Home Nyheter Karolinska Developments Modus Therapeutics utvecklar sevuparin mot sepsis

Karolinska Developments Modus Therapeutics utvecklar sevuparin mot sepsis

Karolinska Developments Modus Therapeutics utvecklar sevuparin mot sepsis

11 mars, 2021

Modus Therapeutics, som ingår i investmentbolaget Karolinska Developments bolagsportfölj, meddelade nyligen att de går vidare med sin patentskyddade läkemedelskandidat sevuparin för behandling av sepsis och septisk chock. Bolaget planerar att inleda kliniska studier med kandidaten inom ett år.

Efter ett omfattande utvärderingsarbete meddelade Modus Therapeutics under onsdagen att bolaget går vidare med sin kandidat sevuparin inom sepsis och septisk chock som primär indikation. Bolaget, som ingår i det Solnabaserade investmentbolaget Karolinska Developments (KD) bolagsportfölj, planerar att inleda en första klinisk studie med kandidaten runt årsskiftet 2021/2022.

Sepsis – ett allvarligt problem

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Infektionen kan ha sitt ursprung i exempelvis en influensa, halsfluss, sårinfektion, urinvägsinfektion eller lunginflammation.

När kroppens immunförsvar överreagerar kan giftiga substanser utsöndras i blodet som får blodkärlen att läcka, vilket leder till bristande funktion i vitala organ. Om tillståndet inte behandlas i tid kan följden bli akut organsvikt och svåra vävnadsskador.

Effektiva behandlingar saknas

Enligt en uppskattning i the Lancet uppgick antalet drabbade av sepsis 2017 till 49 miljoner människor världen över, och antalet dödsfall till följd av tillståndet uppskattades till cirka 11 miljoner under samma år.

Det saknas idag effektiva behandlingar för sepsis, något som gör tillståndet till ett av de mest kostsamma att behandla inom sjukvården. Uppskattningar har visat att tillståndet kostade den amerikanska sjukvården 24 miljarder USD 2016.

Sepsis är dock ett globalt problem, WHO uppskattade att 85 procent av alla dödliga sepsis-fall inträffade i låg- eller medelinkomstländer 2017. Således föreligger ett stort medicinskt behov att fylla, med tillhörande marknadspotential.

Sevuparin – en väldokumenterad kandidat

En forskargrupp på Karolinska Institutet har genomfört prekliniska studier med Modus Therapeutics first-in-class läkemedelskandidat sevuparin och har nyligen kunnat visa att kandidaten avsevärt kan mildra effekterna av systemisk inflammation.

Kandidatens förmåga att neutralisera skadliga kroppsegna ämnen har potential att avbryta händelseförloppet som kan leda till läckage i blodkärlen som i sin tur orsakar organsvikt och andra livshotande följder av inflammationen.

Läkemedelskandidaten har i tidigare patientstudier uppvisat en gynnsam säkerhetsprofil och tolerabilitet.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»De solida prekliniska data som nyligen genererats för Modus Therapeutics läkemedelskandidat sevuparin i sepsis / septisk chocköppnar helt nya och kommersiellt attraktiva möjligheter för vårt portföljbolag. Vi är glada över denna möjlighet att fokusera den fortsatta kliniska utvecklingen av sevuparin mot dessa potentiellt dödliga tillstånd, där behovet av specifika och effektiva läkemedelsbehandlingar är mycket stort« – Viktor Drvota, vd Karolinska Development, i ett pressmeddelande.

Karolinska Development LogoKD äger en betydande andel

I dagsläget uppgår KDs direktägande i Modus till 37 procent och man äger även indirekt 32 procent via KDev Investments, joint venture-bolaget som man har tillsammans med Rosetta Capital. Det direktägda Modus-innehavet värderades till 43 Mkr i KDs bokslutskommuniké för 2020.

Nyheten fick KD-aktien att reagera positivt i onsdagshandeln och det var en av flera nyheter som väntas från KDs portföljbolag under våren.

Läs även:

KD-bolaget OssDsign satsar med ny strategi och emission

Karolinska Developments Forendo Pharma går vidare till fas II

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev