Home Intervjuer BrainCool ökar försäljningen av engångsprodukter i USA

BrainCool ökar försäljningen av engångsprodukter i USA

BrainCool ökar försäljningen av engångsprodukter i USA

15 oktober, 2021

Tidigare i veckan erhöll BrainCool orders på sex IQool System från USAs största sjukhusgrupp, HCA Healthcare. Igår stod det klart att bolaget även har fått en beställning på produkten från en annan stor amerikansk sjukhuskedja, Intermountain Healthcare. Samtidigt ökar försäljningen av engångsprodukter, vilket bolaget menar visar att affärsmodellen är solid.

BrainCool utvecklar och marknadsför produkter inom segmentet Targeted Temperature Management (TTM), vilket innebär en tidig och snabb kylning med kontrollerad temperaturreglering för behandling av indikationer som stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit och migrän.

Bolaget har även utvecklat produkterna RhinoChill System och BrainCool System, som säljs under varumärket IQool System i USA, och som används för tidig, snabb och kontinuerlig medicinsk kylning av hjärnan vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd.

Försäljningen av engångsprodukter tar fart

Den 8 september erhöll BrainCool en ny order för leverans av tjugo BrainCool Systems från bolagets partner och distributör i Sydkorea, KCP Medical. Den 11 oktober erhölls nästa order i form av en beställning på sex IQool System från tre nya sjukhus inom USA:s största sjukvårdsgrupp, HCA Healthcare.

BrainCool kunde igår den 14 oktober kommunicera att bolaget har erhållit ytterligare en order på ett IQool System, nu från ett sjukhus i Utah inom sjukhusgruppen Intermountain Healthcare. Systemet kommer installeras under oktober månad för att driftsättas snarast. BrainCool har därmed sålt totalt elva system av produkten till fyra sjukhus inom Intermountain Healthcare.

Försäljning av engångsprodukter stärker caset

I ett pressmeddelande framhåller BrainCool att man, utöver försäljningen av IQool System, även har erhållit beställningar på engångspads för över en miljon kronor från de fyra sjukhusen inom Intermountain Healthcare-koncernen, vilket man menar innebär att kunderna utnyttjar systemen i allt högre grad och att patienttillströmningen ökar.

De medicintekniska produkter som direkt konkurrerar med BrainCools system uppnår ofta hypotermi genom intravenös injektion av kalla saltlösningar eller genom större kyldukar som täcker kroppen. BrainCool uppnår istället måltemperaturen med engångsprodukter i form av mjuka silikondynor som appliceras på patientens kropp, vilka är fyllda med det giftfria kylmedlet BC COOL som minskar infektionsrisken jämfört med konkurrerande tekniker.

Vd kommenterar

I en kommentar till BioStock säger BrainCools vd Martin Waleij:

»Försäljningen av engångspads är en mycket medveten och central del av vår affärsmodell. I takt med att försäljningen av våra huvudprodukter ökar, räknar jag med en expontiell försäljningstillväxt på de engångsprodukter som behövs för att kunna använda och BrainCool System/IQool System. Vi har bara börjat skrapa på ytan av potentialen för marknaderna i Sydkorea och USA, samtidigt som alltmer klinisk evidens bekräftar nyttan med våra produkter och sålunda sätter bolaget på fler kunders radar. Jag är övertygad om att vi framgent kommer öka våra rörliga intäkter på engångsprodukter i takt med den parallellt ökade försäljning av huvudprodukterna.«

»En annan kortsiktigt positiv effekt är, i och med den tidigare lageruppbyggnaden tillsammans med att orderingången äntligen ser ut att ta fart i USA efter covid-19-krisen, att vi nu ser att vår USA-verksamhet finansierar sig själv långt in i 2022 istället för att moderbolaget står för finansieringen. Detta underlättar för en implementering av den nuvarande planen för omorganisationen av vår verksamhet, samtidigt som vi får bättre möjligheter att frigöra kapital för att komma till avslut i andra stora projekt.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev