Home Nyheter Stark avslutning på händelserikt år för Pharmacolog

Stark avslutning på händelserikt år för Pharmacolog

Pharmacolog ser fram emot ett händelserikt 2022

Stark avslutning på händelserikt år för Pharmacolog

22 december, 2021

Redan i somras såg 2021 ut att bli ett genombrottsår för medicinteknikutvecklaren Pharmacolog och årets andra hälft har bekräftat den bilden. Ett intensivt nyhetsflöde om fördjupade samarbeten med bolagets partners har nyligen krönts med flera beställningar. BioStock har kontaktat bolagets vd Mats Högberg för att få hans syn på året som gått och vad han ser framför sig inför 2022.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården. Efter att under lång tid ha fokuserat på att etablera säljkanaler och bryta in på nyckelmarknader har bolaget under året som gått växlat upp tillsammans med sina partners, tyska B. Braun och amerikanska Codonics.

Särskilt stort intresse har man sett kring WasteLog-systemet, som är framtaget för att underlätta sjukhusens kontroll av överbliven narkotikaklassad läkemedelssubstans. I början av året beställde Codonics åtta system, vilket då var den största enskilda ordern i bolagets historia. Under året har man sedan fått order från flera sjukhus runt om i USA, bland annat från ett av USA:s största sjukhus, det prestigefyllda NewYork-Presbyterian.

Går in i Mexiko och Mellanöstern tillsammans med Codonics

I samarbetet med Codonics kombineras WasteLog med Codonics Safe Label System och under året har de båda bolagen fördjupat sitt samarbete. Utöver den amerikanska marknaden har man introducerat den kombinerade lösningen i Kina. I samband med detta justerades villkoren mellan de båda parterna, vilket öppnade upp för ytterligare global expansion och nu tar man även steget in på marknaderna i Mexiko och Mellanöstern.

Ny order på WasteLog

Precis som i USA har en ökad användning av opioider inom sjukvården i Mexiko och Mellanöstern lett till problem med att överbliven narkotikaklassad läkemedelssubstans försvinner ut i samhället. Även här sätter myndigheterna press på sjukhusen att skaffa bättre kontroll på sin läkemedelshantering.

Enligt Pharmacolog har lösningen som tagits fram tillsammans med Codonics genererat ett stort intresse på de båda marknaderna och kommer att visas upp på årets upplaga av den stora sjukvårdsmässan Arab Health som hålls i Dubai i slutet av januari.

Det utökade samarbetet leder till att Pharmacolog nu kan avsluta året med ytterligare en beställning på åtta WasteLog-system från Codonics, till ett ordervärde på cirka 1,7 Mkr.

Fördjupat samarbete med B. Braun

Pharmacolog tillkännagav nyligen ytterligare ett fördjupat samarbete med tyska B. Braun. Här arbetar man mot ett kommersiellt partnerskapsavtal för global utrullning där DrugLog– och PrepLog-systemen kombineras med B. Brauns infusionsprodukter. I ett första steg lanseras den gemensamma lösningen på de spansktalande marknaderna där Pharmacolog redan fått en första beställning på två DrugLog-system.

Bolaget kunde under december dessutom kommunicera en DrugLog-order från Hôpital Saint Camille i franska Bry sur Marne, värd 450 000 kr.

Vd kommenterar

När det nu börjar bli dags att summera 2021 kontaktade BioStock Pharmacologs vd Mats Högberg för att få hans tankar kring året som gått och för att höra hur han ser på bolagets ställning inför det kommande året.

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

Mats, hur skulle du vilja sammanfatta året som har gått?

– 2021 har varit ett mycket händelserikt år för Pharmacolog med nya partnersamarbeten och en kraftig försäljningstillväxt, trots att året varit stark präglat av pandemin. Efter ett mycket hoppfullt första halvår slog en fjärde våg till på allvar i USA och senare under hösten innebar omikron-varianten en ökad press på sjukvården.

– Teamet har dock fortsatt att arbeta målmedvetet enligt vår plan och lyckats ta nya ordrar samt genomfört lyckade kampanjer tillsammans med våra strategiska partners. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att betala sig väl de kommande åren.

Ni expanderar samarbetet med Codonics till att nu även gälla Mexiko och Mellanöstern, samtidigt som ni planerar att lansera en gemensam lösning med B. Braun globalt. Vad kommer detta att innebära för organisationen framöver?

– Vi arbetar intensivt nu med att bygga en struktur för att hantera avsevärt större volymer än tidigare. Dels har vi rekryterat en COO som kommer att fokusera på service och supply management, dels förstärker vi vår amerikanska organisation med en dedikerad supportresurs.

Med tanke på den utveckling som ni haft under året, vilka förväntningar har du på 2022?

– Under de senaste åren har vi tydligt noterat hur sjukvården och myndigheter börjar inse att det går att effektivisera läkemedelshanteringen samt ytterligare minska risken för felbehandlingar genom att införa verklig kvalitetskontroll. God processkontroll är mycket viktig för att minska risken för fel, men det är först när du kontrollerar slutresultatet som det går att vara helt säker på att ett läkemedel är korrekt iordningställt.

– Vi har tre färdiga produkter, strategiska partners som tillsammans kan ge oss global täckning och viktiga referensinstallationer på plats. Jag ser med stor tillförsikt fram emot 2022 och förväntar mig ett mycket spännande och givande år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev