Home Nyheter Iconovo siktar mot ambitiösa mål under 2021

Iconovo siktar mot ambitiösa mål under 2021

Iconovo siktar mot ambitiösa mål under 2021

28 januari, 2021

Igår presenterade Iconovo verksamhetsmålen för 2021 där man fick en uppdatering kring bolagets fyra inhalationsplattformar och relaterade avtal. Det visade sig att många milstolpar ligger inom räckhåll och att Iconovo närmar sig slutleverans i flera av kundprojekten. Bolaget har även höga ambitioner när det gäller att träffa nya avtal och målet är att ingå två nya kundavtal under 2021.
Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter med tillhörande läkemedelsberedning för behandling av främst astma och KOL. Utvecklingen avser främst generiska produkter, men man har nyligen även öppnat dörren för innovativa projekt i och med samarbetet med Monash University för användning av ICOone med oxytocin i en fas I-studie under 2021.
Igår presenterade Iconovo verksamhetsmålen för 2021 som visar bolagets höga målsättning för året, både i de befintliga kundprojekten men även när det gäller att träffa nya avtal.

Höjer ambitionerna för 2021

Sedan Iconovo grundades 2013 har bolaget utvecklat en produktportfölj som inkluderar fyra inhalationsplattformar – ICOres, ICOcap, ICOone och ICOpre. Bolagets affärsmodell bygger på att ingå avtal med läkemedels-och generikabolag avseende dessa inhalationsplattformar för att erhålla royaltyintäkter efter lansering. I dagsläget har Iconovo licensavtal med Amneal, Stevanato, Intas, Monash University och BNC Korea. Målet för 2021 är att ingå åtminstone ytterligare två kundavtal.
Iconovo lyckades bygga upp ett starkt momentum under 2020 och nu höjer man ambitionerna ytterligare, enligt bolagets vd Johan Wäborg:   

»Vi kunde förra året uppnå flera viktiga milstolpar och vi närmar oss därmed slutleverans i flera projekt. Med två nya licensavtal kunde vi överträffa vårt uppsatta mål och även visa att vår kommersiella ansats fungerar. Nu höjer vi ambitionerna för 2021« 

Slutlevererans till Amneal under Q1

Tillsammans med Amneal utvecklar Iconovo en budesonide/formoterol ICOres-produkt (generisk version av AstraZenecas Symbicort). Iconovos plan är att slutleverera utvecklingsprojektet till Amneal under Q1 så att motparten kan starta en andra farmakokinetisk pilotstudie under Q2 för att visa bioekvivalens. Syftet med en bioekvivalensstudie är att undersöka om två läkemedel, i detta fall Symbicort och Iconovos generiska version av Symbiocort, har en likvärdig medicinsk effekt.
Resultaten från den farmakokinetiska pilotstudien förväntas presenteras under andra halvåret 2021. Iconovos långsiktiga mål är lansera den generiska produkten på den europeiska marknaden år 2023.

Stora framsteg i projektet med Intas för ICOres

I verksamhetsmålen gav Iconovo även en uppdatering för projektet med Intas. Vilken produkt som samarbetet avser har ännu inte offentliggjorts, men det som har kommunicerats tidigare är att avtalet gäller en specifik generisk produkt för behandling av astma och KOL som utvecklas och anpassas till ICOres inhalatorn.
Iconovo planerar att slutleverera utvecklingsarbetet och genomföra technology-transfer till Intas under 2021. Produkten kommer då vara redo för en första farmakokinetisk pilotstudie med målet att visa bioekvivalens mellan ICOres-produkten och det icke-namngivna originalläkemedlet.

ICOcap

Första royaltyintäkten skymtas vid horisonten

När det gäller ICOcap gjorde Iconovos distributionspartner Stevanato många avancemang under 2020. Bland annat erhölls en CE-märkning för ICOcap vilket innebar att den kunde börja säljas till kunder för användning i kliniska studier.
Dessutom skickade Stevanato in en type III Drug Master File (DMF) till FDA. Enligt gårdagens pressmeddelande förväntas detta leda till ett första leveransavtal med slutkund och därmed en första royaltyintäkt för Iconovo under 2021.

Lansering i Sydkorea 2024

Under 2020 ingick Iconovo licensavtal med BNC Korea för utveckling av kapselformuleringar till ICOcap för framtagning av två generiska versioner av Novartis Ultibro Breezhaler och Seebri Breezhaler, båda godkända för behandling av KOL.
Igår meddelade Iconovo att de räknar med att kunna slutleverera den första produkten till BNC Korea i slutet av 2021. Produkten kommer då vara redo för en första farmakokinetisk pilotstudie för att visa bioekvivalens.
Innan Iconovos generiska versioner av Ultibro och Seebri kan lanseras måste patenten för originalprodukterna gå ut på marknaderna i BNC Koreas territorium (Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och sydöstra Asien). Sydkorea förväntas bli det första landet med en patentutgång i slutet av 2023. Därmed har Iconovo planer på att genomföra en marknadslansering i Sydkorea år 2024.

ICOpre – Iconovos största satsning hittills

ICOpre är bolagets senaste tillskott i inhalatorfamiljen, tillika bolagets hittills största investering. Inhalatorn är en generisk ekvivalent till GlaxoSmithKlines Ellipta inhalator.
Enligt gårdagens pressmeddelande framskrider utvecklingen av ICOpre enligt Iconovos tidsplan. Utvecklingen av produkten förväntas färdigställas under 2021 och därefter övergår man till en fas där ICOpre ska optimeras med olika pulverformuleringar. Tanken är man ska ta fram fem pulverformuleringar under 2021 för att matcha de fem torrpulverformuleringarna som finns i Ellipta portföljen. I nästkommande fas kommer formuleringarna optimeras med ICOpre.
Iconovo planerar att presentera ICOpre offentligt för första gången på Respiratory Drug Delivery, en virtuell konferens som arrangeras den 4-7 maj.

Hög målsättning angående nya avtal

Marknadsföringen av ICOpre kommer förstärkas under 2021 för att fånga potentiella kunders intresse. Iconovo kommer även fortsätta i affärsdiskussioner med kunder som redan visat intresse för produkten. Bolaget för även löpande diskussioner avseende de övriga inhalationsplattformarna med nuvarande och nya potentiella kunder, både för generiska och innovativa applikationer.
Inför 2021 har Iconovo stärkt den kommersiella delen av organisationen, bl.a.  genom nyrekryteringar. Därmed har bolaget valt att höja målsättningen för antalet kundavtal per år och målet är nu att ingå två nya kundavtal under 2021, enligt vd Johan Wäborg:

»Vi gör stora insatser i affärsutvecklingen och arbetar med ökad kapacitet och fokus. Vi har målet att nå två nya affärer i år, det utgör en fördubbling av tidigare kommunicerad ambition för antal nya affärer per år.«

 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev