Home Nyheter KD-bolaget OssDsign lanserar OssDsign Catalyst i USA

KD-bolaget OssDsign lanserar OssDsign Catalyst i USA

KD-bolaget OssDsign lanserar OssDsign Catalyst i USA

18 augusti, 2021

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign har påbörjat lanseringen av sin produkt OssDsign Catalyst i USA, ett betydelsefullt steg i bolagets strategi att etablera sig inom bengraftsegmentet på världens största marknad som värderas till 2,6 MUSD.

Cirka 80 procent av alla amerikaner har problem med smärtor i ländryggen någon gång under livet och för mer än 1,5 miljoner patienter slutar det med en steloperation. I 20 procent av fallen misslyckas dock ingreppen på grund av att det sker en ofullständig sammanläkning mellan implantatet och ryggraden vilket leder till problem.

Uppsalabolaget OssDsigns mål är att underlätta för patienter att få livet tillbaka genom att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. I dagsläget är bolagets vision att skapa lösningar, som på ett naturligt sätt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter.

Sirakoss förvärvades 2020

I november 2020 förvärvade OssDsign det skotska bentransplantationsbolaget Sirakoss och breddade därigenom sin produktportfölj med OssDsign Catalyst för bentransplantat. Läs mer. Bolaget lanserar nu produkten på den amerikanska marknaden för att bidra till att avhjälpa de svårigheter som uppstår under läkningsprocessen efter operationer i ryggraden.

En betydelsefull produkt

OssDsign Catalyst är en syntetisk bengraft, som stimulerar bildningen av frisk benvävnad vid steloperationer. Bengraftet består av en patenterad struktur som tillförs till ryggraden där den tas upp och ersätts av ny benvävnad.

En preklinisk studie har visat att OssDsign Catalyst ger en snabb och robust benbildning. Efter 26 veckor visade resultaten att det hade det skett en sammanläkning av ryggraden i 100 procent av patienterna i studiegruppen, jämfört med 60 procent i en patientgrupp som behandlades med en alternativ marknadsgodkänd produkt.

Stor marknadspotential i USA

På de europeiska nyckelmarknaderna som till exempel, Tyskland, Storbritannien och Norden, har OssDsign etablerat en försäljningsorganisation för flera av sina kranial- och ansiktsprodukter produkter med tillgång till existerande offentliga ersättningssystem. Därtill har bolaget produktgodkännanden i både USA och Japan och därmed tillgång till de två av de största marknaderna i världen.

För produkterna OssDsign cranial och CranioPlug har bolaget sedan tidigare en etablerad marknad i USA och när nu också OssDsign Catalyst lanseras i landet är möjligheterna därför goda att ta en del av ytterligare en betydande marknad.

Den amerikanska marknaden för syntetiska bengraft i steloperationer, som enligt uppgifter från Karolinska Development (KD), värderas till 2,6 miljoner MUSD och förväntas ha genomsnittlig årlig tillväxttakt om 7 procent under perioden 2021–2025.

OssDsign ingår avtal med Red One Medical i USA

Nyligen har OssDsign även ingått ett samarbetsavtal med Red One Medical, en privat aktör som arbetar med att ta identifiera medicinska innovationer åt Department of Veterans Affairs (VA) och Department of Defense i USA. Avtalet är ett distributions- och prisavtal som innebär att aktivoch pensionerad militär personal kommer att få tillgång till OssDsigns lösningar för rekonstruktion av skallbensdefekter och steloperationer av ländryggen.

Veteran Health Administration är en del av VA som omfattar nära 1 300 vårdinrättningar och nio miljoner veteraner. Att komma in på denna marknad via Red One Medical utgör ytterligare ett viktigt kommersiellt framsteg för OssDsign.

OssDsign ingår i KDs portfölj

OssDsign ingår i investmentbolaget KD bolagsportfölj, där KD var med och noterade OssDsign på Nasdaq First North i maj 2019.  KDs samlade ägande i OssDsign uppgår till 10 procent enligt den senaste kvartalsrapporten och OssDsign har idag ett börsvärde om cirka 562 Mkr.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»Vi är mycket positiva till OssDsigns framgång och förmåga att nå det uppsatta målet att kommersialisera OssDsign Catalyst på den amerikanska marknaden före årets slut. Vi ser fram emot att följa bolagets fortsatta arbete för att förbättra det kliniska resultatet hos de patienter som genomgår komplexa kirurgiska ingrepp« — Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

 

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev