Home Nyheter Coegin Pharma ansöker om klinisk studiestart

Coegin Pharma ansöker om klinisk studiestart

Coegin Pharma ansöker om klinisk studiestart

12 mars, 2021

Det råder stor efterfrågan på innovativa behandlingar mot den pre-cancerösa hudsjukdomen aktinisk keratos. Nordiska Coegin Pharma utvecklar ett läkemedel som inriktar sig på enzytmet cPLA₂α, som förknippas med ett flertal inflammatoriska sjukdomar, cancer och pre-cancerösa tillstånd som aktinisk keratos. Under veckan lämnade bolaget in en ansökan till danska läkemedelsverket om att få inleda en klinisk studie med läkemedelskandidaten AVX001. 

Aktinisk keratos är en av de vanligaste hudåkommorna och kan vara ett första steg i utvecklingen av hudcancer. Vanligtvis yttrar sig AK i små, grova eller fjälliga skador på huden orsakade av för mycket exponering av solljus och många patienter lider av flera sådana hudskador på kroppen, vilket kan utgöra en betydande börda och påverka livskvaliteten. Om AK inte behandlas i tid kan tillståndet utvecklas till hudcancer och de patienter som genomgår konventionella AK-behandlingar upplever ofta smärta, blödningar, inflammationer och ärrbildningar. Därför är efterfrågan stor på nya och bättre behandlingar som minskar bieffekter såsom hudskador. 

Det nordiska bioteknikbolaget Coegin Pharma utvecklar en småmolekylär läkemedelsbehandling, AVX001, som inriktar sig på enzymet cPLA₂α som förknippas med ett antal inflammatoriska sjukdomar, inklusive flera cancerformer och pre-cancerösa tillstånd som AK. Läs mer om Coegin Pharma och bolagets vision här.

Efter mer än 30 års banbrytande forskning ledd av professor Berit Johansen vid Norges Teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), inriktad på att identifiera de proinflammatoriska rollerna och signalkaskaderna för cPLA₂α-enzymet, är Coegin Pharma nu redo att ta AVX001 vidare till klinik. Bolaget har inlämnat en ansökan för klinisk studie till danska läkemedelsverket och till den vetenskapliga etiska kommittén. Ansökan avser tillstådn för en fas I/II-studie med AVX001 i AK. Bolaget förväntar sig ett svar från kommittéerna inom 90 dagar.

Coegin Pharmas vd Tore Duvold uttryckte sin entusiasm om ansökan i ett nyligen publicerat pressmeddelandeoch ser mycket fram emot få att inleda studien:

»Jag är mycket nöjd över att vi lämnat in ansökan om den kliniska studien och ser fram mot att kunna initiera studien. Vi har stora förhoppningar på att vår produkt kan hjälpa många människor som lider av aktinisk keratos. De befintliga behandlingsmöjligheterna upplevs av många som besvärliga, obehagliga och tidskrävande. Vi hoppas kunna visa potentialen hos vår produkt och att vi i framtiden ska kunna erbjuda patienterna en säker, effektiv och praktisk behandling. Studies&Me erbjuder unika och innovativa metoder för kliniska prövningar där patienten alltid står i centrum. Konkret gör deras koncept det mycket enklare för både patienter och kliniker att följa behandlingen när patienterna kontinuerligt stöttas, monitoreras och vägleds digitalt i sina egna hem.«

Den dubbelblinda, placebokontrollerade kombinerade studien ska drivas i samarbete med kontraktsforskningsorganisationen Studies & Me och ledas av professor Merete Hædersdal (MD, PhD, DMSc) vid Bispebjerg Hospital. Biostock fick möjlighet att intervjua professor Hædersdal för att få veta mer om den kliniska studien, läs intervjun här.

Studien är beräknad att starta (givet godkännande) i augusti 2021 med resultatpresentation under inledningen av 2022. BioStock ser fram emot att få följa Coegin Pharmas väg mot klinik.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev