Home Nyheter Pharmacolog och Codonics satsar mot Kina

Pharmacolog och Codonics satsar mot Kina

Pharmacolog satsar på Kina tillsammans med Codonics

Pharmacolog och Codonics satsar mot Kina

12 november, 2021

Uppsalabaserade Pharmacolog har fått en flygande start med sitt WasteLog-system i USA. Nu tar man nästa steg tillsammans med partnern Codonics och introducerar produkten även på den kinesiska marknaden. BioStock har kontaktat bolagets vd Mats Högberg för att få veta mer om satsningen.

Felaktig hantering av narkotikaklassade läkemedel är ett stort problem inom sjukvården i USA och ses som en av de drivande faktorerna i opioidkrisen som ligger bakom tusentals amerikaners dödsfall varje år. I ett försök att stävja stölderna av narkotiska läkemedel från sjukhusen har myndigheterna infört striktare regler kring hanteringen av narkotikaklassade preparat.

Medicinteknikutvecklaren Pharmacologs WasteLog-system är framtaget för att underlätta sjukhusens läkemedelshantering genom att analysera innehållet i använda sprutor och registrera resultatet i mjukvarusystemen. På så sätt kan sjukhusen få kontroll på vad som händer med överblivna narkotikaklassade substanser. Systemet introduceras just nu i USA tillsammans med den amerikanska partnern Codonics och än så länge har arbetet rullat på bra, med flera beställningar från högprofilerade sjukhus runt om i landet. Bland annat har man fått en order från TriHealth Good Samaritan Hospital, som beskrivs som det äldsta och största privata undervisnings- och specialistsjukhuset i Cincinnati, Ohio. Du kan läsa mer om bolagets framfart i landet här.

Satsar även i Kina

Men det är inte bara i USA som myndigheterna satsar på att få bättre kontroll på hanteringen av narkotikaklassade preparat, utan en liknande utveckling kan även skönjas i Kina. Användningen av opioider på kinesiska sjukhus har ökat stadigt under de senaste tio åren och myndigheterna sätter nu allt högre press på sjukhusen att förbättra kontrollen på vad som händer med överbliven substans.

Det är därför naturligt för Pharmacolog att nu ta steget att, tillsammans med Codonics, introducera WasteLog även på den kinesiska marknaden. Precis som i USA kombineras WasteLog med Codonics Safe Label System, ett system för etikettering av läkemedelsberedningar som underlättar vårdpersonalens läkemedelshantering. Codonics har sedan tidigare en tydlig närvaro i Kina och en stor installerad bas med sitt Safe Label System. Den kombinerade lösningen har hittills visats upp vid två tradeshows i landet och har enligt Pharmacolog väckt stort intresse bland kunderna.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Pharmacologs vd Mats Högberg för att få veta mer om satsningen i Kina och vad den innebär för Pharmacolog.

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

WasteLog utvecklades ju primärt för den amerikanska marknaden där man vill få större kontroll på hanteringen av narkotikaklassade läkemedel. Nu är även de kinesiska myndigheterna inne på samma spår. Kan du kort beskriva hur läget ser ut i Kina just nu?

– Kina har inte samma situation som i USA, men likväl har myndigheterna satt stort fokus på att säkerställa att narkotiska preparat från sjukvården inte hamna i orätta händer. Efter ett antal uppmärksammade händelser där höga chefer har dömts till långa fängelsestraff har pressen ökat ytterligare på vården att inrätta program för att förhindra all typ av drug diversion.

Vad innebär intåget på den kinesiska marknaden för er?

– Kina är en enormt stor marknad och med en etablerad partner som Codonics, som har en väl etablerad närvaro sedan decennier, har vi mycket goda möjligheter till en snabb tillväxt under vårt kommande verksamhetsår.

Er partner Codonics har ju redan en tydlig närvaro i landet. Hur påverkar detta er strategi för Kina-satsningen och hur ser den ut?

– Jag skulle säga att det är en förutsättning för att vi skall kunna ta oss an en så pass stor och komplex marknad. Att bygga upp en egen verksamhet och etablera nödvändiga kontakter och nätverk är mycket resurs- och tidskrävande. Genom att arbeta med en strategisk partner så får vi omedelbar access till en mycket intressant marknad. 

På senare tid har nyhetsflödet tydliggjort att den kinesiska staten kopplar ett allt hårdare grepp om flera sektorer. Hur ser ni på den politiska risken i landet?

– Jag har svårt att bedöma eventuell förändring av politisk risk i Kina. Den marknad vi verkar inom, hälso- och sjukvård, upplever jag inte beröras så särskilt mycket av förändringar i politiskt klimat i ett specifikt land. På så sätt så är den medicintekniska marknaden rätt stabil.

Hur ser läget med hanteringen, och svinnet, av narkotikaklassade preparat ut i andra marknader runt om i världen, till exempel i Europa?

– Vi vet att narkotiska preparat kommer på villovägar även i Europa och Norden och att myndigheter och sjukvården själva börjar uppmärksamma problemet. Nu förskriver vården avsevärt mindre narkotiska preparat i Europa och Sverige så vi har inte samma problem med att patienter blir beroende av t ex opiater.

– Det tror jag har bidragit till att vi inte har lika mycket svinn av narkotikaklassade preparat. Men, här tycker jag vården kan bli mer proaktiv och införa metoder och system som redan används i USA för att proaktivt minska möjligheten till drug diversion. Genom att arbeta proaktivt kan vi undvika lidande hos patienter och bidra till att upptäcka missbruk i tid.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev