Home Nyheter Immunicum publicerar DCP-001-data

Immunicum publicerar DCP-001-data

Immunicum publishes DCP-001 data

Immunicum publicerar DCP-001-data

26 november, 2021

I och med samgåendet med DCPrime kunde det svenska immunonkologibolaget Immunicum lägga läkemedelskandidaten DCP-001 till sitt kliniska utvecklingsprogram. Kandidaten utvärderas för närvarande i en fas II-studie i patienter med akut myeloisk leukemi och i veckan publicerades en vetenskaplig artikel som beskriver verkningsmekanismen för DCP-001. Dessa data visar att denna typ av cancervaccin ger en aktiv immunisering och ett hållbart immunsvar mot tumörer.

Det Stockholmsbaserade immunonkologibolaget Immunicum använder en lagringsbar cellbaserad metod för att möta två stora utmaningar inom dagens cancervård: svårbehandlade solida tumörer och tumöråterfall. För detta ändamål utvecklar bolaget två nya kandidater baserade på allogen dendritisk cellbiologi: ilixadencel och DCP-001. I denna artikel kommer vi att fokusera på den senare, DCP-001, Immunicums canceråterfallvaccin. För mer information om ilixadencel och Immunicums övergripande vision, läs mer här.

DCP-001 förhindrar tumöråterväxt

Vid behandling av blodburna tumörer såsom lymfom eller leukemi, där konventionella cancerbehandlingar i allmänhet brukar vara effektiva, uppstår ofta en annan svår utmaning: tumöråterfall. Detta händer när den första behandlingen förhindrar tumörtillväxten och eliminerar de flesta cancerceller, men där de celler som förblir oupptäckta växer tillbaka, vilket leder till att man måste återuppta kampen mot cancern.

Det är här Immunicums nya kandidat till canceråterfallvaccin DCP-001 kan komma att göra ett betydande avtryck. DCP-001 togs in i bolagets pipeline i samband med sammanslagningen med det nederländska cellterapibolaget DCPrime i slutet av 2020. Kandidaten utvärderas för närvarande i en pågående fas II-studie kallad ADVANCE II. Denna studie omfattar patienter med akut myeloisk leukemi (AML) som är i fullständig remission, men som har kvarvarande mätbar restsjukdom (MRD), vilket ökar risken för tumöråterfall.

Initiala data från ADVANCE II-studien visade att behandling med DCP-001 är säker, väl tolererad och att det fanns lovande tidiga tecken på konvertering av patienter till en MRD-negativ status. Befintliga data visar också hur intradermal vaccination med DCP-001 leder till systemiska immunsvar mot tumörantigener.

Data rörande verkningsmekanismen har publicerats

I veckan fortsatte Immunicum att lägga fram bevis gällande sin canceråterfallskandidat genom att publicera data rörande verkningsmekanismen för DCP-001 i den vetenskapliga tidskriften Cells. Dessa data kommer från en studie utförd i samarbete med ledande immunologiska forskare vid Amsterdam University Medical Center (AUMC) i Nederländerna och Northeastern University i Boston, USA.

Artikeln beskriver hur DCP-001 interagerar med patientens immunsystem, särskilt med dennes egna dendritiska celler, som spelar en viktig roll i att introducera antigener till immunsystemets mördar-T-celler. Genom intradermal injektion av DCP-001 kan patienternas egna dendritiska celler aktivera tumör-specifika T-celler, som sedan attackerar tumören. Denna mekanism stödjer idén att DCP-001 kan fungera som en lagringsbar produkt som aktiverar patientens eget immunsystem, samt att den kan användas över ett brett spektrum av patienter.

Att DCP-001 administreras intradermalt gör den också till ett läkemedel som är förhållandevis lätt att administrera. Dessutom gör den goda säkerhetsprofilen att det inte krävs någon intravenös administrering eller andra påfrestande förberedande behandlingar såsom lymfdepletion, som är vanligt i samband med administration av andra cellbaserade produkter.

Sammantaget stöder dessa data de lovande egenskaperna hos DCP-001 som ett canceråterfallsvaccin som ger aktiv immunisering och ett hållbart immunsvar mot tumörer som syftar till att minska tumöråterfall.

CSO och CMO kommenterar publikationen

Bolagets CSO Alex Karlsson-Parra berättade nyligen om vikten av denna publikation i ett pressmeddelande:

»Publikationen ger en detaljerad översikt av DCP-001:s verkningssätt och identifierar vägar som kan tjäna som grund för att utveckla potentiella nya kombinationsterapier så som blockering av immunhämmande CD47-SIRPα interaktioner. Publikationen stärker också vårt vetenskapliga ledarskap inom området för allogena dendritceller. Vi är tacksamma för samarbetet med våra akademiska partners och kommer att fortsätta att utnyttja vår gemensamma expertis för att bygga en pipeline av lovande, lagringsbara cellbaserade immunterapier.«

CMO på Immunicum Jeroen Rovers var också positiv till dessa publicerade data:

»Studien som visar aktivering av patientens egna antigen-presenterande celler med DCP-001 är i linje med observationerna i våra kliniska prövningar hittills. Vi fortsätter att observera DCP-001:s potential att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumör-associerade antigener i den kliniska fas II studien ADVANCE II hos patienter med akut myeloisk leukemi. Vi ser fram emot att presentera kliniska uppföljningsdata, som för första gången kommer att omfatta alla inkluderade patienter i ADVANCE II-studien, vid American Society of Hematology (ASH) årliga möte nästa månad.«

Den fullständiga publikationen kan nås via onlineversionen av Cells som en del av specialutgåvan Allogeneic Cell Cancer Immunotherapies.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev