Home Nyheter Redsense Medicals vd sammanfattar första halvåret och blickar framåt

Redsense Medicals vd sammanfattar första halvåret och blickar framåt

Redsense Medicals vd sammanfattar första halvåret och blickar framåt

15 juli, 2021

År 2021 har inletts med hög aktivitet för Redsense Medical, som bland annat genomfört en framgångsrik avknoppning av dotterbolaget Odinwell, snart färdigutvecklat Redsense Clamp och tecknat ett distributörsavtal i Australien. Dessutom har bolagets marknadsposition stärkts tack vare en tydlig uppgång i hemodialys i hemmet, dels på grund av pandemin, dels efter politiska beslut i USA angående ersättningsmodeller. I en intervju med BioStock berättar vd Patrik Byhmer om årets hittills viktigaste händelser, planerna för hösten och den förändrade marknadssituationen för bolagets blodläckagealarm.

Redsense Medical har utvecklat ett system som larmar vid eventuellt blodläckage på grund av vennålsutdragning vid hemodialys. Vennålsutdragning är ett livshotande problem som kan leda till stor blodförlust inom bara ett par minuter. Globalt sett dör 21 människor varje vecka på grund av vennålsutdragning (VND).

Redsense-systemet använder en fiberoptisk lösning för att identifera när ett blodläckage uppstår. Vid incidenter tillkallas vårdpersonal som manuellt måste stoppa blodpumpen. Bolaget har utöver larmet även utvecklat en ny lösning, Redsense Clamp, som automatiskt stoppar blodflödet vid behov genom att klämma åt blodslangen som är kopplad till dialysmaskinen. Klämman är färdigutvecklad och kommer valideras under hösten tillsammans med bland annat Toronto University Hospital och Vivantes Berlin. Därefter är målbilden att kunna börja sälja produkten redan under början av nästa år.

Patentbesked och nytt distributörsavtal i Australien

Precis som för många andra bolag har pandemin påverkat verksamheten i Redsense Medical, men trots detta har bolaget redan uppnått ett antal milstolpar under 2021. En av dem uppnåddes i början av året då det amerikanska patentverket USPTO meddelade att de avser godkänna bolagets patentansökan vid namn “A device for monitoring hose connectors and body fluid leakage”, vilket stärker katetersensorns patentsituation.

Därefter har Redsense Medical även tecknat ett nytt distributörsavtal med Regional Health Care Group (RHCG) för distribution av bolagets system i Australien och Nya Zeeland. I dessa glest befolkade länder har patienterna ofta långa avstånd till sjukvården och därför väljer många att göra hemodialys hemma. Detta öppnar upp för en efterfrågan på Redsense Medicals larmsystem samt det nyutvecklade tillbehöret Redsense Clamp som stoppar dialysmaskinen vid behov.

Hemodialys i hemmet blir alltmer attraktivt

När njurarna inte fungerar som de ska krävs dialys som renar blodet på restprodukter och avlägsnar vatten. Det finns två typer av dialys – bukdialys (peritonealdialys) och bloddialys (hemodialys), Redsense Medical fokus ligger på hemodialys.

Hemodialys sker antingen på en dialysmottagning eller i hemmet. Det senaste året har allt fler patienter fått upp ögonen för hemodialys i hemmet med tanke på vårdsituationen och restriktionerna som pandemin har fört med sig. Hemodialys i hemmet leder till tids-och kostnadsbesparingar och ökad frihet för patienterna eftersom de själva kan upprätta ett dialysschema som passar deras livsstil. Dessutom kan patienterna välja att genomföra dialysbehandlingarna oftare, vilket kan leda till flera hälsofördelar.

Visserligen förenklas patientens tillvaro väsentligt vid dialys i hemmet, men det kan även innebära en ökad risk eftersom det inte finns någon vårdpersonal i hemmet som kan övervaka patienten och upptäcka om patienten drabbas av blodläckage. Här kan Redsense Medical spela en viktig roll då bolagets blodläckagealarm kan användas för att upptäcka vennålsutdragningen och därmed öka patientsäkerheten.

USA – Redsense Medicals viktigaste marknad

Ytterligare en anledning till att hemodialys i hemmet har blivit mer attraktivt är den nya ersättningsmodellen som infördes i USA från den 1 januari 2021. Hemodialys får nu stöd av Medicares kostnadsersättning i USA, vilket ökar det finansiella incitamentet att övergå till dialys i hemmet.

Redsense Medical ser stor potential i den amerikanska marknaden och kommer därmed att lägga stort fokus på marknadssatsningen i USA under resterande del av 2021. Redsense har etablerat relationer med ett flertal aktörer i USA, däribland de ledande bolagen Fresenius Medical Care och DaVita. De båda dialysbolagen satsar på att bygga upp hemodialys-populationen, något som även gynnar Redsense Medical eftersom bolagets blodläckagelarm är en viktig pusselbit till att garantera patientens säkerhet i hemmet.

Avknoppning och notering på Spotlight för Odinwell

Under våren har Redsense Medical även arbetat med avknoppningen av dotterbolaget Odinwell. Odinwells aktie noterades sedan på Spotlight Stock Marketden 9 juni 2021 efter att ha tecknats till 122 procent. Läs mer om Odinwell här.

Blickar framåt

Under hösten kommer Redsense Medical lägga mycket fokus på marknadssatsningar i framförallt USA, men även Europa, Asien och Oceanien som också är intressanta marknader för bolaget. I Europa ser Redsense möjligheter i framförallt Tyskland där man har fått kontakt med akutsjukhus, samt en av Europas största klinikkedjor, Kuratorium.

BioStock hörde av sig till Redsense Medicals vd Patrik Byhmer för att ta del av hans syn på 2021 och bolagets framtidsplaner.

Patrik Byhmer, vd Redsense Medical

Vilka händelser under 2021 vill du lyfta fram lite extra?

– Den nya politiska administrationen i USA som fortsätter att propagera för hemodialys och den ökande medvetenheten hos politiker i USA om att hemodialys i hemmet är framtiden samt den inverkan och följsamhet som vi ser hos de stora aktörerna i USA, detta gör att när samhället öppnar upp kan vi jobba tillsammans för att öka användingen av hemodialys i hemmet.

– Sedan vill jag också nämna utdelningen av Odinwell samt vår nya produkt Redsense Clamp,  som kan stoppa en dialysmaskin vid larm, vilket ökar patientsäkerheten.

Pandemin har haft en negativ inverkan på verksamheten för väldigt många bolag. Hur ser situationen ut för er för tillfället och vad spår du för marknadsutveckling under resten av året?

– Pandemin innebar att mycket resurser styrdes om från dialys till akutvård. I takt med att den allmänna vaccineringen rullas ut i USA och i och med våra samarbeten med dialyskedjorna i USA ser vi att det nu börjar byggas upp kapacitet för en ökning av nya patienter på hemdialys under hösten.

– Vi tror att vi kommer se starten på en återhämtning under hösten som fortsätter under första halvan av 2022.

Vad har ni gjort för förändringar i era rutiner under det senaste året som ni kommer fortsätta med även efter pandemin?

– Vi har sett att dialysvården har anpassat sig med mer användande av digital kommunikation framförallt för träning och uppföljning. Detta är en utveckling som vi gärna ser fortsätter.

Kan du berätta om det gynnsamma ersättningsystemet i USA som bidrar till att allt fler vill genomföra hemodialys i hemmet?

– Redan under förra administrationen så kunde man se ett ökat fokus på dialys i hemmen. Den nya administrationen har fortsatt detta med fler aktiviteter för att öka hemdialys. Exempelvis så gav CMS ett förslag den 1 juli på att främja de kliniker som ökar antalet hemdialyser framförallt hos låginkomsttagare.

Vilka aktiviteter kommer ni fokusera på under hösten?

– Vi kommer framförallt att fokusera på att få igång försäljningen i USA med målet att komma tillbaka till den tillväxt vi hade när pandemirestriktionerna infördes.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev