Home Nyheter Godkänt ICOone patent i Indien ger innovativa möjligheter för Iconovo  

Godkänt ICOone patent i Indien ger innovativa möjligheter för Iconovo  

Godkänt ICOone patent i Indien ger innovativa möjligheter för Iconovo  

16 mars, 2021

Förra veckan meddelade Iconovo att de har erhållit ett första godkänt patent för inhalatorn ICOone i Indien. Patentet öppnar upp betydande möjligheter när det gäller innovativa inhalationsprodukter, exempelvis inhalerbara vaccin och bio-molekyler. En biomolekyl som Iconovo redan har ett påbörjat ett utvecklingsprojekt med är oxytocin för att förhindra stora blödningar hos kvinnor efter förlossning.  

Iconovo utvecklar och utlicensierar kompletta inhalationsprodukter med tillhörande torrpulverformulering baserat på bolagets fyra inhalationsplattformar – ICOcap, ICOres, ICOone och ICOpre. Bolaget erhöll nyligen ett patent i Indien för ICOone, en användarvänlig engångsinhalator med låg tillverkningskostnad.  

I slutet av 2020 ingick Iconovo ett samarbete gällande ICOone med Monash University i Australien avseende utveckling av inhalerat ocytoxin för att förhindra Postpartum Haemorrhage (PPH), alltså kraftig blodförlust efter förlossning. PPH är globalt den vanligaste orsaken till mödradödlighet med cirka 60 000 dödsfall årligen. Läs mer om samarbetsprojektet med Monash University här.

Första godkända patentet i Indien för ICOone

Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOone i Europa och nyligen adderades Indien till listan över länder med godkända patent för inhalationsplattformen. Flera patentansökningar är också under behandling i Kina, USA och Japan.

Det indiska ICOone patentet kommer att vara betydelsefullt i samarbetet med Monash University då Indien är ett av de länder som har stora problem med PPH.  Indien står för cirka 19 procent av den globala mödradödligheten, med PPH som den främsta orsaken.

Idag injiceras oxytocin för att undvika stora blödningar hos mamman efter förlossning. Dock är det långt ifrån alla mammor som får en sådan injektion, särskilt i Indien och i andra utvecklingsländer. Oxytocin i injektionsform kräver kylförvaring vilket kan vara svårt att upprätthålla i regioner med begränsad infrastruktur.

ICOone har bred potential

Iconovo ser även möjligheter i Indien när det gäller andra innovativa inhalationsprodukter, såsom vaccin i torrpulverform istället för temperaturkänslig vätskeform:

»Ett patent i Indien är oerhört viktigt för oss eftersom det är en stor potentiell marknad som ICOone är speciellt lämpad för. Ett billigt, enkelt och säkert sätt nå ut med vaccin till en stor befolkning är av stort intresse för många potentiella kunder, inte minst i Indien« – Orest Lastow, CTO och grundare, Iconovo 

Torrpulverinhalatorn ICOone är avsedd för engångsbruk vilket gör att den är särskilt lämplig för administrering av vaccin på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. ICOone är även anpassad för administrering av biomolekyler eftersom den kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade vilket är viktigt för många biomolekyler.

ICOone innehåller ett torrt pulver och kräver därmed ingen kylförvaring, vilket annars kan vara problematiskt och dyrt vid transport och förvaring av exempelvis vaccin i vätskeform. Med inhalerbart vaccin slipper man dessutom hanteringen av sprutor och det farliga avfallet som uppstår vid injektioner. Detta berättar Iconovos grundare Orest Lastow mer om i en artikel i MEDTECH Outlook.

Även Iconovos vd Johan Wäborg lyfter ICOones potential i en presentation från senaste upplagan av BioStock Live. Precis som Lastow, ser Wäborg stor potential inom inhalerat vaccin, men även inom akutmedicin där sprutor ofta används i dagsläget vid till exempel allergiska reaktioner, epilepsi, hypoglykemi och hjärtinfarkter.

Nya inhalationsprodukter

Tidigare har Iconovo främst fokuserat på utveckling av generiska produkter för behandling av KOL och astma, vilket är en betydande marknad med över 590 miljoner drabbade människor världen över. Nu har bolaget även siktet inställt på innovativa inhalationsprodukter vilket projektet med Monash exemplifierar.

Flera andra bolag har tidigare framgångsrikt utvecklat sådana inhalationsprodukter. Ett exempel är Mannkind som har utvecklat ett inhalerbart insulin som godkändes år 2014 av FDA. Vidare har Relief Therapeutics utvecklat kärlvidgande aviptadil som just nu utvärderas i inhalerad form för behandling av svår Covid-19, men som tidigare har använts för behandling av erektil dysfunktion. Ytterligare ett exempel är Alexza Therapeutics som har utvecklat inhalationsläkemedlet loxapine för behandling av schizofreni och bipolär sjukdom.

Detta är bara några exempel på bolag som utgör en inspiration för Iconovo i deras egen utveckling av innovativa inhalationsprodukter och BioStock kommer att fortsätta följa Iconovos avancemang inom området.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev