Home Nyheter Uppsving för Karolinska Development under tredje kvartalet

Uppsving för Karolinska Development under tredje kvartalet

Karolinska Development

Uppsving för Karolinska Development under tredje kvartalet

19 november, 2021

När investmentbolaget Karolinska Development i torsdags publicerade sin rapport för det tredje kvartalet var det glädjande läsning för aktieägarna. Bland flera positiva händelser under kvartalet kan man också särskilt notera en händelse efter rapportperiodens utgång. Nämligen att portföljbolaget Forendo Pharma förvärvades av Organon Pharma i en affär som potentiellt kan vara värd cirka 945 miljoner USD. Sammanlagt har kvartalets goda nyheter bidragit till ett betydande uppsving i aktiekursen som den senaste månaden har stigit med drygt 70 procent.

Solnabaserade Karolinska Development (KD) investerar i nordiska life science bolag och har idag innehav i tio bolag, varav ett är passivt. Under det gånga kvartalet har flera av portföljbolagen tagit viktiga steg framåt vilket förefaller att validera KDs långsiktiga affärsstrategi som nu visar tecken på att betala sig.

Noteringar och emissioner stärker värdet

Under det tredje kvartalet kunde KD se portföljbolaget Modus Therapeutics göra entré på börsen genom notering på Nasdaq First North Growth Market i juli. Modus, som utvecklar kandidaten sevuparin för behandling av sepsis och septisk chock, genomförde i samband med noteringen en emission om cirka 33 Mkr. Emissionen övertecknades med en teckningsgrad på 113 procent och kapitalet kommer att användas till fortsatt utveckling av sevuparin. Under hösten har bolaget fått godkännande i Nederländerna om att inleda en fas IIb-studie med kandidaten. Läs mer här.

Modus Therapeutics är dock inte det enda av KDs portföljbolag med siktet inställt på notering. Umecrine Cognition genomförde också en emission, i det här fallet en riktad nyemission om 35,1 Mkr, med en potentiell börsnotering i åtanke. Syftet med emissionen var att bredda ägarbasen för att förbereda för en kommande notering samt säkerställa kapital för den fortsatta kliniska utvecklingen av fas II-kandidaten golexanolon.

Under kvartalet har KD konverterat lån till ett värde om 66,9 Mkr till aktier i Umecrine Cognition och i en intervju med BioStock i november sade KDs vd Viktor Drvota att man siktar på notering på First North innan årsskiftet.

Portföljbolagen passerar milstolpar

Kvartalet har också varit händelserikt för flera av portföljbolagen som har tagit betydande steg framåt. I juli kom beskedet att Promimic beviljats marknadsgodkännande av FDA för implantatprodukten BioGrip Modulat Porous Collars som utvecklas av partnern Oncos Surgical. I samband med detta underströk Drvota att marknadsgodkännande innebär att Promimic äntrar en ny, viktig marknad – implantat i stora leder. Det är värt att notera att även Promimic har ett öga på en eventuell börsnotering och att Drovta i somras beskrev en notering som ett naturligt nästa steg. Läs mer.

Portföljbolaget Aprea Therapeutics, som är noterat på Nasdaq USA, kunde i juli rapportera positiva resultat från en fas IIb-studie med eprenetapopt. I studien testades kandidaten i kombination med azacitidin som underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi. I augusti kom dock det betydligt tråkigare beskedet att FDA utfärdat ett s.k. clinical hold för det program som utvärderar eprenetapopt i kombination med andra läkemedel i lymfoida maligniteter. Därmed kan inga patienter rekryteras till studien i väntan på att FDA upphäver sitt clinical hold.

Även Uppsalabolaget OssDsign har varit aktiva i USA där man under tredje kvartalet uppnådde en milstolpe när man lanserade OssDsign Catalyst, ett syntetiskt bengraft, på den amerikanska marknaden. OssDsign Catalysts utveckling har fortsatt att avancera efter periodens utgång då OssDsign inkluderade den första patienten i en klinisk studie med produkten. Bolagets mål är att etablera sig på den stora och viktiga amerikanska marknaden och lanseringen innebar ett betydande delmål på vägen dit.

Det är värt att notera att OssDsigns framsteg på den amerikanska marknaden också fortsatte efter periodens utgång då man erhöll ett utökat marknadsgodkännande för sin produkt OssDsign Cranial PSI från FDA.

Tung affär för Forendo Pharma

Den kanske viktigaste händelsen under hösten skedde efter tredje kvartalets utgång, närmare bestämt i november. Då kom beskedet att det finska portföljbolaget Forendo Pharma förvärvats av amerikanska Organon Pharma. KD har varit med och utvecklat Forendo Pharma, vars kandidat FOR-6219 riktas mot endometrios, sedan 2013 och Organons förvärv kan ses som en validering av KDs förmåga att handplocka intressanta utvecklingsbolag. Affären har ett potentiellt värde av 945 miljoner USD, förutsatt att vissa milstolpar uppnås. Läs mer.

Finansiell status

Sammanfattningvis innebar det tredje kvartalet inte några större finansiella rörelser i bolaget. Det totala verkliga värdet av KDs portfölj uppgick i slutet av september till 1 440, 6 Mkr, om man jämför med slutet av föregående kvartalet utgör detta en ökning med 43,1 Mkr.  Det är istället förvärvet av Forendo Pharma som efter kvartalets utgång märkbart har påverkat KDs finansiella position positivt. KD har beslutat att skriva upp värdet av Forendo-innehavet till 114 Mkr vilket kommer att påverka nettovinsten positivt med 70 Mkr under innevarande kvartal.

Aktiemarknaden har fått upp intresset för KD-aktien, vilket de ökade handelsvolymerna skvallrar om. Dessutom har marknaden handlat upp kursen, som ett svar på den senaste tidens nyheter från KDs portföljbolag och tilltro till KDs långsiktiga strategi. Den senaste månaden har aktien stigit med drygt 70 procent.

Se Viktor Drvotas presentation av KD under BioStock Life Science Summit 2021 här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev