Home Nyheter Stora framsteg för Iconovos storsatsning ICOpre

Stora framsteg för Iconovos storsatsning ICOpre

Stora framsteg för Iconovos storsatsning ICOpre

8 februari, 2021

Iconovo lämnade nyligen in de två första patentansökningarna för ICOpre, bolagets senaste inhalationsplattform, tillika största satsning hittills. För att stärka utvecklingen av ICOpre har dr Kyrre Thalberg värvats som Senior Advisor för formuleringsutvecklingen. Förra veckan presenterades dessutom goda försäljningsresultat för GSKs Ellipta, alltså de inhalatorer som Iconovo avser utveckla generiska versioner av med ICOpre.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter med tillhörande torrpulverformulering. Under 2019 beslutade Iconovo att satsa stort på nästa inhalationsplattform, ICOpre, med målet att slå sig in på både den amerikanska och europeiska marknaden.

Läs även BioStocks artikel Största satsningen i Iconovos historia

Iconovo har nu skickat in de två första patentansökningarna för ICOpre, samt även rekryterat torrpulverformuleringsexperten dr Kyrre Thalberg till ny Senior Advisor för utvecklingen av formuleringar till framförallt ICOpre.

ICOpre – flergångsinhalator med förfyllda doser för enkel behandling

ICOpre. Klicka på bilden för att göra bilden större.

ICOpre är en förfylld flergångsinhalator med 30 individuellt förseglade doser som räcker en månad, komplett med en dosräknare. Varje dos kommer från två olika kammare som inhaleras samtidigt vilket gör att ICOpre är lämplig för kombinationsterapier med upp till tre olika läkemedelssubstanser.

Iconovo har öronmärkt 20 Mkr för utvecklingen av ICOpre och om bolaget följer tidsplanen kommer utvecklingsarbetet att vara färdigställt under 2021. Iconovo planerar att presentera ICOpre publikt för första gången på den virtuella konferensen Respiratory Drug Delivery, 4-7 maj.

Iconovo kan kringgå GSKs patent för Ellipta

När inhalatorn är färdigutvecklad övergår Iconovo till en fas där ICOpre ska optimeras med olika pulverformuleringar. Planen är att ta fram fem pulverformuleringar och utveckla generiska versioner av produkterna i GlaxoSmithKlines (GSK) Ellipta portfölj, för behandling av KOL och astma. Under de närmaste 10 åren förväntas inhalationsmarknaden domineras av dessa produkter.

Mekanismen i ICOpre efterliknar användarvänligheten och den enkla trestegshanteringen i Ellipta – öppna, inhalera, stäng. ICOpre har dock en förbättrad design och andra tekniska lösningar vilket gör att Iconovo kan kringgå GSKs patent för Ellipta. Därmed begränsas inte Iconovo av Ellipta inhalatorns patentskydd som gäller tills 2030, vilket gör att Iconovo kan nå marknaden tidigare än andra konkurrerande generiska alternativ. Iconovos mål är att hitta en samarbetspartner som också vill bli den första, eller en av de första, ut med en generisk Ellipta version på marknaden.

Bra försäljningssiffror för 2020

Den 3 februari släppte GSK sin årsrapport för 2020 som visar att Ellipta produkterna genererade hela 2 755 miljoner pund i försäljningsintäkter under 2020, vilket motsvarar en tillväxt på 20 procent jämfört med året innan. En övervägande del av försäljningen kommer från den amerikanska marknaden.

Försäljningen av Ellipta produkter förväntas inte minska, snarare tvärtom – analytiker prognostiserar 4,5 miljarder USD i försäljning år 2023.

Knyter till sig expertis inom formuleringsutveckling

Förra veckan meddelade Iconovo att de har utsett dr Kyrre Thalberg till bolagets Senior Advisor inom formuleringsutveckling. Thalberg – vars långa erfarenhet framförallt kommer vara värdefull i utvecklingen av formuleringar till ICOpre – är en internationellt erkänd expert inom utveckling av torrpulverformuleringar för inhalationsprodukter som har arbetat i nära 30 år med formuleringsutveckling i ledande roller på AstraZeneca.

»Vi är mycket glada att ha kunnat knyta till oss en internationell auktoritet inom formuleringsutveckling. Detta kommer att ytterligare lyfta den vetenskapliga nivån på vårt arbete och hjälpa oss att accelerera utvecklingen av vår generiska Relvar ICOpre« – Johan Wäborg, Iconovos vd

Thalbergs fokus kommer framförallt ligga på att utveckla en generisk version av Relvar Ellipta från GSK. Enligt GSKs årsrapport för 2020 uppgick försäljningen av Relvar till 1,1 miljarder pund under 2020, vilket betyder att Relvar stod för nästan hälften av försäljningsintäkterna för Ellipta portföljen.

84 godkända patent och 25 pågående patentansökningar

Iconovo har, utöver att stärka upp organisationen med nyckelkompetens, även lämnat in de två första patentansökningarna för ICOpre. Under förra veckan kunde Iconovo meddela att USPTO avser godkänna ett patent för ICOres, vilket blir det andra godkända patentet för ICOres i USA:

»Med två godkända patent i USA har vi nu en mycket stark position på den amerikanska marknaden. Vårt breda internationella patentskydd gör att vi kan intensifiera vår globala affärsutveckling« – Orest Lastow, Iconovos CTO 

Patenten för ICOres beskriver den teknologi som används i flera av Iconovos kundprojekt, exempelvis utvecklingen av en generisk version av AstraZenecas Symbicort tillsammans med Amneal. Iconovo har godkända patent på ICOres i USA, Sverige, Europa, Japan samt Kina.

Totalt har bolaget nu 84 godkända patent och 25 pågående patentansökningar. Ett starkt patentskydd är en viktig del i Iconovos strategi och dessutom ett absolut krav från potentiella kunder.

Stora planer för 2021

Utöver utvecklingen av ICOpre har Iconovo mycket att se fram emot under 2021. Bland annat kommer bolaget gå in i en fas I-studie med ICOone tillsammans med Monash University i Australien för inhalerat oxytocin mot blödning efter förlossning. Förra veckan fick Iconovo den första arbetsordern från Monash University. Betalningar för dessa utvecklingsarbeten är utöver de 900 000 euro i tekniktillgångsersättning samt milstolpsbetalningar och royaltyintäkter som avtalet berättigar till.

Iconovo skämde bort marknaden med en lång rad positiva nyheter under 2020 med bolagets nya vd Johan Wäborg vid rodret, bland annat i form av flera positiva patentbesked, en ny utvecklingspartner, CE-märkning, nya samarbetsprojekt och avtal, stora framsteg av Stevanato i tillverkningen av ICOcap, med mera. BioStock kommer följa Iconovo med intresse under 2021 och se om bolaget kan upprätthålla det positiva momentum som definierade 2020.

Läs även Iconovo siktar mot ambitiösa mål under 2021

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev