Home Nyheter Forendo Pharma ingår avtal med läkemedelsjätten Novartis

Forendo Pharma ingår avtal med läkemedelsjätten Novartis

Forendo Pharma ingår avtal med läkemedelsjätten Novartis

11 december, 2019

Efter att nyligen ha avslutat långdragna förhandlingar och slutit ett avtal om kvittning med sina konvertibelinnehavare kom idag ännu en positiv nyhet för Karolinska Development. Imorse meddelades det nämligen att portföljbolaget Forendo Pharma har ingått ett licens- och samarbetsavtal med schweiziska storspelaren Novartis. Avtalet gäller utveckling av nya läkemedel mot kroniska leversjukdomar i ett projekt som finansieras helt av Novartis.  
Investmentbolaget Karolinska Development äger 10 procent av det finska läkemedelsbolaget Forendo Pharma vars specialitet är utveckling av HSD17B-hämmare. HSD17B är ett enzym som reglerar vävnadsspecifika hormonmekanismer och tros spela en viktig roll vid en lång rad olika sjukdomstillstånd. Enzymet reglerar bl.a. det kvinnliga könshormonet östrogen och bolagets främsta kandidat, FOR-6219, riktar sig mot den utbredda kvinnosjukdomen endometrios och utvärderas just nu i en fas Ib-studie.

Avtalet understryker Forendos ledande position

Trots att Forendo Pharmas huvudsakliga fokusområde är kvinnosjukdomar gäller avtalet med Novartis alltså inte detta utan kommer istället att fokusera på utveckling av nya läkemedel mot kroniska sjukdomar. Enligt ett pressmeddelande från Karolinska Development var det Forendos mycket starka kompetens och ledande position inom utveckling av HSD18B-hämmare som ledde till att läkemedelsjätten fick upp ögonen för det finska bolaget. Som Karolinska Developments vd Viktor Drovta underströk i ett uttalande är avtalet ett viktigt kvitto på Forendos kompetens och potential:

»Att Forendo har kunnat attrahera det globala läkemedelsföretaget Novartis som investerare och samarbetspartner är en viktig validering av bolagets världsledande position inom utvecklingen av HSD17B-hämmare. Den kommersiella potentialen för substansklassen är betydande även utanför området kvinnohälsa, vilket är det hittillsvarande fokusområdet för Forendo.«

Novartis står för kostnaderna

Genom avtalet med Novartis erhåller Forendo en initial kontantbetalning om en icke-offentliggjord summa. Dessutom har Forendo rätt till milstolpsbetalningar och försäljningsbaserade royalties på produkter som produceras som ett resultat av samarbetet. I gengäld tillfaller de globala och exklusiva licensrättigheterna för Novartis som också kommer att stå för samtliga kostnader relaterade till eventuell fortsatt utveckling, produktion och kommersialisering efter att samarbetet har avslutats.

Forendo lockar investerare

Det är också värt att notera att det inte bara är Novartis som på senare tiden fått upp ögonen för Forendos potential. Även danska Sunstone Life Science Ventures har attraherats av Forendos verksamhet och under årets tredje kvartal gick man med i det existerande internationella investerarsyndikatet och gjorde en investering om 5 miljoner euro. Totalt har syndikatet investerat 111,4 Mkr i Forendo Pharma under året, varav Karolinska Development själva har bidragit med 6,6 Mkr.
Investeringarna gör det möjligt för Forendo att avancera sin utveckling, t.ex. innebar tillskottet från Sunstone att man kunde ta sitt endometriosprojekt vidare till den kliniska fas Ib-studien. BioStock ser framemot att följa hur samarbetet med Novartis utvecklar sig.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev