Home Nyheter De första patienterna i USA har behandlats med OssDsign Catalyst

De första patienterna i USA har behandlats med OssDsign Catalyst

De första patienterna i USA har behandlats med OssDsign Catalyst

7 oktober, 2021

Det har varit en vecka av goda nyheter för OssDsign, ett av investmentbolaget Karolinska Developments portföljbolag. I måndags meddelade man att man fått utökat marknadsgodkännande av FDA för OssDsign Cranial PSI och idag kom nyheten att de första patienterna i USA har behandlats med OssDsign Catalyst, bolagets syntetiska bengraft.

First North-listade OssDsign, som ingår i life science-investeraren Karolinska Developments (KD) portfölj, meddelade på torsdagen att de första patienterna nu har behandlats med OssDsign Catalyst. Detta är ett syntetiskt bengraft som stimulerar tillväxt av frisk benvävnad hos patienter som genomgått ryggradskirurgi.

Lansering i USA

Amerikanska FDA godkände OssDsign Catalyst under 2020 och efter bl.a. en lyckad produktionsuppskalning kunde OssDsign lansera produkten på den stora amerikanska marknaden i augusti 2021.

Marknaden för syntetiska bengraft steloperationer i USA är betydande och värderas enligt bolaget till 2,6 miljarder USD årligen, med en förväntat tillväxttakt om sju procent under perioden 2021-2025. Läs mer.

Med anledning av att de första patienterna nu behandlats på den viktiga amerikanska marknaden, gav OssDsigns vd Morten Henneveld en kommentar i ett pressmeddelande:

“Vi är glada att OssDsign Catalyst nu börjar användas i operationer i USA och att vårt innovativa syntetiska bentransplantat nu kommer patienter till gagn, en bekräftelse av det behov som finns för nya och effektiva lösningar vid steloperationer. Vi är övertygade om att OssDsign Catalyst kommer att förbättra det kliniska resultatet för många patienter framöver.”

Klinisk studie inledd i Ungern

Förutom marknadslanseringen har OssDsign även initierat en klinisk studie, TOP FUSION, för utvärdering av den långsiktiga säkerheten och effekten av OssDsign Catalyst hos patienter som genomgått steloperationer.

Den två-åriga studien utförs i Ungern och leds av två internationellt erkända läkare och forskare inom ryggkirurgi, dr Péter Pál Varga och dr Áron Lazary. Den första av totalt 17 patienter patienten har under hösten rekryterats till studien. Läs mer.

KD äger tio procent

Förutom OssDsign Catalyst inom ryggradskirurgi, utvecklar och marknadsför även OssDsign implantat för behandling av kranie- och ansiktsdefekter. Bolagets OssDsign Cranial PSI erhöll nyligen ett utökat godkännande från FDA, vilket stärker bolagets position inom detta segment. Läs mer.

Tidigare i år genomförde OssDsign en företrädesemission om 270 Mkr i syfte att nå ett positivt kassaflöde 2024 och en omsättning 2025 om 300-400 Mkr. OssDsigns börsvärde uppgår till cirka 490 Mkr efter den senaste veckans nyheter. KD äger tio procent i OssDsign enligt den senaste redovisningen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev