Home Nyheter Organon förvärvar KD-bolaget Forendo Pharma

Organon förvärvar KD-bolaget Forendo Pharma

Organon förvärvar Forendo Pharma

Organon förvärvar KD-bolaget Forendo Pharma

15 november, 2021

Amerikanska läkemedelsbolaget Organon & Co har förvärvat Karolinska Developments portföljbolag Forendo Pharma i en affär som är värd upp till 945 miljoner USD. Organon betalar enligt avtalet 75 miljoner USD i förskottsbetalning, med ytterligare utbetalningar vid nådda milstolpar. Finska Forendo Pharma utvecklar FOR-6219 mot endometrios och blir därmed en pusselbit i Organons fokusområde kvinnohälsa. BioStock kontaktade Karolinska Developments vd Viktor Drvota för en kommentar.

Finska Forendo Pharma, som investmentbolaget Karolinska Development (KD) varit med och utvecklat sedan 2013, har blivit förvärvat av amerikanska Organon & Co, ett läkemedelsbolag som knoppades av från Merck/MSD i juni i år och som i samband med det noterades på NYSE i USA. Organons marknadsvärde uppgår i skrivande stund till ca 9,3 miljarder USD.

Affären är värd 945 miljoner USD

Organon betalar 75 miljoner USD i förskottsbetalning till Forendos ägare, med kommande tilläggsköpeskillingar om totalt 870 miljoner USD. Kommande utbetalningar är villkorade av uppnådda milstolpar i utvecklingen, registreringen och kommersialiseringen av Forendos läkemedelskandidater.

FOR-6219 mot fas II

Den ledande kandidaten i Forendos portfölj är FOR-6219, som utvecklas som en ny behandling av endometrios genom att hämma enzym i enzymfamiljen HSD17B. Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder och som är förknippad med svåra buksmärtor och infertilitet. I våras beslutade bolaget att avancera FOR-6219 till fas II efter positiva fas I-resultat. Läs mer.

Forendo Pharma utvecklar även en behandling av polycystisk ovarialsyndrom (PCOS), där man tror att HSD17B5-enzymet spelar en viktig roll. PCOS är en hormonrubbning som orsakar mensrubbningar och påverkar ägglossningen. Det finns idag ingen sjukdomsmodifierande behandling, vilket Forendo vill förändra med sitt utvecklingsprojekt.

Tack vare Forendos expertis inom HSD17B-hämmare, visade schweiziska Novartis intresse och träffade 2019 avtal med Forendo om utveckling av läkemedel mot kroniska leversjukdomar. Läs mer.

KD skriver upp värdet

KDs samlade ägande uppgår till 9,7 procent i Forendo Pharma, inklusive innehavet via KCIF Co-Investment Fund. KD kommer att skriva upp värdet av Forendo-innehavet till 114 Mkr efter en bedömning av riskjusterat framtida kassaflöde och den nya värderingen kommer att påverka nettovinsten positivt med 70 Mkr i det fjärde kvartalet.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade KDs vd Viktor Drvota för en kommentar om förvärvsnyheten.

Viktor, Forendo beslutade i våras att avancera FOR-6219 till fas II, vad är din kommentar till att Organon visar intresse redan innan studien inletts?

– När Organon knoppades av från Merck tidigare i år hade de en tydlig målsättning om att vara ett ledande bolag inom kvinnohälsa. För att nå och behålla den positionen är det naturligtvis viktigt för dem att bygga upp en pipeline med lovande kandidater. Det var i detta syfte som Forendo blev kontaktade, en kontakt som i sig är smickrande.

– Efter att Organon hade genomfört en mycket noggrann granskning av Forendos forskningsprojekt, bolagsledning och strategi kring projekten, visade det sig att Forendo uppfyllde deras kriterier för ett fullskaligt förvärv. Det är ett mycket gott betyg för kvaliteten på forskningen och studierna kring endometrioskandidaten FOR-6219 och för Forendos uppbyggnad av projektet i sin helhet.

Vad betyder Forendo-förvärvet för KD?

Viktor Drvota, vd Karolinska Development
Viktor Drvota, vd Karolinska Development

– Intresset från Organon är såklart ett kvitto på kvaliteten och höjden på det arbete som vi bedriver i våra portföljbolag.

– Att skapa värde inom life science är en komplicerad och resurskrävande process, men KD har under den senaste tiden bevisat att vårt team kan realisera intressanta forskningsprojekt och lovande innovationer till konkreta affärer och positiva kassaflöden.

– Vårt arbete bedöms ju kontinuerligt av aktiemarknaden och även om kursen kan svänga fram och tillbaka så pekar trenden på ett ökat intresse från marknaden, med tanke på de volymer som omsätts i aktien. Ett ökat intresse för vår verksamhet är naturligtvis betydelsefull både för teamet i det dagliga arbetet, men framförallt stärker det vår tro på vår strategi för att assistera life science-bolag att utveckla potentiellt banbrytande behandlingar för att lindra eller bota svåra sjukdomar.

Vad kommer att hända i KD närmast?

– Affären skickar inte bara signaler om att KDs sätt att arbeta fungerar, den skapar givetvis även en bättre finansiell situation för oss. Vi ska fortsätta att bygga värde i våra befintliga innehav men även utvärdera nya investeringar. I det närmaste perspektivet planerar vi bl.a. en introduktion av Umecrine Cognition på First North före årsskiftet. Vi ska också slutföra affären med Organon, vilket vi hoppas kunna göra i december.

Se även Viktor Drvotas presentation av KD under BioStock Life Science Summit 2021 här.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev