Home Nyheter Iconovo avslutade 2020 med goda omsättningssiffror

Iconovo avslutade 2020 med goda omsättningssiffror

Iconovo avslutade 2020 med goda omsättningssiffror

23 februari, 2021

Förra veckan publicerade Iconovo sin rapport för fjärde kvartalet och resultatet för helåret 2020. Bolaget redovisade en högre omsättning jämfört med året innan, vilket framförallt beror på att Iconovo uppnådde flera delmål i kundprojekten. Iconovo lyckades även ro i hamn nya projekt med starka samarbetspartners under det föregående året.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter, alltså både inhalatorer och tillhörande torrpulverformuleringar. Inhalationsprodukterna är främst avsedda till generiska produkter för behandling av astma och KOL, men bolaget har även siktet inställt på innovativa inhalationsläkemedel så som inhalerat oxytocin och vaccin.

Bolaget har utvecklat fyra produktplattformar – ICOres, ICOcap, ICOone och ICOpre – som är kopplade till fem olika kundavtal, så kallade royaltyavtal. Målet är att ingå ytterligare två kundavtal under 2021 enligt bokslutskommunikén samt de tidigare kommunicerade verksamhetsmålen.

Ett av de bättre kvartalen i Iconovos historia

Under 2020 hade Iconovo ett bra tempo i projektleveranserna och detta visade sig även i omsättningssiffrorna. Under fjärde kvartalet hade Iconovo en omsättning på 7,7 Mkr, vilket är den högsta kvartalsomsättningen på tre år. Försäljningssiffrorna under fjärde kvartalet kom bland annat från stora projektleveranser i kundprojekten med Amneal och Intas.

För helåret 2020 gjorde Iconovo en 50-procentig ökning av omsättningen från 11,7 Mkr år 2019 till 17,8 Mkr år 2020.  Efter att dessa goda siffror hade presenterats kunde Iconovo meddela att bolagets vd Johan Wäborg har köpt aktier i Iconovo till ett värde av 1,1 Mkr till priset av 55 kr per aktie.

Två nya kundavtal

Under 2020 ingick Iconovo två nya kundavtal, ett med BNC Korea och ett med Monash University, som båda förväntas skapa stora värden för Iconovo. Licensavtalet med BNC Korea avser tillverkning och försäljning av generiska versioner av Novartis Ultibro och Seebri i ICOcap i ett asiatiskt territorium med 2,7 miljarder invånare.

Avtalet med Monash University, som tecknades i december 2020, ger Monash licens att kommersialisera ICOone med inhalerbart oxytocin.  Detta är ett banbrytande avtal för Iconovo av flera olika anledningar enligt Johan Wäborg.

Lyfter hållbarhetsaspekten i rapporten

Projektet med Monash är nämligen Iconovos första projekt inom innovativa inhalationsläkemedel, alltså som inte är ett generiskt inhalationsläkemedel.

Enligt Wäborg har inhalerbart oxytocin potential att rädda tusentals liv. Varje år dör 75 000 kvinnor av blödning efter förlossning, varav merparten återfinns på landsbygden i Asien och Afrika. I regioner som är ekonomiskt starkare används oxytocin-injektioner för att motverka blödningarna vilket kräver transport och förvaring i en obruten kylkedja. Om Iconovo och Monash istället lyckas utveckla ett inhalerbart oxytocin löser man problemet med kylförvaring, samtidigt som riskerna med smittspridning och farligt avfall elimineras.

Vidare menar Wäborg att projektet med Monash och Iconovos övriga verksamhet har en stark koppling till FN:s hållbarbetsmål. Bolaget fokuserar i huvudsak på tre globala mål – God hälsa och välbefinnande, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Bekämpa klimatförändringarna.

Orest Lastow ser potential i ICOone

Iconovo ser ett ökat intresse för liknande projekt som det med Monash, alltså där substanser lämpar sig att administreras med engångsinhalatorn ICOone. Iconovo har en tanke om att använda ICOone till inhalerbart vaccin vilket dr Orest Lastow, CTO och grundare av Iconovo, nyligen berättade mer om i MEDTECH Outlook.

Läs Orest Lastows artikel 2021 – Search for vaccinations without cold storage i MEDTECH Outlook

ICOpre utgör en stor del av utvecklingskostnaderna

Enligt rapporten uppgick bolagets utvecklingskostnader till 4,85 Mkr under 2020. En relativt stor del av kostnaden härstammar från utvecklingen av ICOpre, Iconovos största satsning hittills. Under 2020 lyckades Iconovo ta fram en funktionell ICOpre inhalator med flera formsprutade detaljer. Nu är målet att färdigställa utvecklingen av ICOpre så att en strukturerad försäljningsprocess kan ta fart.

Vi kommer att få se ICOpre i färdig version i maj då Iconovo planerar att presentera inhalatorn på kongressen Respiratory Drug Delivery. Därefter kommer Iconovo ta fram fem pulverformuleringar till ICOpre som förväntas vara färdigutvecklade i slutet av 2021. Planen är att dessa pulverformuleringar ska utvecklas till generiska versioner av produkterna i GSKs Ellipta portfölj.

Höga förväntningar och ökat kommersiellt fokus under 2021

Efter ett mycket aktivt fjärde kvartal går Iconovo in i det nya året med kundfordringar på 8,9 Mkr. I slutet av 2020 hade Iconovo 61,7 Mkr i kassan och de är därmed väl finansierade inför 2021. Enligt vd Johans Wäborgs presentation i samband med bokslutskommunikén kan man förvänta sig mycket av Iconovo under 2021. Bolaget ökar tempot i affärsutvecklingen och sätter ett högt mål om att ingå två nya affärer under 2021. För att nå målet har Iconovo förstärkts med flera nyckelpersoner till att bli ett bolag med 27 anställda. Nyrekryteringarna kommer att bidra till en kompetensbreddning, ökad kapacitet i nuvarande projekt och en ökad attraktionskraft för fler kunder och projekt.

2021 blir också ett år då Iconovo slutlevererar i flera projekt vilket innebär att kunden kan initiera studier. En bioekvivalensstudie kommer initieras i projektet med Amneal under Q2 och man räknar med att kunna presentera resultaten för Symbicort generikan under Q3. Under 2021 kommer Iconovo dessutom inleda en fas I-studie i oxytocinprojektet med Monash University samt färdigställa utvecklingsarbetet inom projekten med BNC Korea och Intas så att de kan påbörja studier 2022.

Iconovo är nu alltså ett år närmare lanseringen av de första produkterna på marknaden.  Målet är att lansera den första produkten, en generisk version av Symbicort i ICOres, på den europeiska marknaden år 2023.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev