Home Intervjuer Immunicum ser tillbaka på ett transformativt 2021

Immunicum ser tillbaka på ett transformativt 2021

Immunicum can look back on a transformative 2021

Immunicum ser tillbaka på ett transformativt 2021

11 januari, 2022

Efter sammanslagningen med DCprime i slutet av 2020 har det svenska immunterapibolaget Immunicum byggt en avancerad klinisk pipeline som tar itu med två stora utmaningar inom onkologi: svårbehandlade solida tumörer och tumöråterfall. BioStock kontaktade Immunicums vd Erik Manting för att ta del av hans tankar kring bolagets prestationer under 2021 och vad man kan förvänta sig av bolaget under 2022.

I slutet av 2020 genomförde Stockholmsbaserade Immunicum en fusion med den nederländska sektorkollegan DCprime, vilket gav Immunicum en bredare profil inom immunonkologiområdet. Vid starten av 2021 valde Immunicum att expandera och stärka sitt team och kliniska utvecklingsportfölj, samt befästa sin vision.

Immunicum använder en lagringsbar cellbaserad metod för att ta itu med två stora utmaningar inom cancerbehandling: svårbehandlade solida tumörer och canceråterfall. För att uppnå detta mål har bolaget två huvudprodukter under utveckling: den intratumorala immunaktiveraren ilixadencel och canceråterfallvaccinet DCP-001.

För att få veta mer om Immunicums vision som bolag och hur de planerar att påverka cancerterapilandskapet, läs här.

Ilixadencel

Både ilixadencel och DCP-001 har gynnsamma säkerhetsprofiler, vilket gör dem till potentiella kandidater för kombinationsbehandling med checkpointhämmare (CPI), tyrosinkinashämmare (TKI) eller andra klasser avimmunterapier. De två kandidaterna har båda nått fas II i den kliniska utvecklingsprocessen.

Immunaktiveraren ilixadencel har visat lovande tecken på klinisk effekt i en rad svårbehandlade solida tumörer inklusive njurcellscancer och gastrointestinala stromala tumörer (GIST). I slutet av 2021 slutförde Immunicum framgångsrikt en fas Ib-studie som studerade säkerhetsprofilen för ilixadencel i kombination med pembrolizumab, en CPI för behandling av solida tumörer.

Läs mer om fas I-studien ILIAD här, inklusive en Q&A med Immunicums vd Erik Manting angående implikationerna av testresultaten och vad de innebär för ilixadencels framtid.

»In all aspects 2021 was a transformative year for the company. As we broadened the technology base and product pipeline thanks to the merger with DCprime, we were able to position the company as the leading player in the field of allogeneic dendritic cell biology that it is now. And at the same time, we set up our in-house process development, necessary to optimize production processes for the leading programs.« — Erik Manting, vd Immunicum

DCP-001

Canceråterfallvaccinet DCP-001 undersöks för närvarande i en fas II-studie, ADVANCE II. Studien inkluderar patienter med akut myeloid leukemi (AML) i fullständig remission men som har ihållande mätbar restsjukdom (MRD), och som därmed löper en förhöjd risk för tumöråterfall.

I december förra året presenterade Immunicum data från ADVANCE II-studien vid 63:e American Society of Hematologys (ASH) årsmöte. Fas II-data visade att DCP-001 har förmåga att konvertera eller avsevärt minska mätbar MRD hos dessa patienter, och att fullt konverterade patienter visar en förlängd total överlevnad.

Studiens primära effektmått MRD-svar återstår att utvärderas, och så även de sekundära effektmåtten återfallsfriöverlevnad (RFS) och total överlevnad (OS). Därmed fortsätter uppföljningen av patienter för att bedöma MRD-svar över tid samt RFS och OS.

Ytterligare arbete med DCP-001

I november 2021 publicerades en vetenskaplig artikel i den referentgranskade tidskriften Cells som beskriver DCP-001s verkningsmekanism in vitro. Artikeln redogör för hur DCP-001 interagerar med patientens immunsystem, särskiltpatientens egna dendritiska celler som spelar en viktig roll i att presentera tumörantigener som ingår i vaccinet tillimmunsystemets mördar-T-celler. Läs mer om betydelsen av dessa data här.

Immunicum utvärderar dessutom DCP-001s potential för behandling äggstockscancer i fas I/II-studien ALISON, den första studien för att undersöka vaccinets förmåga att angripa en solid tumör. Studien genomförs av professor Hans Nijman och hans forskargrupp i Groningen, Nederländerna, och den första patienten rekryterades till studien i juni 2021.

Q&A med Immunicums vd

Förra året var på många sätt ett händelserikt år för Immunicum. Fusionen med DCprime stärkte inte enbart bolagetskliniska pipeline, den tillförde även struktur till organisationen med Erik Manting som ny vd och flera förändringar i ledningsgruppen.

Dessutom nådde bolaget flera regulatoriska milstolpar under 2021. Ilixadencel tilldelades särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) av EMA i februari för behandling av gastrointestinal stromacellstumör, och dessutom fick DCP-001 ATMP-klassificering från EMA i juni.

BioStock tog kontakt med Manting för att höra hans tankar kring Immunicums prestationer under 2021 och vad han är mest exalterad över vad som komma skall under det kommande året.

Erik Manting, why was 2021 an important year for Immunicum?

– In all aspects 2021 was a transformative year for the company. As we broadened the technology base and product pipeline thanks to the merger with DCprime, we were able to position the company as the leading player in the field of allogeneic dendritic cell biology that it is now. And at the same time, we set up our in-house process development, necessary to optimize production processes for the leading programs.

Erik Manting, CEO Immunicum
Erik Manting, vd Immunicum

What has been the main challenge for the company since the merger?

– Ilixadencel has been studied in many different indications, with promising signs of efficacy in several tumour types. It is however part of a vast expanding cancer therapy landscape, in which many alternative approaches have been developed since the foundation of the company, for example changing the standard of care in renal cell carcinoma. To define a competitive positioning for ilixadencel, with GIST as a prioritized indication for the product, has turned out to be a main challenge, which we addressed diligently and with help from experts in the field.

Immunicum’s market cap saw a 50 per cent drop in 2021.  What is your plan for reversing the trend?

– The narrowing down of ilixadencel’s path forward was a logical and necessary process, but was met with apparent investor disappointment. At the same time, we have provided the company with a much stronger basis moving forward, including the promising DCP-001 data published at ASH 2021, which continue to mature and could provide for a new impulse to the share price.

Finally, what are the milestones we can expect from the company in 2022?

– Next to progressing the clinical pipeline with additional data from the ongoing studies, we will build out the company’s infrastructure including our new facilities in Leiden, leading to the further strengthening of our in-house know-how and expertise. This will be essential to continue to develop the company into a fully integrated player and stronger potential partner for big pharma, thus allowing us to capture more shareholder value in the longer-term.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev