Home Nyheter Iconovos Q3 bäddar för innovativa satsningar

Iconovos Q3 bäddar för innovativa satsningar

Iconovos Q3 bäddar för innovativa satsningar

8 november, 2021

I sin rapport för årets tredje kvartal framhåller Iconovo sina satsningar inom det affärsområde man valt att kalla innovativa inhalationsprodukter. Här ingår bland annat det inhalerbara covid-19-vaccinet som utvecklas tillsammans med ISR för administrering med Iconovos inhalatorer ICOone och ICOone Nasal. Nu intensifierar bolaget sina marknadsinsatser för att bredda sin kundbas inom innovativa inhalationsläkemedel, ett segment med betydande marknadspotential och attraktiv målgrupp.

Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning inom tre affärsområden generiska inhalationsläkemedel, innovativa inhalationsläkemedel samt egen försäljning i Norden via läkemedelsdivisionen Iconovo Pharma.

Just nu är bolaget framförallt på jakt efter nya samarbetspartners för vad bolaget benämner som innovativa inhalationsprodukter, alltså nya läkemedelssubstanser som ska administreras som inhalerade torrpulver. Iconovos engångsinhalator ICOone och syskonet ICOone Nasal är särskilt lämpade för leverans av denna typ av läkemedel. Bolaget har godkända patent på ICOone i Sverige, Europa (EPO), USA och Indien och nyligen meddelade även patentmyndigheten i Kina att de avser godkänna ett patent för inhalatorplattformen.

ICOone Nasal – teknologi i framkant

I våras tecknade Iconovo avtal med ISR (Immune System Regulation) för utvecklingen av ett inhalerat covid-19-vaccin som ska administreras i ICOone. Under tredje kvartalet utökades avtalet till att även omfatta nasal administrering, vilket ökade värdet på ordern med 4,9 Mkr exklusive framtida royaltybetalningar.

Mot denna bakgrund initierade Iconovo utvecklingen av ICOone Nasal, världens första inhalationsdrivna engångsinhalator för nasalt pulver som erbjuder samma kostnadseffektivitet, användarvänlighet och tekniska principer som ICOone. Under återstoden av 2021 kommer Iconovo genomföra marknadssatsningar för att identifiera ytterligare kundprojekt för ICOone Nasal.

Avancemang i covid-19-projektet med ISR

Enligt Iconovo kommer administrering med ICOone Nasal resultera i en snabbare väg genom klinisk utveckling och fram till marknadsgodkännande för covid-19-vaccinet i ISR-projektet.

Redan under årets tredje kvartalet har covid-19-projektet gjort betydande framsteg. ISR har både tecknat avtal med Bangladesh Clinical Trials för en klinisk fas I-studie och inlett samarbete med Northway Biotech, en Contract Manufacturer Organisation (CMO) i Litauen, för GMP-produktion av det protein som ingår i vaccinkandidaten. Upprättandet av en storskalig GMP-produktionen är nödvändig inför den kliniska utvecklingen och en eventuell marknadslansering.

Stärkt kassa och rekryteringar på nyckelpositioner

Utöver acceleration av covid-19-projektet innebar årets tredje kvartal en stärkt finansiell ställning för Iconovo. Bolaget tog in 75 Mkr genom en riktad nyemission som tecknades av Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare såsom Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fonder. Kapitalanskaffningen kommer bland annat användas till att utöka Iconovos portfölj med nya inhalationsprojekt, både innovativa och generiska. Ambitionen är att ingå 1-3 nya kundaffärer per år.

För att ytterligare öka chanserna att nå sitt affärsmål är Iconovo i färd med att rekrytera två nyckelpersoner i organisationen, en Director Business Development samt en Communications & Marketing Manager. Dessutom genomför bolaget riktade marknadsinsatser till identifierade kundgrupper.

Sammanfattningsvis lämnar Iconovo ett aktivt tredje kvartal bakom sig med avancemang på flera fronter. Nu blickar bolaget framåt med fokus på att både göra framsteg i pågående kundprojekt och ingå nya avtal.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev