Home Intervjuer PolarCap tillhandahölls under EM-finalen i amerikansk fotboll

PolarCap tillhandahölls under EM-finalen i amerikansk fotboll

PolarCap used during IFAF European final

PolarCap tillhandahölls under EM-finalen i amerikansk fotboll

9 november, 2021

PolarCools hjärnkylningsenhet PolarCap System vinner snabbt popularitet inom flera sporter och toppligor i Europa. Enheten, som tagits fram för att behandla hjärnskakning, användes senast under EM-finalen i amerikansk fotboll där Sverige mötte Italien. Eric Rennermalm, som är Service and Delivery Manager på PolarCool och ansvarar för att etablera PolarCap i Sverige, berättar för BioStock om hur enheten introducerades för det svenska landslaget.

Den sista oktober 2021 stod Sverige värd för EM-finalen i amerikansk fotboll. Även om Sverige förlorade mot det italienska motståndarlaget så var evenemanget en stor vinst för amerikansk fotboll i Europa, eftersom det gav ett kvitto på att sporten ökar i popularitet över kontinenten.

Hög risk för hjärnskakning i amerikansk fotboll

Den ökade populariteten leder till allt fler matcher och allt fler spelare. Det ökade antalet amerikanska fotbollsspelare har dock en baksida i form av ett ökat antal hjärnskakningar. portens fysiska karaktär resulterar i huvudskador trots användning av skyddsutrustning. Faktum är att amerikansk fotbollsspelare är några av de som drabbas allra hårdast av hjärnskakning. Eftersom huvudskador är så vanliga inom sporten riskerar spelarna även kronisk traumatisk encefalopati (CTE), en progressiv neurodegenerativ sjukdom som dödar hjärnceller. CTE, som orsakas av upprepat våld mot huvudet, leder med tiden till demensliknande skador i hjärnan och tidig död.

»Vi kommer även i fortsättningen att fokusera på att öka medvetenheten om de bevisade fördelarna med PolarCap System. Vi vill även öka den allmänna kunskapen om hjärnskakning och dess långsiktiga komplikationer.« — Eric Rennermalm, PolarCools Service and Delivery Manager

Trots de senaste framstegen inom både diagnostik och hantering av hjärnskakning saknas fortfarande en standardbehandling som kan minska skadans fysiska och samhälleliga börda. Detta vill det svenska PolarCool ändra på. Medicinteknikbolaget har utvecklat hjärnkylningsenheten PolarCap System som är baserad på principerna för medicinsk kylning – en metod som visat sig ha en neuroprotektiv effekt vid flera indikationer såsom traumatisk hjärnskada (TBI), plötsligt hjärtstillestånd och stroke.

PolarCap har introducerats på nya marknader

Intresset för enheten har ökat sedan en slutrapport från en 5-årig klinisk studie som PolarCool utfört i samarbete med SHL publicerades i juni. Med studieresultaten i ryggsäcken har bolaget lyckats tecknat ett antal avtal med såväl svenska som internationella lag och på så vis introducerat PolarCap på marknader över hela Europa. Läs mer här.

I augusti användes PolarCap av det svenska landslaget under EM i amerikansk fotboll. I samband med mästerskapet intervjuade BioStock lagets fysio Justus Benjö kring vad det innebar att ha PolarCap i sin medicinska arsenal under matcherna. Läs intervjun här.

Hemligheten bakom PolarCaps marknadsexpansion

Med mästerskapet i backspegeln kontaktade BioStock Eric Rennermalm, PolarCools Service and Delivery Manager som fokuserar på den svenska marknaden. Han gav en djupare förståelse för bolagets försäljnings- och marknadsföringsstrategi för att introducera PolarCap inom olika sporter.

Eric, kan du kort berätta om din roll och dina ansvarsområden på PolarCool?

– I min roll som Service and Delivery Manager för PolarCool ansvarar jag för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service. Därför lägger jag stor vikt vid allt från snabba leveranser till att tillhandahålla nya förbrukningsvaror så snart behovet uppstår. Därutöver är det av hög prioritet att upprätta kontakt med nya potentiella kunder, för att sedan kunna informera om PolarCap-systemets fördelar.

PolarCap har ökat i popularitet både i Sverige och internationellt. Hur har du och ditt team arbetat för att bidra till detta?

– Vi arbetar framförallt med att sprida kunskapen om den robusta vetenskapliga evidensen för PolarCool. Utmaningen med att uppnå bättre vård vid hjärnskakning består främst i att göra PolarCap System mer allmänt känt och medvetandegöra läkarteamen om de möjligheter som produkten erbjuder.

Eric Rennermalm, Polarcool
Eric Rennermalm, PolarCools Service and Delivery Manager

Hur introducerades PolarCap för det svenska landslaget i amerikansk fotboll under EM-turneringen?

– Vi hade sedan tidigare etablerat kontakt med fysio Justus Benjö. Under både semifinalen och finalen erbjöd vi honom att prova PolarCap om skada skulle inträffa och såg till att systemet fanns tillgängligt.

Har du någon insikt i huruvida PolarCap kom till användning under dessa matcher och vad läkarteamets erfarenhet var?

– Vi kan inte kommentera specifika fall av patientanvändning. Vad jag däremot kan säga är att teamet uppskattade att vi tillhandahöll PolarCap System och att vi nu arbetar för att etablera ytterligare partnerskap inom amerikansk fotboll i Sverige.

Slutligen, vad har du för strategi för att fortsätta introducera PolarCap i Sverige?

– Vi kommer även i fortsättningen att fokusera på att öka medvetenheten om de bevisade fördelarna med PolarCap System. Vi vill även öka den allmänna kunskapen om hjärnskakning och dess långsiktiga komplikationer. Hjärnskakning definieras som en lindriga traumatisk hjärnskada, men givet de väldokumenterade långsiktiga effekterna vi ofta ser är det knappast ett lindrigt tillstånd, utan snarare något som behöver tas på största allvar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev