Home Nyheter Modus Therapeutics får godkännande för fas Ib

Modus Therapeutics får godkännande för fas Ib

Modus får godkänt i Nederländerna för fas Ib

Modus Therapeutics får godkännande för fas Ib

11 november, 2021

Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics har fått godkännande från de regulatoriska myndigheterna i Nederländerna avseende en klinisk fas Ib-studie av sevuparin. Läkemedelskandidaten ska utvärderas som en ny möjlig behandling av sepsis och septisk chock.

Sevuparin är en läkemedelskandidat baserad på en polysackarid som har potential att motverka kärlskador och plasmaläckage hos patienter som drabbats av sepsis, septisk chock eller andra tillstånd där systemisk inflammation är involverad. Kandidaten utvecklas av Karolinska Developments (KD) portföljbolag Modus Therapeutics, vars aktier sedan i juli 2021 är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Sevuparin mot sepsis

Till skillnad från andra jämförbara polysackarider har sevuparin inte blodförtunnande egenskaper och kan därför tillföras i väsentligt högre doser utan blödningsrisk. Denna egenskap i kombination med en bekräftad säkerhetsprofil ger sevuparin förutsättningar för att kunna bli en ny effektiv behandling mot sepsis.

Läs mer om sevuparin, sepsis och Modus Therapeutics i BioStocks artikel som publicerades inför noteringen i juli 2021 här.

Godkänd för fas Ib i Nederländerna

Bolaget har nu fått godkännande i Nederländerna för att utvärdera effekterna av sevuparin i en fas Ib-studie med friska frivilliga som under kontrollerade former utsätts för ett sepsis-liknande tillstånd. Studien har även som mål att utvärdera säkerhetsprofilen för kandidaten i kombination med en profylaktisk, blodförtunnande heparinbehandling.

Modus Therapeutics kommer att genomföra studien i samarbete med Center for Human Drug Research i Leiden, Nederländerna, som är en klinisk forskningsorganisation med erfarenhet och expertis inom inflammationssjukdomar och kliniska prövningar.

»Myndigheternas klartecken för start av fas Ib-studien med sevuparin utgör ett viktigt framsteg för Modus Therapeutics. Sepsis och septisk chock fortsätter att utgöra betydande medicinska utmaningar som årligen kräver många liv världen över och därmed skapar ett stort behov efter nya effektiva behandlingar. Vi ser fram emot att ta del av studieresultaten och följa Modus Therapeutics fortsatta utvecklingsarbete,« säger Viktor Drvota, vd för KD, i ett pressmeddelande.

Positiva marknadsreaktioner

Karolinska Developments direkta ägarandel i Modus Therapeutics uppgår till 38 procent och indirekt äger man ytterligare 17 procent via joint venture-bolaget KDev Investments innehav. När beskedet om godkännandet offentliggjordes steg KD-aktien med 14 procent, medan Modus-aktien handlades oförändrat efter att ha stigit med 30 procent under den senaste månaden.

Se Modus Therapeutics vd John Öhd presentera bolaget under BioStock Life Science Summit i oktober 2021 här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev