Home Nyheter Första godkända patentet i USA för Iconovos ICOone

Första godkända patentet i USA för Iconovos ICOone

Första godkända patentet i USA för Iconovos ICOone

23 april, 2021

ICOone är Iconovos endos-inhalator för enkel och kostnadseffektiv administrering av vacciner och bio-molekyler. Det första patentet i USA har nu godkänts för inhalatorn och därmed har bolaget godkända patent på ICOone i Sverige, Europa (EPO), Indien och USA. Patenten för ICOone ger bland annat ett starkt skydd för de covid-19-vaccineringsmöjligheter som Iconovo utforskar med ISR Immune System Regulation.

Iconovo är ett Lundabolag med expertis inom inhalatorer och torrpulverformuleringar. Bolaget har utvecklat fyra inhalationsplattformar – ICOone, ICOcap, ICOres och ICOpre.

I mars godkändes ett patent för ICOone i Indien och nu meddelar Iconovo att även det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office, avser godkänna ett patent för ICOone. Iconovos CTO och grundare Orest Lastow kommenterade betydelsen av det nya patentet:

»Det nya patentet är en bekräftelse på att ICOone är en mycket unik och innovativ inhalator. Med godkända patent i USA, EU och Indien har vi nu ett mycket starkt skydd på marknader med stort behov av enkel och kostnadseffektiv vaccinering « – Dr. Orest Lastow, CTO på Iconovo

Spännande vaccinmöjligheter

ICOone

Det godkända patentet i USA är inte det enda positiva beskedet för ICOone under april månad. I början av månaden ingick Iconovo ett samarbete med ISR Immune System Regulation för utveckling av covid-19-inhalationsvaccin i ICOone. Inhalatorn är avsedd för engångsbruk och har en väldigt låg tillverkningskostnad vilket gör att den passar ypperligt för detta ändamål.

Dessutom finns det flera fördelar med vaccin i torrpulverform, exempelvis enklare vaccinering samt billigare och smidigare transport/lagring utan krav på låga temperaturer. Med inhalerat vaccin undviker man även hantering av engångssprutor och begagnade kanyler som kan sprida blodsmitta. Den enkla och användarvänliga konstruktionen gör att vårdpersonal, men även patienter, kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning.

Oxytocin mot blödning efter förlossning

Patentet för ICOone i USA kommer även att ge immateriellt skydd för användning av inhalatorn till inhalerat oxytocin mot blödning efter förlossning (Postpartum haemorrhage, PPH). Läkemedelsprodukten utvecklas just nu för en första klinisk prövning tillsammans med Monash University. Under 2019 föddes över 3,7 miljoner barn i USA, vilket betyder att det finns en stor marknadspotential för det inhalerade oxytocinet mot PPH i landet.

Iconovo har även patentansökningar för ICOone under behandling i Kina och Japan, två stora och viktiga marknader. Med det första amerikanska patentet för ICOone i hamn fortsätter Iconovo alltså sitt arbete med att stärka patentskyddet för sina inhalationsprodukter på viktiga marknader.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev