av en modern inhalator ska dessutom både möta patienternas krav på användarvänlighet och tillverkarens krav på jämn kvalitet och låg tillverkningskostnad.

– Om man arbetar med generiska inhalationsprodukter så krävs en ny inhalator som inte gör intrång på originaltillverkarens patent, samt att man formulerar läkemedelssubstanserna så att de fungerar tillsammans med den nya inhalatorn. Alla dessa utmaningar gör att många bolag tvekar inför att utveckla inhalationsprodukter. Iconovo tillför både våra patenterade inhalatorer och vår expertis till våra kunder.

»Iconovo är världsledande inom både inhalationsteknik och formulering av torrpulver för inhalation. Det finns få bolag som har kunnandet och tekniken för att utveckla inhalationsprodukter.«

Förvärven av Coalesce och Vectura tyder på ett intresse för complex generics. Skulle du kunna berätta lite mer om vad detta är för något och varför detta område är intressant?  

– Området complex generics är produkter som är komplexa, till exempel inhalerade läkemedel där patentet på originalläkemedlet har löpt ut. När man pratar om generika menar man ofta tabletter eller kapslar som är enkla och billiga att kopiera. Priset för generiska läkemedel jämfört med originalprodukten kan vara så lågt som en femtedel medan complex generics har en betydligt högre prisnivå, ungefär 50-80 procent av originalet. Det innebär stor potential för mycket god lönsamhet i complex generics-affären.

Om vi i stället tittar närmare på området för innovativa inhalationsprodukter – hur ser intresset ut för dessa typer av produkter enligt din bedömning?

– Vi ser ett ökande intresse för att utveckla originalläkemedel och vaccin för inhalation. Det finns uppenbara fördelar med inhalation; både medicinska och praktiska. Vid till exempel KOL och astma hamnar läkemedlet där det ska direkt, utan att påverka resten av kroppen. Inhalation är även fördelaktigt när man vill att läkemedlet snabbt ska tas upp i blodbanan, till exempel insulin vid diabetesbehandling. Inhalerat vaccin har flera fördelar jämfört med injektioner. Det kan transporteras utan kyla och behöver inte ges av medicinsk personal. Dessutom aktiveras immunsystemet redan vid första kontakten med lungorna och vaccinet tas sedan upp av blodbanan.

Vilka aktörer ser ni som primära konkurrenter till Iconovo?

– Det finns som sagt få aktörer inom området och den största konkurrensen ser vi från läkemedelsföretag som vill utveckla inhalationsprodukter i egen regi. Vår utmaning är att komma i kontakt med dem ett tidigt skede och visa vårt erbjudande.

»Den största konkurrensen ser vi från läkemedelsföretag som vill utveckla inhalationsprodukter i egen regi. Vår utmaning är att komma i kontakt med dem ett tidigt skede och visa vårt erbjudande.«

Slutligen, hur ser du strategiskt på Iconovo och en eventuell sammanslagning eller uppköp?

– Man kan bara konstatera att marknaden konsolideras inom vårt område och det är stort intresse särskilt kring inhalatorer som så småningom kan användas för generika till Ellipta portföljen. Vi fokuserar på att leverera värde för våra aktieägare genom tillväxt på de sätt vi finner mest effektiva. Vår strategi för tillväxt är främst att leverera inom våra utvecklingsprojekt för att komma till marknad och royalty-fas för produkterna. Vi kommer även fortsätta att ingå nya kundavtal för att kunna växa och leda utvecklingen inom inhalationsområdet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev