Home Nyheter Ultimovacs väg mot ett universellt cancervaccin

Ultimovacs väg mot ett universellt cancervaccin

Ultimovacs Cancer Vaccine

Ultimovacs väg mot ett universellt cancervaccin

24 september, 2020

Cancersjukdomar utgör en tung börda för samhället och detta har skapat en stark efterfrågan på nya innovativa medicinska lösningar. Under det senaste decenniet har immunterapi framhållits som ett av de mest lovande områdena, och flera bioteknik- och läkemedelsföretag lägger följaktligen stora resurser på att utveckla immunterapibaserade läkemedel. Norska Ultimovacs, som är ett sådant bolag, har utvecklat en immunterapi-teknologi som har potential att fungera som ett vaccin för behandling av alla former av cancer. BioStock har tittat närmare på bolaget.

Kirurgi, kemoterapi och strålning utgör fortfarande de vanligaste behandlingarna av cancer. Men under det senaste decenniet har immunterapi ökat i popularitet bland forskare och kliniker som en potentiell tilläggs- eller alternativ behandling, för att effektivt förlänga överlevnadstiderna hos vissa cancerpatienter och har även i vissa fall lett till fullständig remission av cancersjukdomen.
Vid immunterapi används biologiska molekyler som lär, utlöser eller aktiverar immunsystemet att göra sig av med fientliga “inkräktare” i kroppen, eller ämnen som inte känns igen som säkra. För icke-cancerrelaterade sjukdomar är immunterapi inget nytt. Faktum är att det vanligaste exemplet på immunterapi är vaccin, vilka lär immunsystemet att identifiera en icke-naturlig patogen som ett virus eller en bakterie och eliminera det innan det hinner göra oss sjuka när vi smittas.

Nya lösningar inom immunterapi

Immunterapi för behandling av cancer kallas immuno-onkologi (IO), och det är numera ett etablerat behandlingsalternativ i många cancertyper. En av anledningarna till att cancer är dödlig är att sjukdomen kan aktivera molekylära kontrollpunkter, s.k. checkpoints, proteiner som kan stänga av ett immunsvar genererat av T-celler. Intressant nog har checkpointhämmare (CPI), antikroppar som kan blockera dessa kontrollpunkter, utvecklats och blivit en av de vanligaste och mest effektiva formerna av IO.
Dessvärre kan CPI leda till omfattande biverkningar och de är inte effektiva i alla cancerpatienter, ett skäl till det kan vara att alla inte har utvecklat en immunitet till sin tumör, utöver att dessa antikroppsbaserade läkemedel även är dyra att tillverka. Därför utvecklas andra IO-alternativ, inklusive vaccinliknande lösningar som i kombination med CPI, kan få immunförsvaret att utveckla en igenkänning av tumören, och därmed attackera och förstöra alla typer av cancerceller, och därmed förbättra immunsystemets svar på cancer.

Ultimovacs utvecklar cancervaccin

Immuno-onkologibolaget Ultimovacs arbetar inom detta koncept och utvecklar ett vaccin som ges genom intradermal injection (i överhuden) som kan generera ett inflammatoriskt svar, vilket i slutändan skulle kunna döda en tumör. Bolagets strategi är att kombinera sitt vaccin med checkpointhämmare och andra klasser av IO för att få ett starkt immunsvar mot tumören, samtidigt som tumörens förmåga att undertrycka detta svar elimineras.

Norska Ultimovacs grundades 2011 och är noterat på Oslo Stock Exchange. Bolagets primära kandidat UV1 är en vaccinbaserad teknologi som ursprungligen utvecklades av forskare vid norska Radiumhospitalet (nu en del av Oslo universitetssykehus).
UV1 riktas mot en peptid som kan inducera ett specifikt T-cellsvar mot ett välkänt tumörassocierat enzym som kallas telomeras. Att målsöka just celler som uttrycker telomeras anses vara ett idealiskt mål eftersom telomerasuttryck återfinns i nästan alla cancertyper (85 – 90 procent av alla cancerformer uttrycker telomeras).

Telomerasuttryck finns i alla stadier av cancer i alla olika cancerformer, men uttrycks inte normalt i friska celler.
Förutom att det är lätt att administrera detta peptidbaserade vaccin till patienter genom intradermal injektion, har Ultimovacs terapeutiska tillvägagångssätt också andra fördelar; det är lätt att tillverka, och tack vare sin biologiska uppbyggnad kan det behandla ett brett spektrum av cancersjukdomar. Dessutom är vaccinet en off-the-shelf-lösning, vilket innebär att det kan vara effektivt för alla cancerpatienter och att det inte behöver skräddarsys för varje enskild patient.

Så, sammanfattningsvis, kan UV1 betraktas som ett universellt vaccin, inte bara för att det kan riktas mot vilken cancertyp som helst, utan också för att det enkelt kan administreras till alla cancerpatienter.

Det kliniska programmet för UV1

Bolaget har ett brett kliniskt utvecklingsprogram med kliniska prövningar på sjukhus i Europa och USA. Genom detta program testar Ultimovacs UV1 över ett brett spektrum av cancerindikationer, inklusive prostatacancer, icke-småcellig lungcancer (NSCLC), spritt malignt melanom och mesoteliom och i kombination med andra terapeutiska klasser.

Fyra av studierna befinner sig i fas I, varav tre redan har avslutats och utreds vad gäller effektparametern överlevnad. I den fjärde fas I-studien, där rekryteringen av patienter nyligen avslutades, testas UV1 i kombination med pembrolizumab (Keytruda) hos 30 melanompatienter med spridd sjukdomsbild.
Parallellt pågår tre fas II-projekt. Två av dessa, INITIUM och NIPU, är proof-of-concept-studier som testar trippelkombinationen av UV1 med CPIerna ipilimumab (Yervoy) respektive nivolumab (Opdivo) i spridd malignt melanom respektive mesoteliom. NIPU-studien, där den första patienten doserades den 15 juni 2020, sponsras av Oslo universitetssjukhus. Sjukhuset har ingått ett samarbete med Ultimovacs och läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb (BMS), som länge varit världsledande inom utveckling av IO, för stöd i förberedelserna och genomförandet av studien.

Det tredje fas II-projektet tillkännagavs i maj i år och dess indikation har ännu inte avslöjats. Denna studie utförs i samarbete med ett stort ledande läkemedelsbolag, vilket inte heller det har offentliggjorts ännu, samt en europeisk onkologiklinik. Den första patienten väntas registreras i denna studie i slutet av 2020 eller början av 2021.

TET-plattformen

Ultimovacs utvecklar även ett nytt first-in-class vaccin med TET-plattformen (Tetanus-Epitope Targeting). Plattformen baseras på teknik som delvis utvecklats av det Uppsalabaserade immunterapibolaget Immuneed, initialt i samarbete med Leiden University Medical Center (LUMC) och Uppsala Universitet. Immuneeds Immunterapiverksamhet förvärvades av Ultimovacs 2018 i ett avtal värt 50 MNOK (cirka 54 MSEK) och Ultimovacs AB grundades i Uppsala som ett svenskt dotterbolag, i syfte att fortsätta arbeta med TET-plattformen.

TET är ett adjuvans och leveranssystem till vilket vaccinpeptider kan tillsättas för att öka ett immunsvar. Plattformen gör det möjligt att införliva adjuvans och vaccin i en molekyl. Denna teknologi kan potentiellt användas för ett bredare utbud av applikationer eftersom konceptet kan fungera med alla peptidbaserade vacciner och inte är begränsat till cancervacciner. Ultimovacs förbereder sig för närvarande för en fas I-studie för att testa TET-teknologin hos prostatacancerpatienter, en studie som förväntas starta före årets slut.

En spännande resa väntar

Vissa anser att det råder en boom kring immunterapi, men efterfrågan på nya behandlingsalternativ är fortfarande hög och immunterapi är ett attraktivt område inom onkologin eftersom man förlänger överlevnad hos patienter med spridd sjukdom och ibland även botar vissa patienter. Och alltmedan checkpointhämmare har kommit att betraktas som högpotenta behandlingsalternativ så är det inte alla tumörer som av sig själv etablerar att immunsvar hos en individ och därmed är inte dessa läkemedel alltid effektiva i sig själva. Universella cancervacciner har därför kommit att bli en attraktiv variant av IO, eftersom de har visat förmåga att fungera väl i kombination med t.ex. CPI och generera ett starkt immunsvar hos patienter, vilket potentiellt ger dem en chans till ett längre liv.

Carlos de Sousa, vd Immunicum
Carlos de Sousa, vd Ultimovacs

Ultimovacs har potential att bli ledande inom cancervacciner. Denna utsikt förstärks av flera viktiga faktorer. Först och främst har bolaget ett starkt och erfaret team som leds av nyligen rekryterade Carlos De Sousa – en veteran inom immuno-onkologiområdet med tidigare positioner i flera Big Pharma-bolag, liksom i mindre, innovativa aktörer inom detta område såsom svenska Immunicum.
Dessutom, vilket framgick av bolagets senaste finansiella rapport, är Ultimovacs välfinansierat och avslutade det andra kvartalet med 482 MNOK på banken. Dessutom stöds bolaget av en solid grupp av aktieägare, inkluderande Fidelity International, den Norska Pensionsfonden samt norska family offices som t. ex. Gjelsten Holding AS.

Givet detta samt det faktum att bolaget har ett brett kliniskt program och högt profilerade samarbeten, verkar norska Ultimovacs vara väl positionerade för att utveckla ett potentiellt universellt cancervaccin som skulle kunna ge cancerpatienter ett längre liv.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev